ေမာင္လူေရး ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၃ အခုေလာေလာဆယ္ လက္ပေတာင္းေဒသခံေတြ အလြန္ပူျပင္းတဲ့ေနပူႀကီးထဲမွာ ငရဲခံေနရသလုိ ေနေနၾကရတယ္။ သူတို႔ဝန္းက်င္မွာ ငရဲေခြးေတြရဲ႕ေဟာင္သံ အူသံ၊ ဟိန္းသံ ေဟာက္သံေတြလဲ ညံလို႔ေပါ့။ ဒီငရဲကို ဖန္တီးတဲ့အေျခအေနေတြဟာ အစီရင္ခံစာမွာပါပါတယ္။ လူမႈဝန္းက်င္အေျခအေန ဆိုၿပီးေလ့လာတင္ျပထားခ်က္ေပါ့။ ဖတ္ၾကည့္ပါအံုး။ "လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာအေျပာင္းအေရြ႕တည္ေထာင္ေပးျခင္းခံရေသာ ေက်းရြာသစ္မ်ားမွာ သင့္ေတာ္ေသာ စံျပေက်းရြာအဆင့္ မမီေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမရယူျခင္းႏွင့္ ေပးေလ်ာ္ျခင္းတို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံတို႔ႏွင့္ ၾကိဳတင္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းအားနည္းသည့္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ  ေဒသခံတုိ႔အား ေျမယာသိမ္းယူမႈ၊ ေပးေလ်ာ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးေျပာၾကားမႈ မရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေျမႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ဟု ေၾကာညာခဲ့သည့္ ေျမပိုင္ရွင္ လက္မွတ္ထိုးရသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္မူ ေျမယာအား စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိေၾကာင္းဟု ေရးထားေၾကာင္းစသည့့္ [...]

Read more of this post