[mrsorcerer:38223] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေ႐ႊနန္းဆီသို႔ ( ၁- က )---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/5/9
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေ႐ႊနန္းဆီသို႔ ( ၁- က )
To: lubo601@gmail.com


Photo: ေ႐ႊနန္းဆီသို႔ ( ၁ )  ( က )တ႐ုတ္မွတ္တမ္း မွီျငမ္းထားလြန္းတဲ႔ ေ႐ႊ တို႔၏ျမန္မာအစ-ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ အေထာက္အထား ကို အသက္သြင္းပံု။  မွတ္ခ်က္။ ။ ဖတ္႐ႈေလ့လာမိေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွ ဝါဒတူရာ စာပိုဒ္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား အဆင္ေျပေျပ ေလ့လာနိုင္ေစရန္ စုစည္းထားသည္။ မည္သည့္ စာအုပ္ထဲမွ ျဖစ္သည္ကိုလည္း အသိေပးထားသည္။   မိမိ ဘာလဲ၊ မိမိလူမ်ိဳးအစဥ္အလာ မည္သို႔႐ွိခဲ႔လဲ ၊မိမိ၏အမိေျမသည္ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္လာရသလဲ ၊ျမန္မာဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္ နားလည္မႈမ်ားကို မည္မွ်အခ်ိန္ေပး တည္ေဆာက္ခဲ႔ရသလဲ ၊တခ်ိန္က မည္သို႔ေသာ ျပင္မရသည္႔ အမွားမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ႔ၾကသလဲ ၊ထိုအမွားမ်ားထဲမွ မည္သည္ကို သင္ပုန္းေခ်၍ မည္သည္ကို အတုယူရမလဲ၊ လူမ်ိဳးျခား မ်ားကအေမး႐ွိလာေသာ္ အေျပာသြက္သြက္ အေျပာမခက္ဖို႔ ျမန္မာ့သမိုင္း ( တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္) ကိုေလ့လာထားသင့္ပါသည္။ သမိုင္းသင္တာ မအ ေအာင္လို႔ ဆိုသည္ထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခံယူခ်က္ထားသင့္ပါေပသည္။  ခ်ိယန္/ တိဗက္-ျမန္မာ ဆိုသည္႔ အေထာက္အထား ။  တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ဖက္မွ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ဝါျမစ္ ဖ်ားပိုင္းတြင္ ေတာင္ဖက္မွစီးဝင္ေသာ ေထာင္ ျမစ္လက္တက္၏ ျမစ္ဝွမ္း တြင္ ေ႐ွးေက်ာက္ ေခတ္သစ္ အဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေ႐ွးလူသားတို႔၏ ႐ုပ္ၾကြင္း မ်ားနွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈ အေထာက္အထား မ်ားစြာကို သုေတသန သမိုင္းပညာ႐ွင္တို႔ တူးေဖာ္ေတြ႕႐ွိခဲ႔ၾကသည္။ ဘီစီ ၂၀၀၀(ဝါ) လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္း လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထိသက္တမ္း ႐ွိေနျပီ ျဖစ္သည္။ ပညာ႐ွင္တို႕၏ ေကာက္ခ်က္ အရ ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႔ကပင္ ယင္း ေထာင္ျမစ္ဝွမ္း ၌ ေ႐ွးဦး တ႐ုတ္လူတို႔နွင္႔မတူပဲ သီးျခား ယဥ္ေက်း မႈ အစဥ္အလာ ႐ွိေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္းေလ့လာသိ႐ွိ အတည္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းေန လူတို႔မွာ တိဘက္ ျမန္မာစကား ေျပာေသာ ေ႐ွးျမန္မာ ဘိုးေဘးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းေန ေ႐ွးျမန္မာ တို႔သည္ ျမစ္ဝါ ျမစ္ဝွမ္း အလယ္ နွင့္ ေအာက္ ဖက္ ႐ွိ ေ႐ွးေဟာင္း တ႐ုတ္တို႔ ၏ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ အျပိဳင္ ျဖစ္သည္။ဤ တိဘက္ျမန္မာ စကားေျပာ ေ႐ွးအႏြယ္ဝင္ တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္း ေအးေဆးစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ လိုသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။တ႐ုတ္တို႔က ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းသားတို႔ ကို ခ်ိယန္ ဟုေခၚၾကသည္။ သိုးေမြးသူ ဆိတ္ေမြးသူ ဟု အဓိပၸါယ္ ရကာ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔ ကတိရိစာၦန္ေမြးျမဴ ျခင္းျဖင္႔ အစားအစာ ထုပ္လုပ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအဆင္႔ အတန္းသည္ ေ႐ွးတ႐ုတ္လူ တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း နွင္႔ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အထက္တန္းက် လွေၾကာင္း ေ႐ွးတ႐ုတ္ ရာဇဝင္တို႔က ဆိုခဲ႔သည္။တ႐ုတ္တို႔ သည္ ျမစ္ဝါ ျမစ္ေကြ႔ၾကီးသို႔ အေ႐ွ႕ ဖက္ေအာက္ေထာင့္တြင္ စီး ဝင္ေသာ ေဝျမစ္ဝွမ္း မွ အေနာက္ဖက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း နယ္ေျမ ခ်ဲ႕ လာၾက ေသာအခါ ေထာင္ျမစ္ဝွမ္း ႐ွိ ခ်ိယန္ လူမ်ိဳးစု ကို ထိပါးလာၾကေခ်၏။ ဤသို႔ ျဖင့္ ခ်ိယန္ တို႔မွာ ဘီစီ ၃၀၀ ထိတိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္ တို႔မွနွိပ္စက္၍ အေနာက္ဖက္ သို႔ တေျဖးေျဖး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၾကျပီ အခ်ိဳ႕ ခ်ိယန္တို႔မွာ ေတာင္ဖက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာမွ တိဘက္ ကုန္းျမင္႔သို႔ လည္းေကာင္း အေနာက္ဖက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာမွျမန္မာ နိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္ အစြန္ေလာက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ယခု ျမန္မာ နွင့္ တိဘက္ နယ္နိမိတ္ စပ္ၾကားေလာက္မွ အေနာက္ဖက္ ကိုလမ္းခြဲကာ ျဗဟၼာပုတၱျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ လူဟစ္ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းသို႔ လိုက္ခဲ႔ ၾကသည္ဆို၏။ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲလြန္းေသာ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ပထဝီ အေနအထား ကိုျဖတ္ေက်ာ္ခဲ႔ရ၍ ႐ိုးရာအေလ့အထတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္အဆန္းမ်ား ရသင့္သေလာက္ မရခဲ႔ပဲ ဇြဲ၊လံု႔ လ၊ ဝရိယ နွင္႔အတူ သန္မာျခင္း၊ ဖ်တ္လတ္ ရဲရင့္ျခင္း၊ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း ၊အၾကမ္းပတမ္း ခံနိုင္ရည္႐ွိျခင္း၊ရဲစြမ္းသတၱိ႐ွိျခင္း၊ အခက္အခဲကို ၾက့ံၾက့ံ ခံ ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္း႐ွိျခင္း ဟူေသာ ဝိေသသ မ်ားနွင္႔အတူ ေတာင္ၾကား ေဒသမ်ားမွတဆင္႔ ျမန္မာ့ေ႐ွးဦးလူတို႔ ေရာက္႐ွိလာၾကေတာ့သည္။ဤ ေဖာ္ျပခ်က္ကား အက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္ သည္။ ဤနည္းျဖင္႔ ဝင္ေရာက္လာေသာသူမ်ားသည္ ေအဒီ ၇ ရာစုေလာက္ အထိ ေနရာအနံွ႔အျပားသို႔ အစုလိုက္ အေျခခ်ၾကရာမွ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား မ်ားအသြင္သို႔ တစ္ဆင့္ျခင္း ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။  ေ႐ွးဦးျမန္မာ တို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔ ၏နွိပ္စက္ျခင္း ကို အလီလီ ခံစားခဲ႔ ရသည္။ သံု႔ပန္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံ ရ၍ ကၽြန္အျဖစ္ေသာ္အခါ၎ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္း အတြက္ေသာ္၎အသံုးခ်ခံ ရေသာအခါ ဇာတိေျမကို စြန္႔ ခြာျပီး အိမ္မက္သစ္ထူေထာင္ခဲ႔ ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိ ျပီးျဖစ္သည္။သူတို႔ သည္ ဘဝသာယာ ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တိုးတတ္မႈ ႐ွိေနျပီ ျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်း မႈ ထက္ ကိုယ္ပိုင္လြပ္လပ္ မႈကို ပိုမိုျမတ္နိုးသူမ်ား ျဖစ္၍ မူရင္း ေဒသကိုပင္ စြန္႔ခြာခဲ႔ ၾကသည္။ပါေမာကၡ လုစ္ ၏အလိုတည္း။ (ဗိုလ္မႉး- ဘ႐ွင္။ အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာနိုင္ငံ-၁၉၇၅ ဒုတိယအၾကိမ္ )  G H Luce ၏ ခ်ိယန္၊တိဗက္-ျမန္မာ တို႔နွင္႔ ေက်ာက္ဆည္ လြင္ျပင္ ဆက္စပ္ပံု။  ဆရာၾကီးလုစ္ က၁၉၃၁ ခုနွစ္တြင္ ပုဂံဆက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ပထဝီဝင္ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရာတြင္ ျမန္မာမ်ား၏ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည့္ ရင္းျမစ္ ၊သူတို႔နွင့္ နန္းေစာ တို႔၏အဆက္အသြယ္ ၊သူတို႔၏ေျမာက္ပိုင္း႐ွမ္းျပည္မွ ျမန္မာျပည္ ေျမလြတ္မ်ားအတြင္းသို႔ ကဒူး၊သက္နွင့္ စေကာလူမ်ိဳးမ်ားကိုျဖတ္သန္း၍ ေျမလြတ္မ်ားတြင္ အေျခခ် ဝင္ေရာက္လာပံု အရ ျမစ္သား တစ္ဆယ့္တစ္ခ႐ိုင္ေခၚ ျမစ္သား ( ဝါ ) ေက်ာက္ဆည္နယ္သည္ ျမန္မာတို႔ ေ႐ွးဦးေနထိုင္ရာ ေဒသသာ ျဖစ္သည္ ဟု အတည္ျပဳ ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၀ ခုနွစ္တြင္ ဆရာလုစ္ကပင္ Economic of the Early Burma ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ ေ႐ွးဦး စီးပြားေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာရာတြင္ ေျမျပန္႔ လြင္ျပင္တြင္ျမန္မာတို႔ေ႐ွးဦးစြာေနထိုင္ခဲ႔ေသာ ေဒသမွာ ေက်ာက္ဆည္ေဒသပင္ျဖစ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မ႐ွိ ဟုေၾကာ္ျငာပါေတာ့သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ေဒသတြင္ ႐ွိရင္းစြဲ မြန္လူမ်ိဳး တို႔နွင့္ ေရာေနွာေနထိုင္ျပီး လူဦးေရ မ်ားျပားလာေသာအခါ ျမန္မာျပည္အျခား ေဒသမ်ားသို႔ ယပ္ေတာင္သဖြယ္ ျပန္႔ကား၍ ထြက္သြားကာ အေျခခ်ေနထိုင္ ၾကေလ၏။ ဤသို႔ျဖင္႔ ျမန္မာအစ- ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို အသက္သြင္း ခဲ႔သည္။   ထိုကာလ၌ ျမန္မာ့ေျမေပၚ သို႔ လူမ်ိဳးမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ၾကပံု။  ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္နွစ္ ေအဒီ ၈၀၀ ခန္႔ေလာက္တြင္ ျမန္မာနွင့္ ျမန္မာ့အႏြယ္တို႔သည္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းကိုလိုက္၍ ေက်ာက္ဆည္နယ္ ျမိဳ႕အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္႐ွိ နတ္ထိပ္ေတာင္ၾကားလမ္းမွ ဆင္မ်ား၊ ျမင္းမ်ားနွင့္ ဆင္းသက္လာျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္ လြင္ျပင္ ၌ လည္းေကာင္း ထိုေဒသ တဝိုက္တြင္ေနထိုင္ေသာ ကဒူးနွင့္ သက္ တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဧရာဝတီ ျမစ္၏ အေ႐ွ႕ ဘက္ကမ္း႐ွိ တေကာင္းျပည္၌ လည္းေကာင္း ၊ ေ႐ွးရခိုင္တို႔သည္ အေနာက္အရပ္႐ွိ ေဝသာလီျပည္ ၌လည္းေကာင္း၊ မြန္တို႔သည္ ေတာင္ဖက္ ကမ္းေျခ႐ွိ သထံုျပည္ ၌လည္းေကာင္း ၊ပ်ဴတို႔သည္ ယခုေခတ္ ျပည္ျမိဳ႕၏အေ႐ွ႕ဖက္ ေမွာ္ဇာ ႐ြာတည္အရပ္႐ွိ သေရခတၱရာ ၌လည္းေကာင္း အသီးသီး အေျခခ် ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကျပီးျဖစ္သည္။ ( ၁၉၆၆ ခုနွစ္က ပထမအၾကိမ္ ႐ိုက္နွိပ္ေသာ ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း ပထမအတြဲ၊ စာမ်က္နွာ -၂၃၄ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္းေခါင္းစဥ္ )  မွတ္တမ္းမ်ားကပါ ကိုးကားၾကပံု။  ျမင္းမ်ားကိုစီးလ်က္ နတ္ေတာင္ၾကားလမ္းမွဝင္ေရာက္လာျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုေဒသတြင္ ႐ွိခဲ႔ျပီးေသာ မြန္တို႔ နွင္႔ ေရာေနွာကာ ခ႐ိုင္ ဆယ့္တစ္ခုဖြဲ႕ ၍ေနထိုင္ၾကေလ၏။ကာလ ၾကာေသာ္ လူဦးေရတိုးပြားလာျပီး ေျမသစ္ကို ႐ွာၾကျပန္၏။အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ေတာင္တြင္း နတ္ေမာက္ အရပ္ကို ေျပာင္း၍ ေနထိုင္ၾကကာ၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဧရာဝတီ ျမစ္ ကိုကူးျပီး စလင္းေခ်ာင္း မုန္းေခ်ာင္း ႐ွိရာ အရပ္သို႔ သြားသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ပုဂံ အရပ္သို႔သြားသည္။ ( နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ ေ႐ွးေခတ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွတ္စုမ်ား -၁၉၆၇ )  မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ ခ်ိယန္၊တိဗက္၊ ျမန္မာတို႕ ေက်ာက္ဆည္နယ္အတြင္း သို႔သာအေျခခ် ေနထိုင္သနည္း။  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းေရာက္ေနေသာ ေ႐ွးေဟာင္းျမန္မာတို႔သည္ ထိုျပည္နယ္အတြင္းအဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ေျမျပန္႔သို႔မဆင္းခဲ႔သနည္းဟုေမးရန္႐ွိသည္ ။အမွန္စင္စစ္ သူတို႔သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ေတာင္ဖက္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႔ဟန္တူသည္။သို႔ေသာ္ထိုစဥ္က ဧရာဝတီျမစ္နွင္႔ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း တို႔တြင္ သက္လူမ်ိဳးတို႔ ၾကီးစိုးေနေသာ တေကာင္းျပည္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေ႐ွးဦးျမန္မာမ်ား ဤဘက္မွ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္သို႔ မထိုးေဖာက္နိုင္ပဲ ေ႐ွးဦးဆံုးေ႐ြ႕လာသူတို႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္က်ဥ္း အရပ္တြင္ မြန္တို႔ အျဖစ္ ရပ္တန္႕ေနၾကသည္။ေတာေတာင္ ေရေျမ အေျခအေနကလည္း ခက္ခဲလွသည္။သို႔ျဖစ္၍ တပိန္ေ႐ႊလီျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ယင္းတို႔မွတဆင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းကို မလိုက္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုရပါမည္။ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ေ႐ွးေဟာင္း ျမန္မာမ်ားအတြက္ ခရီလမ္းလည္းလြယ္ကူ အဟန္႔အတားလည္းနဲပါးေသာ ေျမလြတ္ေဒသေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ေျမျပန္႔ဆက္ရာ ေက်ာက္ဆည္ ခရိုင္ေလာက္ဆီမွ လြင္ျပင္ေဒသသို႔ းဝင္ေရာက္ရန္သာ႐ွိေတာ့သည္။ (ဗိုလ္မႉး- ဘ႐ွင္။ အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာနိုင္ငံ-၁၉၇၅ ဒုတိယအၾကိမ္ )  ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏စာတမ္းမ်ားထဲမွ သေဘာထား။   ပညာ႐ွာသူအမ်ားစုဟာ တိဗက္ျမန္မာစကားေျပာတဲ႔ လူေတြရဲ႕ ေ႐ွးပေဝဏီက ေနရာအရပ္ကို ကန္စူ နယ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ အဲဒီနယ္ဟာ တ႐ုတ္အေနာက္ေျမာက္ ဂိုဘီသဲကႏၲာရ နဲ႔ တိဗက္အေ႐ွ႕ေျမာက္ၾကား ေဒသျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေနွာင္းပိုင္းကာလ၊ အရင္ နွစ္ေလးေထာင္ (၂၀၀၀-ဘီစီ)က ကန္စူဟာ အ႐ိုင္းဘဝကလြတ္ေျမာက္ခဲ႔ျပီး တ႐ုတ္ေတြထက္ေတာင္အေျခအေန သာလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုနိုင္စရာ႐ွိတယ္။ အဲဒီအရပ္ကထြက္တဲ႔ ပန္းလွလွျခယ္ထားတဲ႔ အိုးေခ်ာေခ်ာေတြဟာ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ေလာက မွာ ဗိုလ္စြဲတယ္။(၁) ဒီလိုအိုးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္နိုင္သူဟာ တ႐ုတ္လား၊ တိဘက္ျမန္မာအႏြယ္ဝင္လားလို႔ေမးရင္ တိဗက္ျမန္မာ အႏြယ္ဝင္ေတြျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ တ႐ုတ္ေတြ ေၾကးသတၲဳကိုအရည္က်ိဳပံုေလာင္းျပီး ဓားလွံ အိုးခြက္လုပ္တဲ႔ပညာကို ကန္စုေဒသမွလူေတြဆီကမွတဆင့္ရတာလို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစၥည္းပံုစံနဲ႔ လက္ရာကိုယွဥ္ၾကည့္ရင္ ကန္စူ ပစၥည္းက ႐ွန္ေခတ္ တ႐ုတ္လက္ရာကိုမမီပါ။ (၂) တ႐ုတ္ေတြတီထြင္အသံုးျပဳတဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ပံုဟာ အရင္နွစ္ ၂၀၀၀ မ႐ွိတ႐ွိေလာက္ကလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ အဲဒီအခါက ထားခဲ႔တဲတ႐ုတ္မွတ္တမ္းေတြမွာ တ႐ုတ္အေနမ်ားတဲ႔ရပ္ဝန္းအေနာက္ ႐ွန္စီကုန္းျမင့္ရဲ႕အေ႐ွ႕ဖက္ ေတာင္ကမ္းပါးေတာင္ေျချဖစ္တဲ႔ အန္ယန္င္ ေဒသမွာ ခ်ိယန္လူမ်ိဳးေတြေနတယ္လို႔ မၾကာခဏေရးမွတ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီခ်ိယန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဆိတ္ထိန္း၊ သိုးထိန္းေတြပါ။ တ႐ုတ္ကေတာင္သူ သိုး၊ဆိတ္မကိုင္ပဲ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဝက္ေတြပဲေမြးတယ္။ သိုးေသာက္တဲ႔ေရအိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္းမွာ ႏြားမေသာက္မစား။ ဒါေၾကာင့္ သိုးထိန္းနဲ႔ႏြားထိန္း ဟာရန္ဘက္၊ တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမွာ တ႐ုတ္က မၾကာခဏ ခ်ိယန္ေတြရဲ႕အိုးအိမ္ကိုဖ်က္ဆီး လုယက္ျပီး ခ်ိယန္ အေျမာက္အျမားကို ဖမ္းယူသတ္ျဖတ္ျပီးယဇ္ပူေဇာ္တယ္။(၃) ခ်ိယန္ေတြဟာ အေနာက္ကန္စူမွာေျပးပုန္း ခိုလႈံတယ္။ ေနာက္တိဗက္အေ႐ွ႕ေျမာက္ ျမစ္ဝါရဲ႕ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရပ္နဲ႕ကိုကိုေနာမွာခိုလႈံတယ္။ အဲဒီေနရာကိုပဲ တိြဳင္က တ႐ုတ္မင္းေတြဟာ ခရစ္မေပၚမီ နွစ္တစ္ေထာင္အတြင္းမွာလိုက္ျပီးတိုက္ခိုက္ေသးတယ္။ ဒါနဲ႔ခ်ိယန္တခ်ိဳ႕ဟာေတာင္ၾကီးေတြနဲ႔ လွ်ိဳေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေတာင္ဘက္ကိုေျပးၾကရျပန္တယ္။ ရာစုနွစ္ေတြေတာ္ေတာ္ၾကာ ေအာင္ေျခရာေပ်ာက္ေနၾကျပီးမွ တခ်ိဳ႕ကိုတိဗက္၊ တခ်ိဳ႕ကိုေနာင္ျမန္မာနိုင္ငံလို႔ေခၚမယ့္ေနရာမွာ ျပန္ေပၚ လာတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အခုေျပာသမွ်ဟာ အက်ဥ္းခ်ံဳ႕နိုင္သမွ် ခ်ံဳ႕ျပီးေျပာတဲ႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ေနာက္ခံသမိုင္းျဖစ္တယ္။ ေက်ာက္ဆည္နယ္ဟာ သူတို႔ကိုဒုကၡအတြင္းက ကယ္ဆယ္တယ္လို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ေ႐ွးျမန္မာေတြေခၚတဲ႔ မႅစ္သာ( ျမစ္သား ) တစ္ဆယ့္တစ္ လ႐ုိန္ ( ခ႐ိုင္) ဟာ သူတို႔ေနေပ်ာ္တဲ႔ေဒသတစ္ခုလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ( ပုဂံေခတ္ လူမႈေရး စာတမ္း-ေ႐ွးျမန္မာတို႔ ဝမ္းစာ႐ွာပံု ၊ ေဒါက္တာသန္းထြန္း-၂၀၀၅၊ ၾသဂုတ္လ)  စာေရးသူ အျမင္ ။  ထို သို႔ေသာအယူအဆမ်ားကို ေ႐ွးေဟာင္းတ႐ုတ္ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား မန္႐ႈ က်မ္း၊ ထန္ရာဇဝင္ေဟာင္း က်မ္း၊ ထန္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း ၊နန္ေစာ ရာဇဝင္၊ ထိုအခါ အကာလမွ တ႐ုတ္ ေ႐ွးေဟာင္းသုေသသန ပညာ႐ွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားစသည္ျဖင့္ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးထားကိုးကားထားသည္ကို ေလ့လာမိပါသည္။ ပညာ႐ွင္ဟူကား အစြဲမထားသင့္ပါ။ ျမန္မာ့အစ ကိုျမန္မာ့ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေခတ္ျပိဳင္ေဒသ အသီးသီးမွ မွတ္တမ္းမ်ား ( အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ မြန္၊ ႐ွမ္း၊ ရခိုင္၊ပ်ဴ ၊ အဂၤလိပ္၊ ေပၚတူဂီ၊ ျပင္သစ္ ၊ စပိန္၊ ဂ်ာမန္ ) စသျဖင့္ မွီျငမ္းကိုးရားတိုက္ဆိုင္မွသာ တရားမွ်တပါမည္။ အရာရာတိက်ေသခ်ာလြန္း ၍ စည္းစနစ္ၾကီးမားျပီး နိုင္ငံၾကီးသားပီသလွပါသည္ဆိုေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္အဖို႔ မိမိ၏ အေတြးယူဆခ်က္ကို ပို၍ခိုင္မာေအာင္ၾကိဳးပမ္း အသက္သြင္းမႈဟာ တ႐ုတ္မွတ္တမ္း မ်ားကို မွီခိုလြန္း သည္မွာ လူရယ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားကိုကား အမ်ိဳးသား ပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား နွင့္ ဦးဖိုးလတ္မွ ကနဦး ကန္႔ကြက္၍ ျမန္မာ့ ေနွာင္းသုေတသန သမားမ်ားက ျဖစ္ရပ္မွန္ ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ အပင္ပမ္းခံ ၍ဇြဲနပဲၾကီးစြာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကပါသည္။ဆရာခ်စ္စံဝင္း၏ အလိုအရမူ ျမေစတီေက်ာက္စာ တနည္း ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္တည္းနွင့္ပင္ ေ႐ွးျမန္မာတို႔အား ေအဒီ ၈ ရာစုမွ ေက်ာက္ဆည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ဆိုျခင္းကို ပယ္နိုင္ပါသည္တဲ႔။ အေၾကာင္းမွာ ထိုေက်ာက္စာ၏ ထိုးခ်ိန္ကာလ နွင္႔ ေ႐ွးျမန္မာတို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မေရွးမေနွာင္း ျဖစ္ျခင္း ျမန္မာ့ ေ႐ွးဦး အကၡရာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္း မိမိတို႔အေျခခ် ရန္ေဒသကို လူမ်ားကေနာက္မွေရာက္လာျပီး ျမန္မာစာကို အရင္ပို႔ ထားသည္ဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမတန္ျခင္း မြန္ ဗမာ ပ်ဴ ပါဋိ ေလးဘာသာျဖင္႔ ေရးထိုး ထားေသာေက်ာက္စာ၏ အဆင့္အတန္းျမင့္ မားလြန္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္တဲ႔။ မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာ့ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းသုေတသန ဌာန၏ ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ ေသာေတြ႔႐ွိမႈေအာက္တြင္ မခိုင္မာေသာ ယုတၱိမတန္ေသာ လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္၍ ေက်ာက္ေခတ္မွအစျပဳေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္ကားဖံုးကြယ္၍ မရနိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္ထိုအခါ မွ ၎ တို႔ ေတြ႔႐ွိထားေသာအေထာက္အထား မ်ားအေပၚ ျဖစ္နိုင္ေခ်႐ွိေသာမွတ္တမ္းနွင့္တိုက္ဆိုင္ အတည္ျပဳ ထားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပညာ႐ွင္ဟူကား မိမိတို႔လူ႔ေလာကမွ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားရျပီးေနာက္ မိမိ႐ွာေဖြအတည္ျပဳထားသမွ် ေနွာင္းလူတို႔မွ ကဲ႔ရဲ႕ေဝဖန္မည္ကို ေသရမည္ထက္ စိုးေၾကာက္တတ္ၾကစျမဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တတ္နိုင္သမွ် တိက်ေသခ်ာေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေလ့႐ွိပါသည္။ ပါေမာကၡ လု႔စ္ ယူဆထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ထိုေခတ္ထိုအကာလမွာေတြ႔႐ွိသမွ် ေျမေပၚ အေထာက္အထားမ်ား၊ ပုဂံေခတ္ သကၠရာဇ္ နွင့္ေရး ထိုးထားေသာေက်ာက္စာမ်ား ၊မ်က္ျမင္ လက္ငင္းေလ့လာနိုင္ေသာ အပ်က္အစီးနည္း ၍ ေလ့လာရန္လက္လွမ္းမီေသာ သမိုင္းဝင္ တည္႐ွိေနေသာနန္းေတာ္ရာေဟာင္းမ်ား အေပၚ စနစ္တက် အေျချပဳ၍ ေလ့လာကာ ေကာက္ခ်က္ခ်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအယူအဆကိုပယ္လိုလွ်င္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ႐ွာေဖြ၍ သက္ေသခိုင္ခိုင္မာမာ တင္ျပသင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့သုေတသန ပညာ႐ွင္မ်ားမွလည္း အထူးအားထုတ္၍ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီး သုေတသနျပဳလ်က္႐ွိေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို က်မ ေလ့လာဖတ္ရႈ၍ သိ႐ွိသမွ်အားေနာက္ထပ္ဆက္လက္ျပီး အလ်ဥ္းသင့္သလိုေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။  သွ်င္ ေလညင္း (၁၃၊၂၊၂၀၁၃)

