ေမာင္စြမ္းရည္ ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၃   ပင္လယ္ကမ္း လမ္းေလွ်ာက္ ငါးတေကာင္ ေကာက္မိ။ ပုလဲတလုံး ေတြ႕ေတာ့ ငါးကုိေမ့ၿပီး ခ်ခဲ့။ ငါးစိမ္းကုိေမ့ ငါးကင္မေတြ႕ရင္ ဒီေန႔ ငတ္ေပါက္ ေကာက္လာတ့ ပုလဲ ေစ်းထဲေရာင္းခ် ငါးကင္၀ယ္လုိ႔ရမယ္။ ထမင္း၀ယ္လုိ႔ရမယ္။ ၀ယ္ျခမ္းၿပီးမွ သတိရခဲ့ လုံမလည္ဆြဲ ပုလဲလက္ေဆာင္ ေပးရေအာင္ လုိ႔ ...။ ႏွင္းဆီပန္းေလး ၀ယ္ေပးလုိက္ပါ ေက်နပ္မွာေပါ့။ ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့။ ေက်နပ္ေလ မလား မေက်နပ္ေလမလား စဥ္းစားေနဆဲ ထမင္းပြဲက စားပြဲေရွ႕ေရာက္ ေကာက္ကာငင္ကာ စားလုိက္ပါၿပီ ႏွင္းဆီေရာင္းသူ ေစ်းေတာင္းေခါင္းရြက္ ေစ်းႏႈတ္ဆက္ ဖုတ္ဖက္ခါလုိ႔ ျပန္ပါၿပီ။ ပင္လယ္ကမ္း လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါေလ။

Read more of this post