[aurorageneration] အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႕ အိတ္ဖြင္႔ေပးစာ


အေၾကာင္းအရာ။  အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင္႔တကြ NLD ပါတီ၀င္မ်ားဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေစမည္႔ 

                        သတင္းေပးျခင္း

          လွဳိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊ ဂႏၱ၀င္လမ္း ရွိ အိမ္အမွတ္၊ ၂၁၂-ခ သည္

ေထာင္႔အစြန္ကြက္ျဖစ္သျဖင္႔ စည္ပင္ပုိင္ေျမပုိမ်ားမွ ၅ေပခန္႔အား ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားခဲ႔ရာ

ဥပေဒႏွင္႔မညီညြတ္ေသာေၾကာင္႔ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏လွဳိင္သာယာစည္းရုံးေရးမွဴး ေဒၚျမတ္မာလာမွ

လက္ပုိက္ၾကည္႔မေနႏိုင္ဘဲ ၿမဳိ႔နယ္စည္ပင္သာယာရုံးသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ႔ပါသည္။NLD ပါတီစည္းရုံးေရးမွဴး

 ေဒၚျမတ္မာလာမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒအတုိင္းလုိက္နာေနထုိင္္မွဳရွိေစေရး ရည္စူးကာ တုိင္ၾကားခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ားမွ အိမ္ရွင္အားေျပာၾကားၾကသျဖင္႔ အိမ္ရွင္၏သားျဖစ္သူမွ

" ယခုကဲ႕သို႔တုိင္ၾကားျခင္းသည္ မည္သူ႔အတြက္မွအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမည္မထင္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔မွာသာ

အလြန္ထိခုိက္နစ္နာသြားမည္ျဖစ္သျဖင္႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါက တုိင္စာအားျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးေစ လုိပါေၾကာင္း၊ အျခားသူမ်ားလည္း ယခင္ကတည္းက မိမိတုိ႔ကဲ႕သုိ႕ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္းမ်ားရွိသျဖင္႔  မိမိတစ္ဦးတည္းသာကြက္ ဒုကၡေပးသလုိျဖစ္ေနပါေၾကာင္း ၊ မိမိတုိ႔ႏွင္႔ ေဒၚျမတ္မာလာတုိ႔ၾကားထဲတြင္ ရန္ၿငဳိးရန္စ၊ စကားေျပာအဆင္မေျပမွဳစသည္တုိ႔လုံး၀မရွိခဲ႔ပါသျဖင္႔

ျဖစ္ႏုိင္ပါက တုိင္စာအားျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးေစလုိပါေၾကာင္း " အမ်ဳိးမ်ဳိးေတာင္းပန္ခဲ႔ပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ၊ လွဳိင္သာယာစည္းရုံးေရးမွဴး

ေဒၚျမတ္မာလာမွ "  မိမိ၏တုိင္စာအား မည္သည္႔အေၾကာင္းႏွင္႔မွ လုံး၀ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ အကယ္í ၿမဳိ႔နယ္စည္ပင္သာယာရုံးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳမရွိပါက ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ရုံး အထိ ဆက္လက္တုိင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အျခားက်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္သူမ်ားကုိေတာ႔ မိမိမွတုိင္ၾကားသြားမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း

တစ္ေယာက္တည္းအေရးယူခံရျခင္းမျဖစ္ေစလုိလွ်င္ အျခားသူမ်ားကုိတုိင္ႏိုင္ေၾကာင္း"  စသျဖင္႔

စည္းရုံးေရးမွဴး ပီသစြာ စည္းရုံးေျပာဆုိခဲ႔ပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင္႔ စည္ပင္ရုံးမွာလည္းအေရးမယူဘဲမေနရဲေတာ႔ပဲ အိမ္အားျပန္ဖ်က္ရန္၊ မဖ်က္ပါက

ဥပေဒအရဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ၅ေသာင္းရုိက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ဒဏ္ေငြ

၁ေသာင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သျဖင္႔ ပုိဆုိးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အိမ္ကိုအျမန္ဆုံးဖ်က္ရန္

အင္းစိန္စည္ပင္ရုံးသုိ႕ေခၚယူေျပာဆုိခဲ႔ရာ အိမ္ရွင္မွဖ်က္ပါမည္ဟု (ယေန႔ ၂၈-၃-၂၀၁၃ရက္ေန႔တြင္) ကတိေပးၿပီး ဒဏ္ေငြ၃ေသာင္းေပးေဆာင္ခဲ႔ရပါသည္။

          သုိ႔ျဖစ္ပါ္í အတုိက္အခံပါတီ၀င္ဘ၀ကတည္းက ၄င္း၏စည္းရုံးေရးနယ္ေျမအတြင္း

(မလုိအပ္ေသာ္လည္း) ကြက္ၾကားဒုကၡမုိး ရြာသြန္းၿဖဳိးေစခဲ႕ေသာ ၊ အကယ္í အာဏာရပါတီ၀င္သာ

ျဖစ္ပါက ၄င္းပုိင္နယ္ေျမတစ္ခုလုံး ဒုကၡမုိးၿဖဳိင္ၿဖဳိင္ရြာသြန္းေစႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊ လွဳိင္သာယာစည္းရုံးေရးမွဴး ေဒၚျမတ္မာလာ ၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္လုပ္ရပ္အား  ျပည္သူတုိ႔ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ အေမစုႏွင္႔တကြ NLD ပါတီ၀င္မ်ား အားရ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူ

၀င္႔ၾကြားႏုိင္ေစရန္ သတင္းၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း ခ်က္ခ်င္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

         

 

          အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ယခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အမွန္တကယ္အျဖစ္မွန္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ၈/တတက(ႏုိင္)၁၀၇၀၉၃  ကုိင္ေဆာင္သူ ကြ်န္ေတာ္ ေအာင္လွဳိင္ျမင္႔ထြန္း ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09420025874 သုိ႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္း ႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင္႔BBC, VOA , RFA စသည္႔ သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားလည္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ၊ မိမိမွာ NLD ပါတီ၀င္တစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံအက်ဳိးသယ္ပုိးမွဳကုိ ဂုဏ္ယူ၀င္႔ၾကြားစြာ ေျပာၾကားလုိပါေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရွိသျဖင္႔ အခက္အခဲရွိေနပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။


--
*I am just a person.*


--
Computer နည္းပညာမ်ား
http://groups.google.com/group/auroracomputerservice?hl=en_US
 
ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္အာကာသ
http://sites.google.com/site/9spacestudy/
 
Entertainment (game)
www.vaperida.com
 
Aurorageneration အတြက္ facebook link ပါ။
http://www.facebook.com/groups/186830348042417
 
Aurorageneration facebook page
https://www.facebook.com/Aurorageneration (Still fixing)
 
--
သင္သည္ aurorageneration group ဧ။္ member တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ယခု mail ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။group ဧ။္အေသးစိတ္ကိုhttp://groups.google.com/group/aurorageneration/topics?start=10&sa=N မွာၾကည္႕ႏိုင္ပါသည္။ သင္ဧ။္ mail မ်ားကိုျဖန္႕ေ၀ခ်င္ပါကaurorageneration@googlegroups.comသို႕ပို႕ႏိုင္ပါသည္။ group ကို၀င္ခ်င္ပါက aurorageneration+subscribe@googlegroups.com သို႕ mail ပို႕ ျခင္းျဖင္႕ ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ group မွထြက္ခ်င္ပါက aurorageneration+unsubscribe@googlegroups.com ျဖင္႕ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။
 
group ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးလိုပါက aurorageneration+owner@googlegroups.com သုိ႔ ေမးလ္ပို႔ႏိုင္ပါသည္။
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Newgeneration" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to aurorageneration+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to aurorageneration@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/aurorageneration?hl=en.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.