[moemakadaily@moemaka.biz] 12th Mar - MoeMaKa Daily


လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ သူတပါးကိုု အမုုန္းပြားေစျခင္း ပဋိပကၡ ဆန္ဖရန္နဲ႔ နယူးေယာက္မွာ ျဖစ္
ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၃
လြန္ခဲ့တဲ့ တလက နယူးေယာက္မွာ အေမရိကန္အဖြဲ႔တခုုက ဂ်ီဟတ္စကားလုုံးကိုု အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးစြတ္စြဲတဲ့ ေၾကာ္ညာကင္ပိန္းေတြကိုု ေျမေအာင္ရထားေတြ၊ ဘတ္စကားေတြေပၚမွာ လုုပ္တယ္။

(ဂ်ီဟတ္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကာ္ျငာတခုု၊ ထည့္္သြင္းသူက ေအာက္မွာေရးထားတယ္။ The American Freedom Defense Initiative တဲ့။ အဲသည္ အစၥလာန္ဆန္႔က်င္ေရး လႈံေဆာ္သူ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုုံ)

အေမရိကန္ျပည္က အေျခခံဥပေဒ ပထမဦးဆုုံးျပဌာန္းခ်က္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ ဆိုုေတာ့ အခေၾကးေငြေပးျပီး အမ်ားျပည္သူမ်က္စိေရွ႔မွာ ေၾကာ္ညာဆိုုင္းဘုုတ္ထုုတ္ေဖာ္တာကိုု အာဏာပိုုင္ေတြေကာ၊ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြေကာက မပိတ္ပင္ပါဘူး။

(သည္ပုုံက အေမရိကန္စစ္စခန္း လုုပ္ၾကံမႈက တရားခံဓာတ္ပုုံနဲ႔ ဂ်ီဟတ္ကိုု တြဲျပထားတယ္၊ လူသတ္သမားရဲ့ ဂ်ီဟတ္ေပါ့ ဆိုုတဲ့ အဓိပၺါယ္)

သိုု႔ေသာ္ အဲသည္ေၾကာ္ညာရွင္ေတြက ဘာေျပာတာလဲဆိုုေတာ့ … အဲသည္လုုိ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ အစၥလာန္ေတြ အားလုုံးရဲ့ ဘာသာေရးစစ္ပြဲျဖစ္တယ္။ အစၥလာန္ေတြဟာ အျခားဘာသာ၀င္ေတြကိုု အၾကမ္းဖက္ျပီး ေျဖရွင္းတယ္။ အဲဒါကိုု သူတိုု႔ဘုုရားသခင္က ခ်ီးမြန္းတယ္၊ ဂ်ဴးေတြကိုုလည္း သတ္ပစ္ရမယ္ ဆိုုတာမ်ဳိးေတြကိုု တနည္းမဟုုတ္ တနည္း ထုုတ္ေဖာ္ ၀ါဒျဖန္႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လိုု အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြအားလုုံးကိုု အဲသည္လိုု အထင္အျမင္ရႈပ္ေထြးေစတဲ့ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ ရန္စသလိုု ကန္႔သတ္သလိုု လုုပ္လာတာေၾကာင့္ အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြအျပင္၊ အျမင္က်ယ္သူေတြကပါ လက္မခံဘဲ တန္ျပန္ ကန္႔ကြက္မႈေတြ လုုပ္လာၾကပါတယ္။ မူလအစလာန္ဘာသာ၀င္ေတြကိုုယ္တိုုင္က "ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ လူတိုုင္းအတြက္ ေကာင္းမႈလုုပ္တာကိုု ဆိုုလိုုတဲ့အေၾကာင္း" ျပန္လည္တုုန္႔ျပန္တဲ့ ေၾကာ္ျငာကင္ပိန္း ဆင္ႏြဲၾကရပါေတာ့တယ္။

(My Jihad လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အစၥလာန္ေတြဖက္က အေပါင္းလကၡဏာနဲ႔ တုုန္႔ျပန္တဲ့ ေၾကာ္ျငာကင္ပိန္း)

သိပ္မၾကာခင္ ဆန္ဖရန္က ျမဴနီဘတ္စကားေတြနံရံမွာ ဂ်ီဟတ္ စကားလုုံးကိုု အသုုံးခ်ျပီးေတာ့ အစၥလာန္ေတြအားလုုံးကိုု အမုုန္းပြားေစတဲ့ ေသြးထုုိးလႈံေဆာ္ေၾကာ္ျငာေတြ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာဆိုုတာကလည္း အေတြးအေခၚေခတ္ဆန္သူေတြ အမ်ားစုုေနရာေဒသဆိုုေတာ့ အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြ အပါအ၀င္ လြတ္လပ္ေသာေတြးေခၚသူေတြကပါ အဲသည္ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတဲ့ စကားလုုံးကိုု အခုုလိုုအသုုံးခ် ရႈတ္ခ်တာေတြနဲ႔ အစၥလာန္ေတြကိုုပါ ထိခုုိက္ေနတာကိုု ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကပါေတာ့တယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ရွိတယ္ ဆိုုတိုုင္း လူတစုု တဖြဲ႔ကိုု ရန္စတာ၊ အမုုန္းပြားေအာင္လုုပ္တာဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလိုု႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုု ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(အမုုန္းပြားေစတဲ့ ေၾကာ္ျငာကိုု အဖမ္းခံျပီး ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနသူ)