( က ) တ႐ုတ္မွတ္တမ္း မွီျငမ္းထားလြန္းတဲ႔ ေ႐ႊ တို႔၏ျမန္မာအစ-ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ အေထာက္အထား ကို အသက္သြင္းပံု။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဖတ္႐ႈေလ့လာမိေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွ ဝါဒတူရာ စာပိုဒ္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား အဆင္ေျပေျပ ေလ့လာနိုင္ေစရန္ စုစည္းထားသည္။ မည္သည့္ စာအုပ္ထဲမွ ျဖစ္သည္ကိုလည္း အသိေပးထားသည္။

မိမိ ဘာလဲ၊ မိမိလူမ်ိဳးအစဥ္အလာ မည္သို႔႐ွိခဲ႔လဲ ၊မိမိ၏အမိေျမသည္ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ား ကိုေက်ာ္ျဖတ္လာရသလဲ ၊ျမန္မာဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္ နားလည္မႈမ်ားကို မည္မွ်အခ်ိန္ေပး တည္ေဆာက္ခဲ႔ရသလဲ ၊တခ်ိန္က မည္သို႔ေသာ ျပင္မရသည္႔ အမွားမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ႔ၾကသလဲ ၊ထိုအမွားမ်ားထဲမွ မည္သည္ကို သင္ပုန္းေခ်၍ မည္သည္ကို အတုယူရမလဲ၊ လူမ်ိဳးျခား မ်ားကအေမး႐ွိလာေသာ္ အေျပာသြက္သြက္ အေျပာမခက္ဖို႔ ျမန္မာ့သမိုင္း ( တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္) ကိုေလ့လာထားသင့္ပါသည္။ သမိုင္းသင္တာ မအ ေအာင္လို႔ ဆိုသည္ထက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခံယူခ်က္ထားသင့္ပါေပသည္။

