[mrsorcerer:38252] ဖန္ဆင္းရွင္တကယ္ရွိသလား

"ဖန္ဆင္းရွင္တကယ္ရွိသလား" ဤေမးခြန္းသည္ကၽြန္ေတာ္တို႕စိတ္တြင္ မၾကာခဏေပၚေပါက္လာ တတ္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

အေျဖကိုက်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္စြာ ရွာေဖြၾကည့္ၾကပါစို႕။

ကၽြန္ေတာ္ ဧ။္ ပညာဗဟုသုတႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳအရ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆိုႏိုင္ သည္မွာ "ဖန္ဆင္းရွင္အမွန္တကယ္ရွိသည္" ဟူေသာ အေျဖပ င္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သံသယမရွိပါ။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္အခိုင္ အမာေျပာေနျခင္းသည္ သိပၸံဆိုင္ရာ အေတြး အေခၚအရေျပာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သာမန္ေရပန္းစားေန ေသာ အေတြး အေခၚတစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါ။

လူတို႕က မိမိတို႕သည္ အေၾကာင္းအရာကိစၥတစ္ခုကို သက္ေသျပႏိုင္ (သို႕)သက္ေသမျပႏိုင္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ထင္သည္။ သို႕ေသာ္ ေခတ္ေပၚသိပံၸပညာအရလူတို႕သည္ မည္သည့္ ကိစၥကိုမ ဆိုသက္ေသျပျခင္း၊မျပျခင္းမလုပ္ႏိုင္။ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ရမည္။ မျဖစ္ရမည္ဟုမေျပာႏိုင္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ၊မရွိကိုသာတင္ျပႏိုင္သည္။

သိပၸံပညာအရ အရာ၀တၱဳတစ္ခုရွိေၾကာင္းလံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္ရွိလွ်င္ ထိုအရာ၀တၳဳကို ရွိသည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။
ယခုေဆြးေႏြးမည့္ "ဖန္ဆင္းရွင္တကယ္ရွိသလား" ဆိုသည္မွာလည္း ေမးသင့္ေသာေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူသား၏သဘာ၀သိပၸံ ကိုေလ့လာေသာ မႏုသေဗဒပညာတြင္ "လူသားဧ။္သဘာ၀ တြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ဟူသည္ မူလကပင္ကိန္းေအာင္းေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ကိုယံုၾကည္မႈသည္ လူသားဧ။္ေသြးေၾကာ တြင္ စီးဆင္းေန သည္။ လူသားတိုင္းသည္ဖန္ဆင္းရွင္ကို ေမြးရာပါယုံၾကည္ၿပီး သားျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါ ကိုးကြယ္အား ထားရာ ဖန္ဆင္းရွင္ ကိုရွာေဖြေတြ႕ ရွိလာၾကသည္။ လူသားတိုင္းသည္ ထိုျဖစ္ရပ္ကို ဘ၀တြင္အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ႀကံဳဖူးၾကေပလိမ့္မည္" ဟုရွင္းျပထားသည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္တကယ္ရွိသလား ဆိုေသာေမးခြန္းကို အ ဘယ္ေၾကာင့္ ေမးေနရသနည္း။ ဖန္ဆင္းရွင္ ကိုယံုၾကည္ေသာအ သိသည္ လူတိုင္းဧ။္ ေသြးေၾကာတြင္ စီးဆင္းေနသည္ဆိုလွ်င္ ထိုေမးခြန္းကိုအဘယ္ေၾကာင့္ေမးေနရပါသနည္း။