အရင္းရွင္ေတြပီပီ ပိုုက္ဆံေပးရင္ ေၾကာ္ျငာထည့္လိုု႔ရတယ္။ သူတပါးထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ လြတ္လပ္မႈကိုု တားျမစ္လိုု႔ မရဘူးလိုု႔ ဆိုုေပမယ့္ အခုုလိုု လူေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အမုုန္းပြားေအာင္ ရန္ျငိဳးရန္စမ်ားေအာင္ လုုပ္တာကိုု (Hate crime) ဆိုုတဲ့ ျပစ္မႈသေဘာမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မိမိတိုု႔ ဆန္ဖရန္ျမိဳ့ေတာ္က စည္ပင္သာယာလူၾကီးေတြက လက္မခံပါေၾကာင္း သေဘာထားထုုတ္ျပန္မယ္လိုု႔ ျမိဳ့ေတာ္၀န္ရုုံးက ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။ ျမဴနီဆိုုတာကလည္း ျမိဳ့ေတာ္က ပိုုင္တဲ့ လုုပ္ငန္းတခုုပါပဲ။ အစကတည္းက သူတိုု႔ လက္မခံခဲ့ရင္ သည္လိုု ျဖစ္စရာမရွိပါ။ အခုုလိုုမ်ဴိး မျငိမ္မသက္ အသံေတြထြက္လာမွ ျမိဳံေတာ္လူၾကီးေတြက ၀င္ေရာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဆန္ဖရန္ျမိဳံေတာ္ဘတ္စ္ေတြမွာ အစၥလာန္ေတြရဲ့ ေၾကာ္ျငာထည့္လိုု႔ တန္ျပန္ကန္႔ကြက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာ)
(ဒီလိုုေၾကာ္ျငာတာဟာ အမုုန္းပြားတဲ့ ရန္စပ်ဳိးတဲ့ ေၾကာ္ျငာဆိုုျပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ ပိုုစတာ)

အေမရိကန္မွာ ဘာသာေရး၊ အယူအဆေရး၊ အစြန္းေရာက္သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ အဖြဲ႔ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ သူတိုု႔တေတြက ျပည္သူေတြကိုု မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္မႈေတြ၊ ေသြးထိုုးမႈေတြ မ်ဳိးစုုံလုုပ္တယ္။ တျမိဳ့ျပီးတျမိဳ့၊ တျပည္နယ္ျပီး တျပည္နယ္ ေလ်ာက္ျပီး သူတိုု႔ အေတြးအေခၚေတြ  အယူအဆေတြကိုု ၀ါဒျဖန္႔ လႈံေဆာ္ေနတာပဲ။
လိင္တံထိပ္က အေရျပားျဖတ္တာကိုု မတရားေၾကညာဖိုု႔၊ ကုုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကိုု ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေအာင္လုုပ္ဖိုု႔၊ လိင္တူဆက္ဆံသူေတြကိုု ေခ်မႈန္းပစ္ဖိုု႔၊ လူျဖဴေတြသာလ်င္ အျမင့္ျမတ္ဆုုံးသတ္မွတ္ဖိုု႔၊ နိုုင္ငံျခားသားေတြကိုု အေမရိကန္ျပည္ကေန ႏွင္ထုုတ္ပစ္ဖိုု႔၊ စတဲ့ စတဲ့ အိုုင္ဒီယာေတြကိုု ျမွင့္တင္ေရးလုုပ္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ သူတိုု႔ေၾကာင့္ တခ်ုဳိ႔ေနရာေတြမွာ လူေတြ အျငင္းပြားရ၊ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ရတယ္။ အဲသည္က်ရင္ မီဒီယာေတြ၊ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူေတြ၊ အာဏာပိုုင္ေတြက လက္ပိုုက္ၾကည့္မေနဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုျပီး ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။

      အခုု ဂ်ီဟတ္ျဖင့္ အစၥလာန္ေတြကိုု ႏွိမ္ခ်ေရးဆိုုတာလဲ အဆုုိပါ ကေမာက္ကမ၊ ပဋိပကၡေတြထဲက တခုုပါပဲ။ ဒါကိုု အေမရိကန္ျပည္ၾကီးသားေတြက သတိရွိရွိနဲ႔ ျပန္လည္ တုုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။ ခုုခ်ိန္မွာ အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြကိုု ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေတြအျဖစ္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ စြတ္စြဲျခင္းေတြဟာ ေနရာတကာမွာျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သာမန္ဘာသာေရးခ်င္း မတူသူေတြဟာ သံသယသားေကာင္ေတြ ျဖစ္ရတာဟာ ၂၁ ရာစုု လူေနမႈစနစ္မွာ ရွက္စရာလိုု႔ဆိုုရပါမယ္။

 (လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း ၇၈၆ နံပါတ္ကိုု အစြဲျပဳတဲ့ အစၥလာန္ေတြကိုု ကန္႔သတ္တဲ့ ၉၆၉  လႈံေဆာ္မႈ ပိုုစတာ)

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာလည္း နယ္စပ္ေဒသက လူမ်ဳိးျခားမ်ား ၀င္ေရာက္ေနထုုိင္မႈကိုု ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ၊ ေဒသခံမ်ားရဲ့ သေဘာသဘာ၀နဲ႔အညီ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡအသြင္ ပုုံသြင္းျခင္းအက်ဳိးကုုိ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းေတြၾကားမွာ ခံစားေနၾကရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အမုုန္းရန္စ ပ်ဴိးေထာင္ျခင္းထက္ မူရင္းျပသနာကိုု တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းထုုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္သူအားလုုံးၾကားမွာ တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေဆာင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုုံးျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ေတြမွာကေတာ့ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲလိုု႔ စြတ္စြဲရင္ မဟုုတ္ဘူး ဂ်ီဟတ္ဆိုုတာ ကုုသိုုလ္ျပဳျခင္းတခုုပဲလိုု႔ တုုန္႔ျပန္ပါတယ္။ အဲသည္ ဂ်ီဟတ္ဆိုုတဲ့ စကားလုုံးအစြဲလည္း ေက်ေရာေပါ့။

MONDAY, MARCH 11, 2013

Aung Din - The Month of March, The Revolution (1)


အခန္း ၆ - မတ္လေတာ္လွန္ေရး  (၁)
ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၃
(၆) မတ္လေတာ္လွန္ေရး
(၆/က) ေႏြတစ္ညမွာ တိုက္တဲ့ မုန္တိုင္း

