သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၃ ● ျမန္မာ့ဂႏ ၱဝင္ကဗ်ာမ်ား ျမန္မာကဗ်ာသမုိင္းသည္ ျမန္မာစာေပသမုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကားေျပႏွင့္ ျမန္မာကဗ်ာသည္ အတူတူတြဲဖက္၍ ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စာေပသုေတသီတို႔က မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ျမန္မာကဗ်ာႏွင့္ ျမန္မာစကားေျပထြက္ေပၚမႈတြင္ မည္သည့္အရာက ေ႐ွးဦး က်ခဲ့သည္ကိုကား မည္သူမွ်အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာကဗ်ာတြင္ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ သီခ်င္းအဖြဲ႕အႏြဲ႕သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၈၀၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေရာက္ ပ်ဴသံအဖြဲ႕ေဆာင္းပါး၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာကဗ်ာသည္ ထြန္းကားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ပါသည္။   ျမန္မာဂႏၱ၀င္ကဗ်ာသည္ ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယ၊ ျမင္းစိုင္း၊ စစ္ကိုင္းေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ စစ္ေျပးကိုလိုနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အထိ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ျမန္မာကဗ်ာသည္ ကဗ်ာထံုးဖြဲ႕စီရင္မႈဆုိင္ရာ ကဗ်ာက်မ္း႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဤကဗ်ာက်မ္းမ်ားက [...]

Read more of this post