ကာတြန္းကူမိုုးၾကိဳး - သၾကၤန္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္တင္ျပခြင့္ ရွိသည္ ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃

Read more of this post