၁၉၈၈ ဇန္နဝါရီလဆန္းမွာ စာသင္ႏွစ္အသစ္အတြက္ ေက်ာင္းေတြျပန္ဖြင့္ေတာ့ က်ေနာ္ဟာ ၆တန္းေရာက္ေနပါျပီ၊ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားၾကီးျဖစ္ေနပါျပီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ့ရဖို႕ အေတာ္နီးကပ္ေနျပီဆိုပါေတာ့၊ အဲဒီႏွစ္မွာ က်ေနာ္က ေန႕ေက်ာင္းသားျဖစ္ေပမည့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အေဆာင္မွာမေနပဲ ျမိဳ႕ထဲက သူ႕မိသားစုပိုင္အိမ္မွာေနျပီး ေက်ာင္းတက္တာမို႕ သူရတဲ့ ေက်ာင္းဝင္းထဲက F ေဆာင္က အခန္းတစ္ခန္းမွာ က်ေနာ္ေနခြင့္ရပါတယ္၊
မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕ညမွာ အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ထဲက စနၵာဝင္းလက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕နဲ႕ ရပ္ကြက္ထဲက လူငယ္တခ်ိဳ႕ ရန္ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ျပႆနာက အၾကီးၾကီးမဟုတ္ပါ၊ အေရာင္းေကာင္တာမွာ ထိုင္တဲ့ မိန္းကေလးက ငယ္ငယ္လွလွေလးဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ အရပ္သားေတြေရာ အဲဒီဆိုင္မွာ အထိုင္မ်ားၾကပါတယ္၊ အဲဒီမိန္းကေလးအနားကို ေဆးလိပ္ဝယ္သလို၊ ပိုက္ဆံရွင္းသလို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ျပီး အသိအမွတ္အျပဳခံရေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြ ၾကိဳးစားေလ့ရွိပါတယ္၊ သူတို႕ပါလာတဲ့ ကက္ဆက္သီခ်င္းေခြကေလးေတြ မိန္းကေလးကို ေပးျပီး ဆိုင္က ကက္ဆက္နဲ႕ ဖြင့္ခိုင္းတာလဲ ရွိပါတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္လဲ မိန္းကေလးကိုပဲ ဆိုင္မွာရွိတဲ့ သီခ်င္းေခြေတြအထဲက သူတို႕နားေထာင္ခ်င္တဲ့ အဆိုေတာ္ရဲ့ သီခ်င္းေခြကို ဖြင့္ခိုင္းတာလဲ ရွိပါတယ္၊ အဲဒီညကလဲ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ေက်ာင္းသားအုပ္စုနဲ႕ ရပ္ကြက္လူငယ္အုပ္စုက သီခ်င္းေခြတစ္မ်ိဳးစီကို မိန္းကေလးကို ဖြင့္ခိုင္းရာကေန ရန္ပြဲစပါတယ္၊

ထုံးစံအတိုင္း မိန္းကေလးကလဲ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို အင္ဂ်င္နီယာေလာင္းေတြအျဖစ္ျမင္ထားေတာ့ ပိုျပီးအေလးေပးဆက္ဆံတာမ်ိဳးလဲ ရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လဲ ရပ္ကြက္လူငယ္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ မေက်နပ္မႈအေျခခံလဲ ရွိပါလိမ့္မယ္၊ ရန္ပြဲျဖစ္ၾကေတာ့ရပ္ကြက္လူငယ္ေတြက အင္အားမ်ားျပီး ေက်ာင္းသားေတြက ႏွစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ့ အေတာ္ခံခဲ့ရပါတယ္၊ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္စလုံး ေက်ာင္းဝင္းထဲ ျပန္ျပီးေရာက္ရွိလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႕ပါ၊ သူတို႕ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ဆရာေတြက ခ်က္ခ်င္းပဲ အင္းစိန္ေဆး႐ံုပို႕ေတာ့ အတြင္းလူနာအျဖစ္နဲ႕ ေဆး႐ံုက လက္ခံထားလိုက္ပါတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြက တိုင္ခ်က္ဖြင့္လို႕ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈဖြင့္ျပီး သူတို႕ကို ဝိုင္း႐ိုက္တဲ့ ရပ္ကြက္လူငယ္ ၅ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ပါတယ္၊
ေနာက္တစ္ေန႕ မတ္လ ၁၃ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ အင္းစိန္ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးထားတဲ့ လူငယ္ေတြထဲက တစ္ေယာက္ကို အမႈနဲ႕ မသက္ဆိုင္ဘူးဆိုျပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ 

တကယ္က သူတို႕ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သူက ရပ္ကြက္ေကာင္စီလူၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ သားျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးေဆာင္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီ အဓိက တရားခံက အခ်ဳပ္ကလြတ္ေျမာက္ျပီး ရပ္ကြက္ထဲ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ သတင္းက ညေနပိုင္းေလာက္မွာ ေက်ာင္းဝင္းထဲကို ေရာက္လာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ အေတာ္စိတ္ဆိုးၾကပါတယ္၊ အဲဒီေန႕က ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ အေဆာင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြပဲ ရွိပါတယ္၊ ေဆး႐ံုတက္ေနရဆဲ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြက လံႈ႕ေဆာ္တယ္ ထင္ပါတယ္၊ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားအုပ္ၾကီးဟာ အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ထဲကို ည ၈နာရီေလာက္မွာ ခ်ီတက္သြားၾကပါတယ္၊ သူတို႕ ဦးတည္ရာက ရပ္ကြက္ေကာင္စီရုံးပါ၊ က်ေနာ္က သူတို႕ စည္းေဝးလံႈ႕ေဆာ္ေနတာကို ေတြ႕ေပမည့္ သူတို႕နဲ႕ လိုက္ပါမသြားခဲ့ပါ၊ အရပ္သား နဲ႕ ေက်ာင္းသား တစ္ခါတစ္ရံ ရန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၾကီးမားေအာင္ခ်ဲ႕ထြင္ရမည့္ ျပႆနာမဟုတ္ဘူးလို႕ ျမင္ပါတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ျပည္သူေတြနဲ႕ ပဋိပကၡမျဖစ္သင့္ပါ၊ အဲဒီလိုျမင္တဲ့အတိုင္း ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ရပ္ကြက္ထဲက ျပည္သူေတြ ထိတ္လန္႕ေအာင္မလုပ္ဖို႕၊ ရပ္ကြက္ထဲကို မသြားဖို႕ သတိေပးမိပါတယ္၊ က်ေနာ္႕လိုပဲ အျခားေက်ာင္းသားၾကီး ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္က သူတို႕အစီအစဥ္ကို ကန္႕ကြက္ပါေသးတယ္၊ဒါေပမည့္ က်ေနာ္႔တို႕စကား မေအာင္ျမင္ပါ၊