အေျဖမွာအင္မတန္ရုိးရွင္းလွပါသည္။ လူတို႕ သည္ မိမိဧ။္စိတ္တြင္းက ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈသည္ သဘာ၀က်ရဲ႕လားဆိုသည္ကို၄င္း၊ သိပၸံအရ သက္ေသျပႏိုင္ပါ့မလားဆိုသည္ကို၄င္း သိလိုၾက၍ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ အထူးျပဳေျပာလိုသည္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္း သိပၸံအရအေျခခံအခိုင္အမာရွိ ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္လူအ မ်ားစုကမူ ဤအခ်က္ကိုရွာမေတြ႕ၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ သိပံၸဟုယူဆၿပီးတင္ျပေနေသာစံခ်ိန္စံညွႊန္းမ်ားက မွားယြင္းေနေသာ ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ သိပံၸပညာရူေထာင့္လည္းမဟုတ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးနိုင္ေလာက္ေသာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းလည္းမဟုတ္ေသာ ေရွးရုိးအစဥ္အလာကိုထိန္းသိမ္းေသာအယူအဆမ်ားကိုသာ လက္ခံေန ၾက၍ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ မွန္ကန္ေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံ ညႊန္းျဖင့္ ၾကည့္ပါက ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိေၾကာင္းကို အမွန္ပင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊လပ္ခ္ေနာင္ၿမိဳ႕တြင္ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္စဥ္၁၉၆၅ခုႏွစ္က အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို တင္ျပ လိုပါသည္။တစ္ေန႕တြင္ကၽြန္ေတာ္သည္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ရ၊အရာရွိႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဘာတန္ရဆဲ လ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ ဘုရားမဲ့၀ါဒီ(Atheist) တစ္ဦးျ ဖစ္ပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕စကားေျပာဆိုၾကရင္း ဖန္ဆင္းရွင္ အေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၾက သည္။ သူကကၽြန္ေတာ့ကို "ဘုရားသခင္ ရွိေၾကာင္း ဘာနဲ႔သက္ေသျပႏိုင္လို႕လဲ"ဟုေမးလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္က "ဘုရားသခင္ ရွိေၾကာင္းကလြဲၿပီး တျခားကိစၥေတြကိုရွိေၾကာင္း ခင္ဗ်ားသက္ေသျပခဲ့တဲ့နည္းလမ္းအတိုင္းပါဘဲ" ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

သူ႕အေနျဖင့္ဘာမွမတုန္႕ျပန္ေတာ့ဘဲကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စကားေျပာခန္း ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

သူကဲ့သို႕ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက အဘယ္ေၾကာင့္ႏႈတ္ဆိတ္ သြားရပါ သနည္း။ အေျဖကရွင္းပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ဧ။္အေျဖကသူ႕အား "ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနထိုင္ရာကမာၻႀကီးတြင္ အျငင္းအခုန္အား က်ိဳး ေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္း အတိုင္း ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္း အေတြးအေခၚကို လည္း သက္ေသျပဳႏိုင္သည္။" ဟူေသာအခ်က္ကို သိျမင္လာေစပါသည္။

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္း သိပၸံပညာဧ။္ အေထာက္အထားျပသခ်က္
================================
လူသားဧ။္အသိဥာဏ္တိုးတတ္လာမႈတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိသည္။ အိုင္းစတိုင္းမတိုင္မီႏွင့္ အိုင္းစတိုင္းေနာက္ပိုင္းေခတ္တို႕ျဖစ္သည္။ အိုင္းစတိုင္းမတိုင္မီေခတ္တြင္ လူသားဧ။္အသိဥာဏ္ သည္ ေလ့လာတိုင္းတာႏိုင္ေသာ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကိုသာအဓိက သိျမင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ရွိသမွ် အရာအားလုံး ကိုေလ့လာႏိုင္သည္။ ေလ့လာမွဳမျပဳႏိုင္ေသာအရာ (မျမင္ႏုိင္ ေသာအရာ) အားလံုးသည္ 'မရွိ' ဟုေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ဆိုလို သည္မွာ ျမင္နိုင္သမွ် အရာအားလံုးသည္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မျမင္ရပါကစိတ္ကူး ယဥ္သက္သက္ ဟုသာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ထိုအယူအဆကို က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္နိုင္ေသာ အမွန္တရားဟု ေခၚသည္။ ဆိုလိုသည္က အေကာင္အထည္ျပႏိုင္မွသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္သိျမင္နိုင္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။သို႕မဟုတ္ပါက အေျခအျမစ္မရွိဟုယူဆသည္။

သို႕ေသာ္အိုင္းစတိုင္းေနာက္ပိုင္းေခတ္၊ ၂၀ရာစုဧ။္အေစာပိုင္းတြင္မူ အက္တမ္(Atom)ကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္ခဲ့ေသာအခါ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အရာမ်ားရွိေၾကာင္း သိလာၾကသည္။ ထိုအခါ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္မွဳ ဟူေသာအပိုင္းတြင္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ သည္။ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ား အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္မွဳဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားလည္း ဆန္းသစ္ လာခဲ့ၾကသည္။ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ သိရွိျခင္းသည္ အမွန္တ ကယ္ေတြ႕ျမင္ရသကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လာခဲ့ၾကသည္။

