ေဆာင္းလူ ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃   ဟုိသြား ..ဒီသြား သႀကၤန္တြင္းမွာ သူတုိ႔ ေရယက္မလုိ ပါးဟက္မလုိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ လမ္းမေပၚ တြားသြားေနလုိက္ၾကတာ ...။ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ေမာ္ေမာ္ၿပီး ရင္ခြဲ႐ုံေရာက္ေနတဲ့ ပိေတာက္ေတြအစား ငုေတြက ဧည့္ခံ ေရာက္လာတဲ့ ငါးေတြက ေရကသုိင္း႐ႈဖုိ႔မ်ား နက္ခ္တုိင္ကိုယ္စီနဲ႔ စတုိင္လ္ကုိမိလုိ႔ ...။ ငါးေတြ ဇာတ္တူသားကုိမွ ၿမိန္ရည္ ယွက္ရည္ စားလုိသတဲ့ ...။ ငါးေတြ တီေတြန႔ဲ မိတ္ဖြဲ႕ ဟုိးတုန္းကေတာ့ အိမ္လြမ္းလုိ႔တဲ့ ...။ ခုလည္း ၾကည့္ သူတုိ႔ ... လူမွ်ားခ်ိတ္ကုိ လည္ပင္းခ်ိတ္ လူမွ်ားထြက္မလုိ႔ နက္ခ္တုိင္ကုိယ္စီနဲ႔ တြားသြားေနလုိက္ၾကတာ ...။ ေအာ္ ... ငါးေတြ ခုေတာ့ .. ဥပုဒ္တဖက္နဲ႔ ခြက္ျခင္းတုိက္လုိ႔ [...]

Read more of this post