ည ၉ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ေက်ာင္းဝင္းျခံစည္း႐ိုးဘက္က ဆူညံသံေတြ ၾကားရပါတယ္၊ က်ေနာ္ေနတဲ့ အေဆာင္က ပင္မအေဆာက္အအံုၾကီးအနီးက ေက်ာင္းဝင္းထဲဝင္တဲ့ လူဝင္ေပါက္နဲ႕ အေဝးဆံုးမွာ တည္ရွိတာမို႕ ဘာမွ သဲသဲကြဲကြဲမျမင္ရပါ၊ ဒါေပမည့္ ေက်ာင္းေရွ႕ကားလမ္း တစ္ဘက္က အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ထဲမွာ မီးလွန္႕သံေခ်ာင္းေခါက္ေနတာ၊ တစ္ေနရာရာမွာ မီးေလာင္ေနတဲ့ အရိပ္အေယာင္ေတြနဲ႕ မီးသတ္ကားဥဩသံေတြကိုလဲ ဆူညံစြာ အဆက္မျပတ္ၾကားေနရပါတယ္၊ ေဘးခန္းေတြ၊ အျခားအေဆာင္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းရဲ့ လူဝင္ေပါက္နားက လူစုလူေဝးရွိရာဆီ ေျပးသြားေနတာလဲ ေတြ႕ရပါတယ္၊ က်ေနာ္လဲ ဖတ္လက္စ စာအုပ္ကို ပိတ္ျပီး လူအမ်ားစုေဝးရာဆီ ေျပးသြားမိပါတယ္၊

ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းက စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာပါ၊ ေစာေစာက ရပ္ကြက္ထဲ ခ်ီတက္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းဝင္းထဲ ျပန္ေရာက္ျပီး ေက်ာင္းျခံစည္း႐ိုး အတြင္းဘက္က ျမက္ခင္းျပင္မွာ စုေဝးေနၾကပါတယ္၊ ျခံစည္း႐ိုးရဲ့အျပင္ဘက္၊ အင္းစိန္ကားလမ္းရဲ့ တစ္ဘက္မွာလဲ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ရပ္ကြက္ျပည္သူေတြပါ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္ထဲကိုဝင္တဲ့ ဘီပီအိုင္လမ္းထိပ္ကို စစ္တပ္သုံး ထရပ္ကားၾကီးေတြ နဲ႕ မာဇဒါဂ်စ္ကားေတြ ေရာက္ရွိလာပါတယ္၊ အဲဒီကားေတြေပၚက ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ လံုထိန္းရဲတပ္သားေတြ ဆင္းလာျပီး ကားလမ္းအလယ္ေခါင္မွာ ေနရာယူၾကပါတယ္၊ ေဝၚကီေတာ္ကီေတြ ကိုင္ျပီးအမိန္႕ေပးေနတဲ့ ပုခုံးမွာ ေရႊၾကယ္ပြင့္ေတြနဲ႕ စစ္အရာရွိေတြကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္၊ ပထမေတာ့ ဒီ လံုထိန္းရဲေတြဟာ ေဒါသထြက္ျပီး ရန္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ရပ္ကြက္ျပည္သူေတြရဲ့ ပဋိပကၡကို ျဖန္ေျဖေပးဖို႕ ေရာက္လာၾကတယ္လို႕ ထင္မိပါေသးတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တာ မွားမွန္းသိလိုက္ရပါတယ္၊

က်ေနာ္တို႕ ၾကည့္ေနဆဲမွာပဲ လုံထိန္းရဲအခ်ိဳ႕က လမ္းတစ္ဘက္က အရပ္သားေတြကို ေမာင္းထုတ္လို႕ အရပ္သားေတြ ရပ္ကြက္ထဲ ျပန္ဝင္သြားၾကပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ လုံထိန္းရဲေတြဟာ လမ္းအလယ္ေခါင္မွာ က်ေနာ္တို႕ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္ကို မ်က္ႏွာျပဳ၊ ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်ျပီး သူတို႕လက္ထဲက ေသနတ္ေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ခ်ိန္ရြယ္တာေတြ႕ရပါတယ္၊ စစ္အရာရွိတစ္ဦးက အသံခ်ဲ႕စက္တစ္လုံးနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ကိုယ့္အေဆာင္ကို ျပန္ျပီးလူစုခြဲၾကဖို႕၊ လူစုမခြဲရင္ သက္ဆိုင္ရာက အေရးယူရလိမ့္မယ္ဆိုျပီး ေအာ္ဟစ္သတိေပးတာလဲ ၾကားရပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားထုရဲ့ တုန္႕ျပန္မႈက "ေဟး၊ ဝါးလားလားလား" ဆိုတဲ့ အင္မတန္က်ယ္ေလာင္တဲ့ ေလွာင္ေျပာင္မႈပါပဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြအားလုံးဟာလဲ သူတို႕ကို ေသနတ္နဲ႕ခ်ိန္ထားတဲ့ လမ္းေပၚက လုံထိန္းရဲေတြကို ၾကည့္ျပီး အလြန္ေဒါသထြက္ေနၾကပါျပီ၊ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲ အင္မတန္ ခံျပင္းမိပါတယ္၊ ေဒါသစိတ္ေတြနဲ႕အတူ က်ေနာ္လဲ ျမက္ခင္းေပၚက ေက်ာင္းသားအုပ္ထဲ ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္၊