ယေန႕သိပၸံပညာတြင္ အီလက္ထရြန္၊ကမာၻ႕ဆြဲငင္အား၊ဓါတ္ေရာင္ျခည္ စသည့္ျဖင့္ မျမင္ရေသာ အရာမ်ားစြာကိုလက္ခံေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ မျမင္ရေသာ္လည္း သူတို႕ဧ။္ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိေၾကာ င္းေတြ႕ျမင္ ၾကရ၍ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ကမာၻ႔ဆြဲအားကို မျမင္ ရေသာ္လည္း ပန္းသီးတစ္လံုးေျမေပၚျပဳတ္က်ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႕ ဆြဲအားရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ဓါတ္ေရာင္ ျခည္ကို မျမင္ရေ သာ္လည္း ဓါတ္ပံု၊ဓါတ္မွန္မ်ားျမင္ရေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ဤသည္ မွာ သြယ္၀ိုက္ေသာအသိအျမင္ (သို႕) က်ိဳးေၾကာင္း ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ယေန႕သိပၸံပညာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္သိျမင္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ျမင္ေတြ႕ ရသကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းလက္ခံထားသည္။(က်မ္းကိုး-Human Knowledge by Bertrand Russell).
အိုင္းစတိုင္းမတိုင္မီကာလက ရုပ္၀တၱဳမ်ားအားျမင္ရမွ သာယုံ ၾကည္ေသာေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိေၾကာင္း မည္သို႕မွမ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါ။ သို႕ေသာ္ယခုအခါတြင္မူ အေျခအေနကေျပာင္းလဲ သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

သိပၸံေလာကတြင္အမ်ားစုေသာေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ လက္ေတြ႔ျမင္ရ၍လက္ခံျခင္းထက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ သိျမင္ျခင္းျဖင့္ လက္ခံျခင္းကို က်င့္သံုးေန ၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မျမင္ရေသာဖန္ဆင္းရွင္ကို လက္ခံျခင္းကလည္း ယထာဘူတ က်ေသာကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘာတန္ရပ္ဆဲလ္သည္ ဘုရားမဲ့၀ါဒီတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း မျမင္ ရေသာဖန္ဆင္းရွင္ကို လက္ခံျခင္းသည္ သိပၸံပညာအရက်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုသည္ဟု သူဧ။္ "Why I am not a Christian" ဟူေသာစာအုပ္တြင္ ၀န္ခံထားသည္။
လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္မ်ားကပင္ ဘာသာေရးသုေတသီမ်ားက "ရုပ္ပံုတစ္ခုရွိလွ်င္ ၄င္းကိုေရးဆြဲသူ ရွိရမည္"ဟုလက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕မ်က္ျမင္ပင္ ကမာၻႀကီးသည္ တိက်မွန္ကန္စြာ ပံုစံေရးဆြဲ ထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သျဖင့္ ၄င္းကို ပံုစံေရးဆြဲသူ (ဖန္ဆင္းရွင္)ကို လည္းလက္ခံရေပမည္။

စၾက၀ဠာဧ။္အစ
========
စၾက၀ဠာစတင္ျဖစ္ထြန္းမွဳကိုလည္း ေလ့လာၾကပါစို႕။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၅၀၀က အာကာသေလာကႀကီးတြင္ မဟာေပါက္ ကြဲမွဳ(BigBang)ျဖစ္ေပၚၿပီး ကမာၻႀကီးျဖစ္တည္လာရ ေၾကာင္း သိပၸံက အခိုင္အမာဆိုထား သည္။ မူလအစတြင္ Cosmic Ball မ်ားျဖစ္ေပၚလာ ၿပီး ယေန႕ စၾကာ၀ဠာ ရွိအရာအားလံုးသည္ ၄င္း Cosmic Ball မ်ားျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသိပ္သည္းစြာ ကပ္ တြယ္လွ်က္ ရွိသည္။ ရူပေဗဒ သေဘာတရား အရ ၄င္းတို႕သည္ စၾက၀ဠာအတြင္းဍ္သာ သြားလာ ႏိုင္ၿပီး၊ အာကာ သျပင္ပသို႕လြတ္ထြက္မသြားႏိုင္။ နကၡတ္တေဗဒ သေဘာတရားအရ ၄င္း Cosmic Ball မ်ားသည္ ရုတ္တရက္ အာကာသျပင္ပသို႕ ေပါက္ကြဲလြင့္စင္ၿပီး ယေန႕ စၾက၀ဠာႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာသည္။ အလြန္ သိပ္သည္းလွေသာ အစိုင္အခဲမ်ားကို ဤသို႕ေပါက္ကြဲလြင့္စင္ေစသည့္ စြမ္းအား ကား အဘယ္နည္း။ ဤသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ပင္ျဖစ္သည္။

