လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ (၂၀၁၃-၂၀၁၅) ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ေမ ၃၊ ၂၀၁၃ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း၊ သမၼတအၾကံေပးဦးလွေမာင္ေရႊအဖြဲ႔ ေမလ(၁)ရက္၊ ၂၀၁၃ တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၊ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ား ျပန္လာၾကပါဟုဖိတ္ေခၚေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ကူညီႏိုင္မည္ကို ေန႔၁၂နာရီမွ ညေန၅နာရီခြဲတိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ လက္ေတြ႔ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ေသးသည့္ ေပၚလစီေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနပါေသးသည္။  ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔အစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာစ၊ ဘာမွမသိပါေၾကာင္း၀န္ခံကာ၊ တတ္သိလာေစရန္ ေန႔ညမျပတ္ၾကိဳးစားေနရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ အေမရိကန္ျမန္မာဆရာ၀န္မ်ား၊ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးမႈ အလြန္လိုအပ္ေၾကာင္း အမွာစကားေျပာသြားပါသည္။  စင္ကာပူမွ ဦးေအးျငိမ္း (စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ) ကလည္း ေလာေလာဆယ္  ျပန္လာဖို႔ဖိတ္ေခၚေသာ္လည္း၊ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ မျပန္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။  ေဆြးေႏြးပြဲကို Myanmar Transitional Platform (MTP) [...]

Read more of this post