(၆/ခ) ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႕ ေႏြတစ္ည

ညကလဲ နက္သထက္နက္လာပါျပီ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ လံုထိန္းရဲေတြၾကား တင္းမာမႈကလဲ ပိုျပီး ျမင့္မားလာပါျပီ၊ အေဆာင္အသီးသီးက အေဆာင္မႉးဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းက ဆရာမ်ားရိပ္သာမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဆရာေတြလဲ အေျပးအလႊားေရာက္ရွိလာၾကျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေဆာင္ေတြကို ျပန္ၾကဖို႕ ေျပာေနၾကပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘီပီအိုင္လမ္းထဲက မီးသတ္ကားၾကီးတစ္စီးထြက္လာျပီး ေက်ာင္းေရွ႕ကားလမ္းေပၚမွာရပ္လိုက္ပါတယ္၊ ဒီကားၾကီးက ေစာေစာကတင္ ရပ္ကြက္ထဲမွာ မီးေလာင္ေနတာကို ျငိမ္းသတ္ဖို႕ ဝင္သြားတာပါ၊ အခုေတာ့မီးသတ္သမားေတြက ရပ္ကြက္ထဲက မီးကို မျငိမ္းပဲ ကားေပၚက မီးသတ္ပိုက္ကိုခ်ျပီး က်ေနာ္တို႕ေက်ာင္းသားေတြကို ခ်ိန္ရြယ္လိုက္ပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ မီးသတ္သမားေတြက မီးသတ္ပိုက္ကေရေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ပက္ျဖန္းပါေတာ့တယ္၊

အစပိုင္းမွာေတာ့ မီးသတ္ပိုက္ကထြက္တဲ့ ေရလုံးက မမ်ားလွပါ၊ အရွိန္မျပင္းလွပါ၊ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေရပန္းဖြဲဖြဲေအာက္မွာ သၾကၤန္ေရအပက္ခံေနရသလိုမ်ိဳး "သၾကၤန္ေႏြဦး တူးပို႕ တူးပို႕" "ျမနနၵာ" စတဲ့ သၾကၤန္သီခ်င္းေတြကို သံျပိဳင္ဆိုျပီး လံုထိန္းေတြကို ေျပာင္ေလွာင္ၾကပါတယ္၊ ကတဲ့လူကလဲ ကလို႕ပါ၊ ဒါေပမည့္ မီးသတ္ပိုက္ကေရက အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ သီခ်င္းမဆိုႏိုင္၊ မကႏိုင္၊မေလွာင္ေျပာင္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ၊ ျပင္းထန္လွတဲ့ ေရလုံးၾကီးရဲ့ေအာက္မွာ စိုရႊဲျပီး နီးစပ္ရာလူ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ကူတြဲျပီး အႏိုင္ႏိုင္ရပ္ၾကရတာပါ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ "ေဖာင္း၊ ေဖာင္း" ဆိုတဲ့ အသံေတြၾကားရျပီး က်ေနာ္တိုနံေဘးကို သတၲဳဗူးကေလးေတြက်လာျပီး အဲဒီ သတၲဳဗူးကေလးေတြကေန မီးခိုးေတြထြက္လာလို႕ ပါတ္ဝန္းက်င္ကို မျမင္ရေတာ့ပါ၊ " မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြနဲ႕ ပစ္တယ္ေဟ့၊ မ်က္စိထဲမဝင္ေစနဲ႕" လို႕ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ့ သတိေပးသံၾကားလိုက္ရေပမည့္ မ်က္စိထဲမွာ ေရေတြေရာ၊ မီးခိုးေတြေရာ စုျပဳံဝင္ေရာက္လို႕ ၾကိမ္းစပ္နာက်င္ေနပါျပီ၊ မီးသတ္ပိုက္ကေရပန္းၾကီးက ျမက္ခင္းကိုေက်ာ္ျပီး ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚအထိေရာက္လို႕ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚမွာ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ နဲ႕ ဆရာတခ်ိဳ႕ ေရစီးနဲ႕ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြးေမ်ာပါသြာတာလဲ ေတြ႕ရပါတယ္၊

အဲဒီလို က်ေနာ္တို႕ေက်ာင္းသားေတြ အျပိဳျပိဳအလဲလဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ "ဒိန္း၊ ဒိန္း" ဆိုျပီး က်ယ္ေလာင္တဲ့ အသံေတြၾကားလိုက္ရပါတယ္၊ "ဟာ၊ ေသနတ္နဲ႕ ပစ္တယ္ေဟ့" "ေျပးၾက၊ ေျပးၾက" လို႕ ေအာ္ဟစ္သတိေပးသံေတြၾကားရျပီး က်ေနာ္တို႕အားလုံး နီးရာလူကိုတြဲျပီး ပင္မအေဆာက္အအံုၾကီးဆီ ေျပးလႊားဆုတ္ခြါခဲ့ၾကပါတယ္၊ မီးေတြ လင္းထိန္ေနတဲ့ ပင္မအေဆာက္အအံုၾကီးေအာက္မွာ အားလုံးျပန္ဆံုၾကတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ဟာ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ဒါဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႕ပါ၊ တစ္ကိုယ္လုံးမွာလဲ စိုရႊဲလို႕၊ မ်က္လုံးေတြ နီရဲ၊ က်ိမ္းစပ္လို႕၊ ေခ်ာ္လဲလို႕ ပုဆိုးကြဲျပီး ဒူးျပဲတဲ့လူေတြ၊ မီးခိုးေတြအဆုပ္ထဲေရာက္သြားလို႕ အသက္႐ႉလို႕မရသူေတြ၊ နာက်ည္းစိတ္နဲ႕ ငိုေကြၽးေနၾကသူေတြ၊ ဖိနပ္ေတြလဲ မရွိၾက၊ ဒါမွမဟုတ္ မစံုၾကေတာ့ပါ၊ အဲဒီထဲမွာ ေသြးေတြအလိမ္းလိမ္းနဲ႕ သတိေမ့ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားသုံးေယာက္၊ ကိုဘုန္းေမာ္၊ ကိုစိုးႏိုင္ နဲ႕ ကိုျမင့္ဦးတို႕ပါ၊ သူတို႕အနားမွာ ျပဳစုဖို႕ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဆရာဦးသိန္းထြန္းေအာင္၊ ဦးဗိုလ္ေအး တို႕က ေသနတ္ဒဏ္ရာေတြျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္၊

