တာထြက္ - ၃၅ ဂါရဝ - ၅၄ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခမ်ိဳးဆက္သစ္ ကုသိုလ္ေတာ္အႏုပညာအဖြဲ႔ "ေပးဆပ္သူမ်ား" မဟာသႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ႔သည္ ၂ဝ၁၃  ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မဟာသႀကၤန္ အခါသမယတြင္ မိဘ ျပည္သူတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ အေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ "ေပးဆပ္သူမ်ား" သံခ်ပ္အဖြဲ႔၏ အႏု ပညာတင္ဆက္မႈ ရသမ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ဖိတ္ၾကားထားေသာ မ႑ပ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္  မိဘျပည္သူမ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖေပးဆပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ၁၁.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၃းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ "ေပးဆပ္သူမ်ား" သံခ်ပ္ အဖြဲ႔သည္ Asian Frame Media Group မိသားစု၏  [...]

Read more of this post