ၿငိမ္းခ်မ္းေအး ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၃ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသက တရားမဲ့မႈ အသံေတြ ထပ္ၾကားလာရတယ္။  ဒီရက္ပိုင္းတျပည္လံုးတင္သာမက တကမၻာလံုး မွာပါ လုပ္သမွ် တင့္တယ္ ေနတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္အစိုးရ သတင္းေတြ ကလည္း နားမဆန္႕ ျဖစ္ေနတယ္။  ႏိုင္ငံအဝွမ္းက လယ္သမား၊အလုပ္သမား၊ အေျခခံ လူတန္းစား အေရး၊ ေျမယာတိုက္ပြဲ နဲ႕ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ ကေတာ့ ဒံုရင္း ဒံုရင္း ဆိုတာထက္ ပို မလာတဲ့ အျပင္ တေန႕တျခား အဖိႏွိပ္ခံရသူေတြဟာ အေဖေခၚစရာမရွိ၊ အေမေပ်ာက္ဘဝနဲ႕ "အမိမဲ့သားေရနည္းငါးပမာ" အားကိုးရာမဲ့လာၿပီး အေျခအေနဟာ အဆိုးဘက္ကိုသာ ဦးတည္သြားေနဆိုတာကိုလည္း ျမင္ေနရတယ္။   ျပည္တြင္းမွာ "ၾကက္တူေရြးက ေတာ္ေတာ္ မယ္ေဘာ္က ကဲ" နဲ႕"သူခိုးဓားရိုးကမ္း" သလို လုပ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ [...]

Read more of this post