က်ေနာ္႕ဘဝမွာ ဒါ ပထမဆုံး ေသနတ္က်ည္ဆံထိမွန္ထားသူကို ေတြ႕ဘူးျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အရင္တုံးက ဒါမ်ိဳးရုပ္ရွင္ထဲမွာပဲ ေတြ႕ဘူးတာပါ၊ အခုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ေရွ႕မွာတင္ ေသနတ္နဲ႕အပစ္ခံရလို႕ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႕ ေသြးအလိမ္းလိမ္းနဲ႕ စက္မႈတကၠသိုလ္ပင္မအေဆာက္အအံုၾကီးရဲ့ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ေမ့ေမ်ာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းသုံးေယာက္ကို က်ေနာ္ေတြ႕ျမင္ေနရပါျပီ၊ ဒါ ရုပ္ရွင္မဟုတ္ပါ၊ တကယ္ျဖစ္ေနတာပါ၊ ေသြးအိုင္ထဲလဲေနတဲ့ ေက်ာင္းသား သုံးေယာက္ထဲက ကိုဘုန္းေမာ္ကို မသိေပမည့္ ကိုစိုးႏိုင္ နဲ႕ ကိုျမင့္ဦးကို က်ေနာ္သိပါတယ္၊ ကိုစိုးႏိုင္က စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ႒ာနကပါပဲ၊ က်ေနာ္႔ထက္ တစ္တန္းငယ္ပါတယ္၊ ကိုျမင့္ဦးက စက္မႈတကၠသိုလ္ အႏုပညာအသင္း၊ မဂၢဇင္းေကာ္မီတီေတြမွာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး က်ေနာ္ခင္မင္ရတဲ့ ကဗ်ာေရးေဖာ္တစ္ေယာက္ပါ၊ က်ေနာ္႕စိတ္ထဲ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္းထဲမွာ ဦးသန္႕စ်ာပနအေရးအခင္း မဆလအစိုးရရဲ့ အၾကမ္းဘက္ေျဖရွင္းမႈကို ခ်က္ခ်င္းသတိရမိလိုက္ပါတယ္၊ အဲဒီတုံးက က်ေနာ္က အေဝးက ရပ္ၾကည့္ခဲ႕သူ၊ အခုေတာ့က်ေနာ္ဟာ မဆလအစိုးရရဲ့ အၾကမ္းဘက္မႈကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ခံစားရသူတစ္ေယာက္၊

ဆရာမ်ားရဲ့အစီအစဥ္နဲ႕ အေဆာင္မႉးတစ္ေယာက္ရဲ့ကားနဲ႕ ေသနတ္ဒဏ္ရာရ ေက်ာင္းသားသုံးေယာက္ကို ရန္ကုန္ေဆး႐ံုၾကီးကို ပို႕လိုက္ပါတယ္၊ ေက်ာင္းေရွ႕လမ္းမၾကီးေပၚက လံုထိန္းရဲေတြကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ျပီျဖစ္ေပမည့္ ထရပ္ကားၾကီးမ်ားနဲ႕ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ေစာင့္ေနဆဲပါ၊ ကားလမ္းကိုလဲ ပိတ္ထားလိုက္ပါတယ္၊ ေဆး႐ံုကိုသြားတဲ့ကား ဦးလူေပါၾကီးအေပါက္ကေန လမ္းမေပၚကို ထြက္ေတာ့ လံုထိန္းရဲေတြက တားဆီးစစ္ေဆးပါေသးတယ္၊
က်န္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမွာေတာ့ နာက်ည္းခံျပင္းမႈေတြနဲ႕ပါ၊ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ ျပန္႕က်ဲေနတဲ့ က်ည္ဆံခြံေတြ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးအခြံေတြကို လိုက္ေကာက္ၾကပါတယ္၊ပင္မအေဆာက္အအံုေရွ႕ ပန္းျခံထဲမွာ ငါးေျမႇာင့္ၾကယ္ ပံုသဏၰန္အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုကို စာသင္ေဆာင္အသစ္ေဆာက္ေနတဲ့ေနရာက အုတ္ခဲေတြ၊ သဲေတြ၊ ဘိလပ္ေျမေတြကို သုံးျပီး တည္ေဆာက္လိုက္ၾကပါတယ္၊ ေသြးစြန္းေနတဲ့အက်ၤီစေတြ၊ ဘိနပ္ကေလးေတြကို က်ည္ဆံခြံ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးခြံေတြနဲအတူစုျပီး အဲဒီ ၾကယ္ပံုစံအမွတ္တရထဲမွာထည့္ျပီး အားလုံးအေလးျပဳၾကပါတယ္၊ ေနာက္ေတာ့အေဆာင္မ်ားေရွ႕ လမ္းမၾကီးတစ္ေလွ်ာက္ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ၾကျပီး အစိုးရဆန္႕က်င္ေရး ေႂကြးေက်ာ္သံမ်ားေႂကြးေက်ာ္  ပါေသးတယ္၊ အဲဒီေနာက္ အားလုံးလဲ ပင္ပန္းလြန္းလွျပီမို႕ အေဆာင္အသီးထဲလူစုခြဲလိုက္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕ကို ကူးေျပာင္းလို႕ မနက္ သုံးနာရီေလာက္ ျဖစ္ေနပါျပီ၊