ခ်ိယန္/ တိဗက္-ျမန္မာ ဆိုသည္႔ အေထာက္အထား ။

တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ဖက္မွ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ဝါျမစ္ ဖ်ားပိုင္းတြင္ ေတာင္ဖက္မွစီးဝင္ေသာ ေထာင္ ျမစ္လက္တက္၏ ျမစ္ဝွမ္း တြင္ ေ႐ွးေက်ာက္ ေခတ္သစ္ အဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေ႐ွးလူသားတို႔၏ ႐ုပ္ၾကြင္း မ်ားနွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈ အေထာက္အထား မ်ားစြာကို သုေတသန သမိုင္းပညာ႐ွင္တို႔ တူးေဖာ္ေတြ႕႐ွိခဲ႔ၾကသည္။
ဘီစီ ၂၀၀၀(ဝါ) လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္း လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထိသက္တမ္း ႐ွိေနျပီ ျဖစ္သည္။
ပညာ႐ွင္တို႕၏ ေကာက္ခ်က္ အရ ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႔ကပင္ ယင္း ေထာင္ျမစ္ဝွမ္း ၌ ေ႐ွးဦး တ႐ုတ္လူတို႔နွင္႔မတူပဲ သီးျခား ယဥ္ေက်း မႈ အစဥ္အလာ ႐ွိေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္းေလ့လာသိ႐ွိ အတည္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။
ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းေန လူတို႔မွာ တိဘက္ ျမန္မာစကား ေျပာေသာ ေ႐ွးျမန္မာ ဘိုးေဘးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။
ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းေန ေ႐ွးျမန္မာ တို႔သည္ ျမစ္ဝါ ျမစ္ဝွမ္း အလယ္ နွင့္ ေအာက္ ဖက္ ႐ွိ ေ႐ွးေဟာင္း တ႐ုတ္တို႔ ၏ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ အျပိဳင္ ျဖစ္သည္။ဤ တိဘက္ျမန္မာ စကားေျပာ ေ႐ွးအႏြယ္ဝင္ တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္း ေအးေဆးစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ လိုသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။တ႐ုတ္တို႔က ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းသားတို႔ ကို ခ်ိယန္ ဟုေခၚၾကသည္။ သိုးေမြးသူ ဆိတ္ေမြးသူ ဟု အဓိပၸါယ္ ရကာ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔ ကတိရိစာၦန္ေမြးျမဴ ျခင္းျဖင္႔ အစားအစာ ထုပ္လုပ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအဆင္႔ အတန္းသည္ ေ႐ွးတ႐ုတ္လူ တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း နွင္႔ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အထက္တန္းက် လွေၾကာင္း ေ႐ွးတ႐ုတ္ ရာဇဝင္တို႔က ဆိုခဲ႔သည္။တ႐ုတ္တို႔ သည္ ျမစ္ဝါ ျမစ္ေကြ႔ၾကီးသို႔ အေ႐ွ႕ ဖက္ေအာက္ေထာင့္တြင္ စီး ဝင္ေသာ ေဝျမစ္ဝွမ္း မွ အေနာက္ဖက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း နယ္ေျမ ခ်ဲ႕ လာၾက ေသာအခါ ေထာင္ျမစ္ဝွမ္း ႐ွိ ခ်ိယန္ လူမ်ိဳးစု ကို ထိပါးလာၾကေခ်၏။ ဤသို႔ ျဖင့္ ခ်ိယန္ တို႔မွာ ဘီစီ ၃၀၀ ထိတိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္ တို႔မွနွိပ္စက္၍ အေနာက္ဖက္ သို႔ တေျဖးေျဖး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၾကျပီ အခ်ိဳ႕ ခ်ိယန္တို႔မွာ ေတာင္ဖက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာမွ တိဘက္ ကုန္းျမင္႔သို႔ လည္းေကာင္း အေနာက္ဖက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရာမွျမန္မာ နိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္ အစြန္ေလာက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ယခု ျမန္မာ နွင့္ တိဘက္ နယ္နိမိတ္ စပ္ၾကားေလာက္မွ အေနာက္ဖက္ ကိုလမ္းခြဲကာ ျဗဟၼာပုတၱျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ လူဟစ္ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းသို႔ လိုက္ခဲ႔ ၾကသည္ဆို၏။ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲလြန္းေသာ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ပထဝီ အေနအထား ကိုျဖတ္ေက်ာ္ခဲ႔ရ၍ ႐ိုးရာအေလ့အထတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္အဆန္းမ်ား ရသင့္သေလာက္ မရခဲ႔ပဲ ဇြဲ၊လံု႔ လ၊ ဝရိယ နွင္႔အတူ သန္မာျခင္း၊ ဖ်တ္လတ္ ရဲရင့္ျခင္း၊ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း ၊အၾကမ္းပတမ္း ခံနိုင္ရည္႐ွိျခင္း၊ရဲစြမ္းသတၱိ႐ွိျခင္း၊ အခက္အခဲကို ၾက့ံၾက့ံ ခံ ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္း႐ွိျခင္း ဟူေသာ ဝိေသသ မ်ားနွင္႔အတူ ေတာင္ၾကား ေဒသမ်ားမွတဆင္႔ ျမန္မာ့ေ႐ွးဦးလူတို႔ ေရာက္႐ွိလာၾကေတာ့သည္။ဤ ေဖာ္ျပခ်က္ကား အက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္ သည္။ ဤနည္းျဖင္႔ ဝင္ေရာက္လာေသာသူမ်ားသည္ ေအဒီ ၇ ရာစုေလာက္ အထိ ေနရာအနံွ႔အျပားသို႔ အစုလိုက္ အေျခခ်ၾကရာမွ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား မ်ားအသြင္သို႔ တစ္ဆင့္ျခင္း ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။
ေ႐ွးဦးျမန္မာ တို႔သည္ တ႐ုတ္တို႔ ၏နွိပ္စက္ျခင္း ကို အလီလီ ခံစားခဲ႔ ရသည္။ သံု႔ပန္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံ ရ၍ ကၽြန္အျဖစ္ေသာ္အခါ၎ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္း အတြက္ေသာ္၎အသံုးခ်ခံ ရေသာအခါ ဇာတိေျမကို စြန္႔ ခြာျပီး အိမ္မက္သစ္ထူေထာင္ခဲ႔ ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိ ျပီးျဖစ္သည္။သူတို႔ သည္ ဘဝသာယာ ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ တိုးတတ္မႈ ႐ွိေနျပီ ျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်း မႈ ထက္ ကိုယ္ပိုင္လြပ္လပ္ မႈကို ပိုမိုျမတ္နိုးသူမ်ား ျဖစ္၍ မူရင္း ေဒသကိုပင္ စြန္႔ခြာခဲ႔ ၾကသည္။ပါေမာကၡ လုစ္ ၏အလိုတည္း။
(ဗိုလ္မႉး- ဘ႐ွင္။ အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာနိုင္ငံ-၁၉၇၅ ဒုတိယအၾကိမ္ )