ေပါက္ကြဲမွဳဟူသည္ ပ်က္စီးေစသည္။ သို႕ေသာ္တစံုတရာကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ ေပါက္ကြဲမွဳလည္း ရွိသည္။

ဥပမာ-ရုရွႏိုင္ငံ၊ခ်ာႏိုဗိုင္းလ္ ႏဴုကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုေပါက္ကြဲမွဳသည္ ရုတ္ခ်ည္းျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးမွဳမ်ားစြာျဖစ္ေစသည္။သို႕ေသာ္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေက်ာက္ေတာင္ မ်ားကို ေဖါက္ကြဲျခင္း သည္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။

စၾကာ၀ဠာျဖစ္ေပၚေစရန္ေပါက္ကြဲမႈသည္လည္း ဤအမ်ိဳးအစား ကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕တစံုတစ္ခုအက်ိဳးျဖစ္လာေစသည္႔ ေပါက္ကြဲမွဳသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳျပဳလုပ္ၿပီး တစံုတစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

မဟာေပါက္ကြဲမွဳႀကီး(BigBang)သည္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ စၾက၀ဠာႀကီးကို ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေစသည္။ ဤအခ်က္အရ ၄င္းေပါက္ကြဲမွဳသည္ ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။ သို႕ဆိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို႕စီမံသူကိုလည္း လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္ပင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ စီမံႏိုင္သူ ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားမဟုတ္ ဖန္ဆင္းရွင္သာ လွ်င္ျဖစ္သည္။
ကမာၻႀကီးကိုေသခ်ာေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖန္ဆင္းရွင္ဧ။္ေျပာင္ေျမာက္စြာ စီမံထားမႈ၊ စၾကာ၀ဠာဧ။္ ပံုပန္း သ႑ာန္ႏွင့္ ၄င္းကို က်နစြာ စီမံထိန္း ခ်ဳပ္ထား မွဳ တို႕ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ကမာၻၿဂိဳဟ္ဧ။္ ထူးျခားမႈ
============

ကမာၻၿဂိဳဟ္သည္ ၄င္းဧ။္ရွားပါးစြမ္းရည္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာတြင္ ထူးျခားေသာေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ စၾကာ၀ဠာတြင္ ေသးငယ္ေသာၾကယ္တာရာမ်ားမွအစ ေက်ာက္ေတာင္ထုမ်ား ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားအဆံုးကမာၻေျမသည္ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ အျခားသဘာ၀ သံယံဇာတမ်ားျပည့္စံု ေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ထူးျခားမႈရွိေနျခင္းမွာ ၾကိဳတင္ စီမံထား မႈေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္စီမံထားမွဳရွိျခင္းက "ႀကိဳတင္စီမံသူ" ရွိ၍ျဖစ္သည္။ ဤသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ ဤအေၾကာင္းအခ်က္တို႔ကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ 'ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေသာ စၾက၀ဠာ' ႏွင့္ 'ဖန္ဆင္းရွင္မဲ့စၾက၀ဠာ' ဟူေသာေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုကိုလက္ခံရမည္ မဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္ေရြးခ်ယ္ရမည္မွာ 'ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေသာ စၾက၀ဠာ'ႏွင့္ 'စၾက၀ဠာ မရွိျခင္း' တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ဆိုလိုသည္က ဖန္ဆင္းရွင္မရွိလွ်င္ စၾကာ၀ဠာမရွိႏိုင္) ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနျဖင့္ စၾကာ၀ဠာမရွိဟု မျငင္းႏိုင္သျဖင့္ 'ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေသာ စၾကာ၀ဠာ' ဟူေသာအယူအဆကိုသာ လက္ခံယံုသာ ျဖစ္ပါသည္။

By Maulana Wahiduddin Khan
Translated by

Dr. Thant Zin Tun
၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္


--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.