(ေအာင္ဒင္ ရဲ့ ေရးသားေနဆဲ "လူတေယာက္ရဲ့ ဘ၀တျခမ္း မွတ္တမ္းတခ်ဳိ႔ "(မွတ္စုုစာအုုပ္) ထဲကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပီး မတ္လ ၁၃၊ အေရးအခင္းမွတ္တမ္းကိုု မိုုးမခမွာ ေကာက္ႏုုတ္ေဖာ္ျပပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ က႑ (၆) ကိုု အစအဆုုံး ဆက္လက္ထည့္သြင္းပါ့မယ္)

March 13th Anniversary in Mandalay Invited

မတ္၁၃ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၂နာရီမွာ ဘုရားႀကီး ဒကၡိဏရာမ အလယ္တိုက္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဖိတ္စာ မေဝပါ။ သံဃာေတာ္မ်ားကို ေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္မွာျဖစ္တယ္။  အားလံုုး လက္ဆင့္ကမ္း ဖိတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။  ဗကသ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က်င္းပတာျဖစ္တယ္။

Nway Nway - Travelouge 2 - Valley of Fire


မိုးမခခရီးသြား ဓာတ္ပုံအက္ေဆးမ်ား (၂
မီးလ်ံေတာင္ၾကားသို႔ တေခါက္
ေႏြးေႏြး၊ မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၃

Las Vegas. For me, It comes with slot machines, lights, buildings and people. But, this time it was different. I visited the Nevada's oldest (1935) and largest state park  which was an hour drive from vegas.

လပ္စ္ေဗးဂတ္စ္ (Las Vegas) ဆိုတာ က်မအတြက္ကေတာ့ အေၾကြေစ့စက္ေတြ၊ မီးထိန္ထိန္ေတြ၊ တိုက္တာၾကီးေတြနဲ႔ လူထူထူေတြလို႔ပဲ ျမင္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတေခါက္ေတာ့ျဖင့္ မတူ ထူးျခားတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ ေဗးဂတ္ျမိဳ့ေတာ္နဲ႔ ၁ နာရီ ကားေမာင္းသြားရင္ ေရာက္တဲ့ နီဗားဒါးျပည္နယ္ရဲ့ ေရွးအက်ဆုံး ၁၉၃၅ ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ အၾကီးဆုံး သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ကို က်မ သြားလည္ျဖစ္ပါတယ္။
In the morning, I picked up my friend who was a local and never heard of it before. We drove north and it was not very exciting for both of us. Flat land and mountains in a distance. Then, all of a sudden the road went down in between mountains. I kind of like driving right there. 

မနက္ခင္းမွာ ေဒသခံက်မသူငယ္ခ်င္းကို ၀င္ေခၚျပီးေတာ့ ခရီးကို စတင္တယ္။ သူကိုယ္တိုင္ေတာင္ တခါမွ မၾကားဖူးဘူးတဲ့ေလ။ က်မတို႔ ေျမာက္ဖက္ကို ဦးတည္ျပီး ကားေမာင္းထြက္ခဲ့တယ္။ က်မတို႔ ၂ ဦးစလုံး စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကတယ္။ လြင္ျပင္က်ယ္ေတြန႔ဲ ေတာင္တန္းေတြကို အေ၀းမွာ ေတြ႔ရတယ္။ ျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလိုလိုပဲ လမ္းဟာ ေတာင္ေတြၾကားထဲကို နိမ့္ဆင္းသြားေတာ့တယ္။ အဲလိုမ်ဳိး ကားေမာင္းရတာ က်မကေတာ့ အၾကိဳက္သားပဲ။


 

In addition, the color of rocks were red and the road was just leading to it. Fun to drive! The weather was almost perfect which made me happy. We first stopped at Beehives. Naturally, the rock looked like a beehive. My friend and I tried to climbed up and it was easy.
  

ဒါ့အျပင္ ေက်ာက္သားေတြက အနီေရာင္၊ လမ္းက ေက်ာက္ေတာင္ေတြဆီကို ဦးတည္သြားတယ္။ ကားေမာင္းရတာ ေပ်ာ္စရာ။ ရာသီဥတုကလည္း သာယာေနတာကလည္း ပါတာေပါ့။ က်မတုိ႔ ပ်ားအုံေတာင္မွာ ပထမဆုံး ကားကို ရပ္လိုက္တယ္။ သဘာ၀ကိုယ္တိုင္က ေက်ာက္ေတာင္ကို ပ်ားအုံေတြလိုမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းထားတယ္။ အဲသည္ေက်ာက္ေတြေပၚကို တက္ၾကည့္ရတာ က်မတို႔အတြက္ ေအးေဆးပါပဲ။


 Atlati Rock was the next stop. We saw ancient Indian rock art, petroglyphs. Amazing. I saw animal drawings, human figures, and a few unexplainable symbols. It also included a description of the atlatl, a notched stick used to throw primitive spears. The atlatl was a predecessor to the bow and arrow. ( You could look at the photo and find it. ) We droved by the Arch Rock. Too bad, it wasn't allow to climb up.