G H Luce ၏ ခ်ိယန္၊တိဗက္-ျမန္မာ တို႔နွင္႔ ေက်ာက္ဆည္ လြင္ျပင္ ဆက္စပ္ပံု။

ဆရာၾကီးလုစ္ က၁၉၃၁ ခုနွစ္တြင္ ပုဂံဆက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ပထဝီဝင္ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရာတြင္ ျမန္မာမ်ား၏ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည့္ ရင္းျမစ္ ၊သူတို႔နွင့္ နန္းေစာ တို႔၏အဆက္အသြယ္ ၊သူတို႔၏ေျမာက္ပိုင္း႐ွမ္းျပည္မွ ျမန္မာျပည္ ေျမလြတ္မ်ားအတြင္းသို႔ ကဒူး၊သက္နွင့္ စေကာလူမ်ိဳးမ်ားကိုျဖတ္သန္း၍ ေျမလြတ္မ်ားတြင္ အေျခခ် ဝင္ေရာက္လာပံု အရ ျမစ္သား တစ္ဆယ့္တစ္ခ႐ိုင္ေခၚ ျမစ္သား ( ဝါ ) ေက်ာက္ဆည္နယ္သည္ ျမန္မာတို႔ ေ႐ွးဦးေနထိုင္ရာ ေဒသသာ ျဖစ္သည္ ဟု အတည္ျပဳ ခဲ႔သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၀ ခုနွစ္တြင္ ဆရာလုစ္ကပင္ Economic of the Early Burma ဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ ေ႐ွးဦး စီးပြားေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာရာတြင္ ေျမျပန္႔ လြင္ျပင္တြင္ျမန္မာတို႔ေ႐ွးဦးစြာေနထိုင္ခဲ႔ေသာ ေဒသမွာ ေက်ာက္ဆည္ေဒသပင္ျဖစ္သည္မွာ ယံုမွားဖြယ္မ႐ွိ ဟုေၾကာ္ျငာပါေတာ့သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ေဒသတြင္ ႐ွိရင္းစြဲ မြန္လူမ်ိဳး တို႔နွင့္ ေရာေနွာေနထိုင္ျပီး လူဦးေရ မ်ားျပားလာေသာအခါ ျမန္မာျပည္အျခား ေဒသမ်ားသို႔ ယပ္ေတာင္သဖြယ္ ျပန္႔ကား၍ ထြက္သြားကာ အေျခခ်ေနထိုင္ ၾကေလ၏။ ဤသို႔ျဖင္႔ ျမန္မာအစ- ေက်ာက္ဆည္က ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို အသက္သြင္း ခဲ႔သည္။

ထိုကာလ၌ ျမန္မာ့ေျမေပၚ သို႔ လူမ်ိဳးမ်ားအေျခခ်ေနထိုင္ၾကပံု။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္နွစ္ ေအဒီ ၈၀၀ ခန္႔ေလာက္တြင္ ျမန္မာနွင့္ ျမန္မာ့အႏြယ္တို႔သည္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းကိုလိုက္၍ ေက်ာက္ဆည္နယ္ ျမိဳ႕အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္႐ွိ နတ္ထိပ္ေတာင္ၾကားလမ္းမွ ဆင္မ်ား၊ ျမင္းမ်ားနွင့္ ဆင္းသက္လာျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္ လြင္ျပင္ ၌ လည္းေကာင္း ထိုေဒသ တဝိုက္တြင္ေနထိုင္ေသာ ကဒူးနွင့္ သက္ တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဧရာဝတီ ျမစ္၏ အေ႐ွ႕ ဘက္ကမ္း႐ွိ တေကာင္းျပည္၌ လည္းေကာင္း ၊ ေ႐ွးရခိုင္တို႔သည္ အေနာက္အရပ္႐ွိ ေဝသာလီျပည္ ၌လည္းေကာင္း၊ မြန္တို႔သည္ ေတာင္ဖက္ ကမ္းေျခ႐ွိ သထံုျပည္ ၌လည္းေကာင္း ၊ပ်ဴတို႔သည္ ယခုေခတ္ ျပည္ျမိဳ႕၏အေ႐ွ႕ဖက္ ေမွာ္ဇာ ႐ြာတည္အရပ္႐ွိ သေရခတၱရာ ၌လည္းေကာင္း အသီးသီး အေျခခ် ေနထိုင္လ်က္႐ွိၾကျပီးျဖစ္သည္။ ( ၁၉၆၆ ခုနွစ္က ပထမအၾကိမ္ ႐ိုက္နွိပ္ေသာ ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း ပထမအတြဲ၊ စာမ်က္နွာ -၂၃၄ ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္းေခါင္းစဥ္ )

မွတ္တမ္းမ်ားကပါ ကိုးကားၾကပံု။

ျမင္းမ်ားကိုစီးလ်က္ နတ္ေတာင္ၾကားလမ္းမွဝင္ေရာက္လာျပီးလွ်င္ ေက်ာက္ဆည္နယ္ေျမသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုေဒသတြင္ ႐ွိခဲ႔ျပီးေသာ မြန္တို႔ နွင္႔ ေရာေနွာကာ ခ႐ိုင္ ဆယ့္တစ္ခုဖြဲ႕ ၍ေနထိုင္ၾကေလ၏။ကာလ ၾကာေသာ္ လူဦးေရတိုးပြားလာျပီး ေျမသစ္ကို ႐ွာၾကျပန္၏။အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ေတာင္တြင္း နတ္ေမာက္ အရပ္ကို ေျပာင္း၍ ေနထိုင္ၾကကာ၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဧရာဝတီ ျမစ္ ကိုကူးျပီး စလင္းေခ်ာင္း မုန္းေခ်ာင္း ႐ွိရာ အရပ္သို႔ သြားသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ပုဂံ အရပ္သို႔သြားသည္။ ( နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္ ေ႐ွးေခတ္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွတ္စုမ်ား -၁၉၆၇ )

