စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ႐ိွရာသို႔ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ လူသားတိုင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သလို ဘာသာတရားတိုင္းသည္ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ လိုလားေပသည္။ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ့တိုင္းျပည္အခ်ိဳ႕၌ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား ေလာင္ၿမိဳက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဝးေနရသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ိွႏိုင္ၾကေစရန္ အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းေနၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကခ်င္ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဘဝမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO, INGO မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လႈပ္႐ွားပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအႀကိမ္တြင္မႈ တကယ္စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရ႐ိွေစမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွဴပြဲႀကီးအား [...]

Read more of this post