ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၈၊ ၂၀၁၃   သႀကၤန္အတတ္ေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားထား႐ွိသည့္ စံျပေစ်း၊ Super One ကုန္တိုက္အနီး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ႐ံုး (ေဒါပံု)၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သီတာဆိပ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၃ ရပ္ကြက္၊ ဗမာသစ္ ေရကစားမ႑ာပ္၊ ေ႐ႊငါးေမာင္ေမာင္ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊဝါဆန္ေျမမ႑ာပ္ သုဝဏၰၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊစင္ ေရကစားမ႑ာပ္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဝလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမခလာ ခန္းမ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ႐ံုး ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ သႏၲာလမ္း၊ င/ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အသီးသီးမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ "ေပးဆပ္သူမ်ား" ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္၍ [...]

Read more of this post