မည္သည္႔အတြက္ေၾကာင့္ ခ်ိယန္၊တိဗက္၊ ျမန္မာတို႕ ေက်ာက္ဆည္နယ္အတြင္း သို႔သာအေျခခ် ေနထိုင္သနည္း။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းေရာက္ေနေသာ ေ႐ွးေဟာင္းျမန္မာတို႔သည္ ထိုျပည္နယ္အတြင္းအဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ေျမျပန္႔သို႔မဆင္းခဲ႔သနည္းဟုေမးရန္႐ွိသည္ ။အမွန္စင္စစ္ သူတို႔သည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ေတာင္ဖက္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႔ဟန္တူသည္။သို႔ေသာ္ထိုစဥ္က ဧရာဝတီျမစ္နွင္႔ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း တို႔တြင္ သက္လူမ်ိဳးတို႔ ၾကီးစိုးေနေသာ တေကာင္းျပည္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေ႐ွးဦးျမန္မာမ်ား ဤဘက္မွ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္သို႔ မထိုးေဖာက္နိုင္ပဲ ေ႐ွးဦးဆံုးေ႐ြ႕လာသူတို႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္က်ဥ္း အရပ္တြင္ မြန္တို႔ အျဖစ္ ရပ္တန္႕ေနၾကသည္။ေတာေတာင္ ေရေျမ အေျခအေနကလည္း ခက္ခဲလွသည္။သို႔ျဖစ္၍ တပိန္ေ႐ႊလီျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ယင္းတို႔မွတဆင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းကို မလိုက္ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုရပါမည္။ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ေ႐ွးေဟာင္း ျမန္မာမ်ားအတြက္ ခရီလမ္းလည္းလြယ္ကူ အဟန္႔အတားလည္းနဲပါးေသာ ေျမလြတ္ေဒသေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ေျမျပန္႔ဆက္ရာ ေက်ာက္ဆည္ ခရိုင္ေလာက္ဆီမွ လြင္ျပင္ေဒသသို႔ းဝင္ေရာက္ရန္သာ႐ွိေတာ့သည္။ (ဗိုလ္မႉး- ဘ႐ွင္။ အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာနိုင္ငံ-၁၉၇၅ ဒုတိယအၾကိမ္ )

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏စာတမ္းမ်ားထဲမွ သေဘာထား။

ပညာ႐ွာသူအမ်ားစုဟာ တိဗက္ျမန္မာစကားေျပာတဲ႔ လူေတြရဲ႕ ေ႐ွးပေဝဏီက ေနရာအရပ္ကို ကန္စူ နယ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ အဲဒီနယ္ဟာ တ႐ုတ္အေနာက္ေျမာက္ ဂိုဘီသဲကႏၲာရ နဲ႔ တိဗက္အေ႐ွ႕ေျမာက္ၾကား ေဒသျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေနွာင္းပိုင္းကာလ၊ အရင္ နွစ္ေလးေထာင္ (၂၀၀၀-ဘီစီ)က ကန္စူဟာ အ႐ိုင္းဘဝကလြတ္ေျမာက္ခဲ႔ျပီး တ႐ုတ္ေတြထက္ေတာင္အေျခအေန သာလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ႔တယ္လို႔ ဆိုနိုင္စရာ႐ွိတယ္။ အဲဒီအရပ္ကထြက္တဲ႔ ပန္းလွလွျခယ္ထားတဲ႔ အိုးေခ်ာေခ်ာေတြဟာ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ေလာက မွာ ဗိုလ္စြဲတယ္။(၁) ဒီလိုအိုးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္နိုင္သူဟာ တ႐ုတ္လား၊ တိဘက္ျမန္မာအႏြယ္ဝင္လားလို႔ေမးရင္ တိဗက္ျမန္မာ အႏြယ္ဝင္ေတြျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ တ႐ုတ္ေတြ ေၾကးသတၲဳကိုအရည္က်ိဳပံုေလာင္းျပီး ဓားလွံ အိုးခြက္လုပ္တဲ႔ပညာကို ကန္စုေဒသမွလူေတြဆီကမွတဆင့္ရတာလို႔ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစၥည္းပံုစံနဲ႔ လက္ရာကိုယွဥ္ၾကည့္ရင္ ကန္စူ ပစၥည္းက ႐ွန္ေခတ္ တ႐ုတ္လက္ရာကိုမမီပါ။ (၂) တ႐ုတ္ေတြတီထြင္အသံုးျပဳတဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ပံုဟာ အရင္နွစ္ ၂၀၀၀ မ႐ွိတ႐ွိေလာက္ကလို႔ မွတ္ယူပါတယ္။ အဲဒီအခါက ထားခဲ႔တဲတ႐ုတ္မွတ္တမ္းေတြမွာ တ႐ုတ္အေနမ်ားတဲ႔ရပ္ဝန္းအေနာက္ ႐ွန္စီကုန္းျမင့္ရဲ႕အေ႐ွ႕ဖက္ ေတာင္ကမ္းပါးေတာင္ေျချဖစ္တဲ႔ အန္ယန္င္ ေဒသမွာ ခ်ိယန္လူမ်ိဳးေတြေနတယ္လို႔ မၾကာခဏေရးမွတ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီခ်ိယန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ဆိတ္ထိန္း၊ သိုးထိန္းေတြပါ။ တ႐ုတ္ကေတာင္သူ သိုး၊ဆိတ္မကိုင္ပဲ ကၽြဲ၊ႏြား၊ဝက္ေတြပဲေမြးတယ္။ သိုးေသာက္တဲ႔ေရအိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္းမွာ ႏြားမေသာက္မစား။ ဒါေၾကာင့္ သိုးထိန္းနဲ႔ႏြားထိန္း ဟာရန္ဘက္၊ တ႐ုတ္မွတ္တမ္းမွာ တ႐ုတ္က မၾကာခဏ ခ်ိယန္ေတြရဲ႕အိုးအိမ္ကိုဖ်က္ဆီး လုယက္ျပီး ခ်ိယန္ အေျမာက္အျမားကို ဖမ္းယူသတ္ျဖတ္ျပီးယဇ္ပူေဇာ္တယ္။(၃) ခ်ိယန္ေတြဟာ အေနာက္ကန္စူမွာေျပးပုန္း ခိုလႈံတယ္။ ေနာက္တိဗက္အေ႐ွ႕ေျမာက္ ျမစ္ဝါရဲ႕ျမစ္ဖ်ားခံရာ အရပ္နဲ႕ကိုကိုေနာမွာခိုလႈံတယ္။ အဲဒီေနရာကိုပဲ တိြဳင္က တ႐ုတ္မင္းေတြဟာ ခရစ္မေပၚမီ နွစ္တစ္ေထာင္အတြင္းမွာလိုက္ျပီးတိုက္ခိုက္ေသးတယ္။ ဒါနဲ႔ခ်ိယန္တခ်ိဳ႕ဟာေတာင္ၾကီးေတြနဲ႔ လွ်ိဳေတြကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေတာင္ဘက္ကိုေျပးၾကရျပန္တယ္။ ရာစုနွစ္ေတြေတာ္ေတာ္ၾကာ ေအာင္ေျခရာေပ်ာက္ေနၾကျပီးမွ တခ်ိဳ႕ကိုတိဗက္၊ တခ်ိဳ႕ကိုေနာင္ျမန္မာနိုင္ငံလို႔ေခၚမယ့္ေနရာမွာ ျပန္ေပၚ လာတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အခုေျပာသမွ်ဟာ အက်ဥ္းခ်ံဳ႕နိုင္သမွ် ခ်ံဳ႕ျပီးေျပာတဲ႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ေနာက္ခံသမိုင္းျဖစ္တယ္။ ေက်ာက္ဆည္နယ္ဟာ သူတို႔ကိုဒုကၡအတြင္းက ကယ္ဆယ္တယ္လို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ေ႐ွးျမန္မာေတြေခၚတဲ႔ မႅစ္သာ( ျမစ္သား ) တစ္ဆယ့္တစ္ လ႐ုိန္ ( ခ႐ိုင္) ဟာ သူတို႔ေနေပ်ာ္တဲ႔ေဒသတစ္ခုလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ( ပုဂံေခတ္ လူမႈေရး စာတမ္း-ေ႐ွးျမန္မာတို႔ ဝမ္းစာ႐ွာပံု ၊ ေဒါက္တာသန္းထြန္း-၂၀၀၅၊ ၾသဂုတ္လ)

