ကမာပုုလဲ ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃ က်ေနာ္ အေျဖရွာေနတာပါ ... က်ေနာ္ အေျဖရွာေနတာ ... က်ေနာ့္ကုိ အေမေမြးတဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစခဲ့ ... ေမြးကတည္းက က်ေနာ္ ငိုတယ္ အဲဒါ အေျဖရွာတာပဲ တကသ အေဆာက္အဦႀကီး မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံရတယ္ အတုအေယာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္တယ္ ကုိကုိးကၽြန္းကုိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ပုိ႔တယ္ တ႐ုတ္ - ဗမာ အေရးအခင္း ဆန္ ရွားပါးမႈ ... အာ ... အေျဖရွာပါတယ္ဆိိုမွ ျပႆနာပဲ အေျဖရွာပါတယ္ဆိုမွ ျပႆနာ တေထြးႀကီးနဲ႔ ထိပ္တိုက္တုိးရ အဲဒီ ျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လို ခဲဖ်က္နဲ႔ ဖ်က္ပစ္ရမလဲ ေမေမ က်ေနာ္ အေျဖရွာေနတာ ျပႆနာေတြသာ ေတြ႔ေတြ႔ေနရ ျပႆနာေတြကလည္း ျပႆနာၿပီး [...]

Read more of this post