ခရိုနီမ်ားအေပၚသြန္းေလာင္းဂုဏ္ျပဳတဲ့ေရစင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္) လာျပန္ၿပီ  "ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု"တဲ့။ ဆုက ၃ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရ "ထြင္"လိုက္ျပန္တဲ့"ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု"ဆိုတာေတြေပးတဲ့အထဲမွာ "ႏုိင္ငံေရး"ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကို ဦးတည္ၿပီးေပးတဲ့ဆု မပါဘူးဆုိတာ ျပည္သူအားလံုးသတိျပဳမိလိုက္ၾကမွာပါ။             ဗိုလ္ေနဝင္း (မဆလ) ထြင္ခဲ့တဲ့ "ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ဆု၊ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္" စတဲ့ ဆု/ဘႊဲမ်ဳိးေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးစတဲ့ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့မႈနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းေပးတဲ့ ဆုကို  နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးစတဲ့ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တုိင္းက လက္ခံခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။             ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဦးတည္ၿပီးေပးတဲ့ဆုကို (ဗိုလ္) [...]

Read more of this post