[mrsorcerer:38215] အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စစ္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တဲ့ ဘာသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စစ္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တဲ့ ဘာသာ


၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္ | TEOL

အစၥလာမ္သာသနာသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခ်ဳပ္ျခယ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေနရာမေပးတဲ့ သာသနာ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ဉာဏ္ရည္မျပည့္မီသူတို႔က ေဝဖန္ၾကေလသည္။

က်ေနာ္ ထိုအဆိုကို လံုးဝ ျငင္းပယ္ပါသည္။ အသိဉာဏ္ျပည့္၀သူမ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကို ျငင္းပယ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေလာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္ဖိုးထားေသာသာသနာ ေနာက္တစ္ခု လံုးဝ ရွိမည္မထင္ပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ တန္းတူ ျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အစၥလာမ္ဘာသာအား မလိုမုန္းတီးသူမ်ား၏ စကားလံုး လွည့္ကြက္တစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ထိုလွည့္ကြက္ထဲတြင္ က်ေနာ္တို႔က လိုက္ပါစီးေမ်ာသြားမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္း၌သာေန၍ သူတို႔အရွက္သိကၡာကို ထိမ္းသိမ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေမြးရာပါ ဝါသနာသာ ျဖစ္ေပသည္။

အသင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တန္ဖိုးရွိေသာေက်ာက္ျမတ္ရတနာ ေရႊ၊ ေငြမ်ားအား အသင့္အိမ္ေရွ႕ ရွိဳးေကစ္ မွန္ဘီဒိုမွာ ထားမည္ေလာ (သို႔) မီးခံေသတၱာထဲတြင္ ေကာင္းမြန္ သပ္ရပ္သည့္ အဝတ္ျဖင့္ အုပ္၍ သိမ္းမည္ေလာ...?

'' အသင္အသိဉာဏ္ရွိသူဟုဆိုလွ်င္ စဥ္းစားႏိုင္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ပါသည္ ''

ထိုျပင္ ေနာက္တစ္ခုမွာ အျပစ္ (ဂိုနဟ္) ျဖစ္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းအား၊ အစၥလာမ္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ထိုအခ်က္ကို လက္မခံေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ဂိုနဟ္ (အကုသိုလ္) မ်ား တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္မွာလည္း စိတ္မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္သာသနာလို အမ်ိဳးသမီးအား အခြင့္အေရးေပးေသာ သာသာနာမရွိဟု က်ေနာ့္အေပၚမွာ ေျပာခဲ့ျခင္းမွာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအား အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမွာ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ၀ဖာသ္ (တမလြန္သို႔ႂကြျမန္းျခင္း) ေနာက္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လမ္းျပေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အမိရြလ္မုအ္မိနီးန္ ဟဇရသ္ အြမၼရ္ဘင္ ခသ္သြားဗ္ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ၏ လက္ထက္ေတာ္တြင္ က်ေနာ္တို႔၏ ခလီဖာဟ္ (ေခါင္းေဆာင္သမၼတ) ၾကီးသည္ ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္၍ ညဖက္တြင္လည္း တိုင္းျပည္၏ အေျခေနအား လွည့္လည္ၾကည့္ရွဴ႕ေလ့ရွိခဲ့သည္။

တစ္ညတြင္ သမၼတႀကီးသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနရာ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အခ်စ္နဲ႔ ပက္သက္သည့္ ကဗ်ာ၊ စာသားမ်ားအား ေအာ္ဟစ္၍ ရြတ္ဆိုေနသည္ကိုၾကားေလရာ အမ်ိဳးသမီး၏ အသံတြင္ လြမ္းဆြတ္ေၾကကြဲမႈေၾကာင့္ အက္ကြဲသံမ်ားပင္ ထြက္ေပၚေနၿပီး အခ်င္းအရာအား ျမင္ေတြ႕ ၾကားသိရသည့္ သမၼတႀကီးမွာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သြားၿပီး ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ အိမ္သို႔ဝင္ေရာက္၍ သတင္းေမးျမန္ေလေတာ့သည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွင့္သမၼတႀကီးသည္ စကားအနည္းငယ္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုကာ အခ်င္းမ်ားခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတႀကီးမွာအိမ္ေတာ္သို႔ျပန္လည္ ႂကြျမန္းလာခဲ့ေလသည္။ (အမ်ိဳးသမီးမွာ သမၼတႀကီးမွန္း မသိရွိ၍ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္)

