၈၈ အေရးေတာ္ပုံတပ္သားတဦး ကြယ္လြန္ ေဇာ္သူရ (မဲေဆာက္) ေပးပို႔သည္၊ မိုးမခ၏ ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း၊ ဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီး ( ၁၉၆၃ - ၂၀၁၃ ) ကိုယ္ေရးအတဳၳပတၱိ ကိုေမာင္ေမာင္ၾကီးကို အဖ ဦးအုန္းေဖ ႏွင့္ အမိ ေဒၚညြန္႔ရီတို႔မွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း(၈)ေယာက္အနက္ အၾကီးဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း (အ လ က ၃) တြင္ ပညာ စတင္ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္း ေက်ာင္း [...]

Read more of this post