စာေရးသူ အျမင္ ။

ထို သို႔ေသာအယူအဆမ်ားကို ေ႐ွးေဟာင္းတ႐ုတ္ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား မန္႐ႈ က်မ္း၊ ထန္ရာဇဝင္ေဟာင္း က်မ္း၊ ထန္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း ၊နန္ေစာ ရာဇဝင္၊ ထိုအခါ အကာလမွ တ႐ုတ္ ေ႐ွးေဟာင္းသုေသသန ပညာ႐ွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားစသည္ျဖင့္ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးထားကိုးကားထားသည္ကို ေလ့လာမိပါသည္။ ပညာ႐ွင္ဟူကား အစြဲမထားသင့္ပါ။ ျမန္မာ့အစ ကိုျမန္မာ့ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေခတ္ျပိဳင္ေဒသ အသီးသီးမွ မွတ္တမ္းမ်ား ( အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ မြန္၊ ႐ွမ္း၊ ရခိုင္၊ပ်ဴ ၊ အဂၤလိပ္၊ ေပၚတူဂီ၊ ျပင္သစ္ ၊ စပိန္၊ ဂ်ာမန္ ) စသျဖင့္ မွီျငမ္းကိုးရားတိုက္ဆိုင္မွသာ တရားမွ်တပါမည္။ အရာရာတိက်ေသခ်ာလြန္း ၍ စည္းစနစ္ၾကီးမားျပီး နိုင္ငံၾကီးသားပီသလွပါသည္ဆိုေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္အဖို႔ မိမိ၏ အေတြးယူဆခ်က္ကို ပို၍ခိုင္မာေအာင္ၾကိဳးပမ္း အသက္သြင္းမႈဟာ တ႐ုတ္မွတ္တမ္း မ်ားကို မွီခိုလြန္း သည္မွာ လူရယ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားကိုကား အမ်ိဳးသား ပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား နွင့္ ဦးဖိုးလတ္မွ ကနဦး ကန္႔ကြက္၍ ျမန္မာ့ ေနွာင္းသုေတသန သမားမ်ားက ျဖစ္ရပ္မွန္ ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ အပင္ပမ္းခံ ၍ဇြဲနပဲၾကီးစြာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကပါသည္။ဆရာခ်စ္စံဝင္း၏ အလိုအရမူ ျမေစတီေက်ာက္စာ တနည္း ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္တည္းနွင့္ပင္ ေ႐ွးျမန္မာတို႔အား ေအဒီ ၈ ရာစုမွ ေက်ာက္ဆည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ဆိုျခင္းကို ပယ္နိုင္ပါသည္တဲ႔။ အေၾကာင္းမွာ ထိုေက်ာက္စာ၏ ထိုးခ်ိန္ကာလ နွင္႔ ေ႐ွးျမန္မာတို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မေရွးမေနွာင္း ျဖစ္ျခင္း ျမန္မာ့ ေ႐ွးဦး အကၡရာ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္း မိမိတို႔အေျခခ် ရန္ေဒသကို လူမ်ားကေနာက္မွေရာက္လာျပီး ျမန္မာစာကို အရင္ပို႔ ထားသည္ဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမတန္ျခင္း မြန္ ဗမာ ပ်ဴ ပါဋိ ေလးဘာသာျဖင္႔ ေရးထိုး ထားေသာေက်ာက္စာ၏ အဆင့္အတန္းျမင့္ မားလြန္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္တဲ႔။ မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာ့ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းသုေတသန ဌာန၏ ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ ေသာေတြ႔႐ွိမႈေအာက္တြင္ မခိုင္မာေသာ ယုတၱိမတန္ေသာ လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္၍ ေက်ာက္ေခတ္မွအစျပဳေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္ကားဖံုးကြယ္၍ မရနိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္ထိုအခါ မွ ၎ တို႔ ေတြ႔႐ွိထားေသာအေထာက္အထား မ်ားအေပၚ ျဖစ္နိုင္ေခ်႐ွိေသာမွတ္တမ္းနွင့္တိုက္ဆိုင္ အတည္ျပဳ ထားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပညာ႐ွင္ဟူကား မိမိတို႔လူ႔ေလာကမွ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားရျပီးေနာက္ မိမိ႐ွာေဖြအတည္ျပဳထားသမွ် ေနွာင္းလူတို႔မွ ကဲ႔ရဲ႕ေဝဖန္မည္ကို ေသရမည္ထက္ စိုးေၾကာက္တတ္ၾကစျမဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တတ္နိုင္သမွ် တိက်ေသခ်ာေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေလ့႐ွိပါသည္။ ပါေမာကၡ လု႔စ္ ယူဆထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ထိုေခတ္ထိုအကာလမွာေတြ႔႐ွိသမွ် ေျမေပၚ အေထာက္အထားမ်ား၊ ပုဂံေခတ္ သကၠရာဇ္ နွင့္ေရး ထိုးထားေသာေက်ာက္စာမ်ား ၊မ်က္ျမင္ လက္ငင္းေလ့လာနိုင္ေသာ အပ်က္အစီးနည္း ၍ ေလ့လာရန္လက္လွမ္းမီေသာ သမိုင္းဝင္ တည္႐ွိေနေသာနန္းေတာ္ရာေဟာင္းမ်ား အေပၚ စနစ္တက် အေျချပဳ၍ ေလ့လာကာ ေကာက္ခ်က္ခ်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအယူအဆကိုပယ္လိုလွ်င္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ႐ွာေဖြ၍ သက္ေသခိုင္ခိုင္မာမာ တင္ျပသင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့သုေတသန ပညာ႐ွင္မ်ားမွလည္း အထူးအားထုတ္၍ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီး သုေတသနျပဳလ်က္႐ွိေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို က်မ ေလ့လာဖတ္ရႈ၍ သိ႐ွိသမွ်အားေနာက္ထပ္ဆက္လက္ျပီး အလ်ဥ္းသင့္သလိုေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

သွ်င္ ေလညင္း (၁၃၊၂၊၂၀၁၃)
23540

--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 5/09/2013 10:18:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.