မနက္ေရာက္သည့္အခါ ထိုအမ်ိဳးသမီးအား ျပန္လည္းေခၚယူေစ၍ ေမးျမန္းေလသည္။ အမ်ိဳးသမီးမွာ ညက သမၼတႀကီးမွန္းမသိ၍ စကားမ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုမိခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတႀကီးမွန္းသိရွိရသည့္အခါ ရိုေသစြာျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာဆိုရန္ကိုပင္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မိေလေတာ့သည္။

သမၼတႀကီးမွ ေၾကာက္ရြံ႕စရာ ဂရုစိုက္စရာမလိုေၾကာင္း ေျဖာင္းဖ်ၿပီးေနာက္ ေမးျမန္းျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ မိမိ၏လင္ေယာက္်ားနဲ႔ ေနကာဟ္လုပ္ (အိမ္ေထာင္ျပဳ) ထားသည္မွာ မၾကာေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ မိမိလင္ေယာက္်ားသည္ သာသနာေတာ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ စစ္ေျမျပင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ ေယာက္်ားအား သတိရလြန္း၍ ဆိုမိသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားေလသည္။

ထိုအခါတြင္ သမၼတႀကီးသည္ သူ၏သမီးေတာ္လည္းျဖစ္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ၏ ၾကင္ယာေတာ္လည္းျဖစ္သူ မိခင္မြန္ႀကီး ဟဇရသ္ ဟဖ္စဟ္ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا အား `အို! သမီးေတာ္... အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ အလြန္ဆံုး မိမိအမ်ိဳးသားႏွင့္ခဲြခြာ၍ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေနႏိုင္မည္နည္း´ဟု ေမးျမန္ေလရာ သမီးေတာ္အေနျဖင့္ ဖခင္အား ရွက္၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိရာ သမၼတႀကီးမွ သမီေတာ္အား ဒီကိစၥသည္ အစၥလာမ္တစ္ခုလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးရန္ မိန္႔ဆိုေသာေၾကာင့္ `ေလးလ´ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ (အစၥလာမ့္ေခါင္းေဆာင္ ျမတ္တမန္၏ တပည့္သာ၀ကမ်ားသည္ အမွန္တရားအတြက္ လိုအပ္လာလွ်င္ အရွက္အေၾကာက္ကို ေဘးဖယ္၍ အမွန္တရားေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ အသားေပး ဦးစားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္)

ထိုအခါ ခ်က္ျခင္းပင္ သမၼတႀကီးသည္ အစၥလာမ္၏ စစ္ဥပေဒတစ္ခုလံုးကိုေျပာင္း၍ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေလးလျပည့္ပါက ျပန္ဆင္းေစ၍ ေနာက္လူမ်ားႏွင့္ လူလဲေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ လိုက္ေလသည္။ (ထိုအခ်ိန္ကာလက အစၥလာမ္ဘာသာအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ျပဳလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အစၥလာမ္တပ္မေတာ္ႀကီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရၿပီး၊ အရြယ္ေရာက္သည့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား မိမိစိတ္အလိုသေဘာအရ စစ္မႈထမ္းရြက္မည္ဆိုပါက လက္ခံခဲ့ၿပီး စစ္မႈထမ္းရြက္ရန္ ဆႏၵမရွိသူမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ စစ္မႈထမ္းေစျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ စစ္မႈထမ္းရြက္ေနသူမ်ားသည္ သာသနာေတာ္အား ကာကြယ္ေရးအတြက္ လံုးပမ္းေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ အိမ္တြင္ က်န္ရွိခဲ့သည့္ ဇနီးႏွင့္မိသားစုအား ျပန္လွည့္မၾကည့္ႏိုင္သည္ကို သမၼတႀကီးမွ မိသားစုအား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္၊ အထူးသျဖင့္ အားႏြဲ႔သည့္ ဇနီးမိန္းကေလးမ်ားကို ပစ္မထားၾကရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနျခင္းအေပၚ အေၾကာင္းခံ၍ ယခုကဲ့သို႔ စစ္တပ္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။)

ဤအခ်က္ကို ေထာက္ရႈဆင္ျခင္သံုးသပ္ပါက စစ္ဥပေဒတစ္ခုလံုးအား ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေသာ ဘာသာ သာသနာ ေနာက္ထက္ ရွိေသးလားဟူ၍ အာလံုးကို အမွန္တရားအားျမင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆုျပဳလိုက္ရပါသည္။

ေပးပို႔သူ » အစၥလာမ့္ သူရဲေကာင္း


--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.