ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၃ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားသည္ လူ႔ေလာကသို႔ေရာက္႐ိွလာရန္မွာ လူ႔ျပည္မွ အပ္တစ္စင္းႏွင့္ နတ္ ျပည္မွ အပ္တစ္စင္းတို႔ ထိစပ္ဖို႔ လြယ္ခ်င္လြယ္မည္။ လူျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူဟူ၍ ေရွးဆိုရိုးစကားမ်ားကို ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ လူ႔ေလာကထဲသို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ေရာက္ရိွလာျပန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္မတန္မွီ လူ႔ေလာကမွ ထြက္ခြါ ဖိတ္စင္မႈမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ား႐ိွခဲ့ဘူးသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္မ်ားကို ခြဲျခားမသိေသးေသာ္လည္း မိဘဘိုးဘြားမ်ား၏ သြန္သင္ဆံုးမႈတို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဗုဒၶဘာသာတြင္ မထိုင္တက္မွီ။ စကားမေျပာတတ္မွီကပင္ ဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီး႐ြယ္ႀကီး၊ အဘိုး အဘြားမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသည့္အခါ မိဘ၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ အကို၊ အမမ်ားမွ ကေလး၏ လက္ႏွစ္ဖက္အား ပူးတြဲ ထိကိုင္ေစကာ "ဦးေတာ္" ဟူ၍ [...]

Read more of this post