Atlatl Rock (အက္လာတီေက်ာက္ေတာင္) က ေနာက္စခန္းေပါ့။ အဲသည္မွာ ဌာန အင္ဒီးယန္းေရွးေဟာင္းလူမ်ဳိးေတြရဲ့ ေက်ာက္နဲ႔အႏုပညာလက္ရာေတြ (Petroglyphs) ကို ေတြ႔ရတယ္။ တိရစာၦန္ပုံေတြ၊ လူပုံေတြ၊ ဘာမွန္းမသိရတဲ့ ပုံေတြ အမ်ဳိးမ်ဴိးပဲ။ အဲသည္မွာ စာနဲ႔လည္း ရွင္းျပထားတာေတြ ရွိတယ္။ Atlatl ဆိုတာက လက္နဲ႔လႊဲျပီး လွံကို ျမားသဖြယ္ ပစ္ရတဲ့  ေရွးေဟာင္းလွံတံေတြေပါ့။ ျပီးေတာ့ က်မတို႔ Arch Rock ဆိုတဲ့ သဘာ၀ ေက်ာက္အခုံးေတြ မုဒ္ဦးေတြလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနတာေတြဆီ ေရာက္တယ္။ အဲသည္ေက်ာက္ေတာင္ေတြအေပၚကိုေတာ့ က်မတို႔ တက္ခြင့္မရတာ ဆိုးတာပဲ။


 As soon as we start the scenic drive, my friend said one word. "Wow". It was so beautiful to me. As a driver it was like euphoria. You could see the the winding road all the way. And, it was surrounding by the red rocks. Mesmerizing! Nature fascinated me one more time. The color of the rock were orangy red. When we stopped at the Mouse's Tank, we were lucky to see two mountain goats. I climbed the most I could to take the pictures. My friend started to make his own version of goat sound. Fair enough, they were curious. We saw the entire group.က်မတို႔ကား ရႈခင္းသာလမ္း (Scenic drive) ေပၚေမာင္းတက္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ က်မသူငယ္ခ်င္းဆီက "ဟာ …" ဆိုတဲ့ အသံတသံသာ ျပဳလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ က်မအတြက္ တကယ္ကို ရင္သတ္ရႈေမာဖြယ္ပါပဲ။ ကားေမာင္းေနသူအတြက္ ဒီျမင္ကြင္းဟာ မ်က္စိထဲက မထြက္ႏိုင္တဲ့ အလွရသကို ေပးပါတယ္။ အေကြ႔အေကာက္ေတြနဲ႔ လမ္းကို မ်က္စိတဆုံး ေရွ႔တူရႈမွာ ေတြ႔ေနရတယ္။ အေကြ႔အေကာက္လမ္းေတြကို ၀န္းရံထားတာက အနီေရာက္ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ၊ မင္သက္သြားသလိုပဲ။ သဘာ၀တရားက က်မတို႔ကို စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈေတြကို ဆက္တိုက္ေပးေနေတာ့တာပဲ။ ေက်ာက္ေတြရဲ့အေရာင္က လိေမၼာ္ေရာင္စြက္တဲ့ အနီ။ က်မတို႔ Mouse Tank ေနရာမွာ ရပ္ၾကျပန္တယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မျပီး က်မတို႔ ေတာင္ဆိတ္ ၂ ေကာင္ကို ေတြ႔ရတယ္။ က်မလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံးေနရာကို တက္ျပီးေတာ့ ဓာတ္ပုံေတြ ရိုက္တယ္။ က်မသူငယ္ခ်င္းက သူ႔နည္းသူ႔ဟန္တဲ့ ဆိတ္ေအာ္သံေတြ လုပ္လိုက္တယ္။ ဟုတ္ပါရဲ့။ ဆိတ္ေတြကလည္း စပ္စုတတ္တယ္။ က်မတို႔ ဆိတ္အုတ္ၾကီးတခုလုံးကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။

After that, we parked the car and hiked up to see the Petroglyph Canyon. We saw one family hiked back to the parking. They were talking about wather. Hiking in the sand was harder but my friend passed me. He was excited and it was his first hike. There was one bush of flowers that attracted me. The color of those flowers were like the color of the sand. It was spiky also. The trail ended and there was a natural basin in the rock where water collected after rainfalls.


အဲဒါျပီးေတာ့ က်မတို႔ ကားကိုရပ္ျပီး Petroglyph Canyon ကိုၾကည့္ဖို႔ ေျခက်င္သြားၾကရတယ္။ လမ္းမွာ ေျခက်င္ခရီးက ျပန္ဆင္းလာတဲ့ မိသားစုတစုနဲ႔ ေတြ႔တာ။ သူတို႔က ရာသီဥတုအေၾကာင္းေျပာေနၾကတယ္။ သဲေျမမွာ Hiking ေျခလ်င္ေတာင္တက္ လုပ္ရတာ မလြယ္ဘူးဆိုေပမယ့္ က်မသူငယ္ခ်င္းကေတာ့ က်မကို ေက်ာ္တက္သြားျပီ။ သူ႔အတြက္ ပထမဦးဆုံး hiking ေျခလ်င္ေတာင္တက္အေတြ႔အၾကဳံဆိုေတာ့ သူက အရမ္းကို တက္ၾကြေနတယ္ေလ။ အဲသည္လမ္းမွာ က်မအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာက ပန္းျခဳံေလးတျခဳံျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းရဲ့အေရာင္က သဲေျမရဲ့ အေရာင္အတိုင္းပဲ။ သူ႔မွာလည္း ဆူးေတြရွိတယ္။ အဲသည္လူသြားလမ္းေလးအဆုံးမွာ ေက်ာက္ေတာင္ေတြၾကားထဲက သဘာ၀ခ်ဳိင့္၀ွမ္းကို ေတြ႔တယ္။ အဲသည္ထဲမွာ ရြာထားတဲ့မိုးေတြ ရွိေနေသးတယ္။

 We tried to looked for the petroglyphs. Finally, we found two little figure. My friend sat down and I took pictures of the rock. It was a short tail but it made you tired easily. We walked back looking at the rock. At last, we found numerous petroglyphs. At Rainbow Vista, I hiked all by myself. There was only a few cactus plants and me.

က်မတို႔တေတြ petroglyphs (ေက်ာက္ထြင္းပန္းခ်ီ) ေတြ ရွာၾကတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ လက္ရာေသးေသးေလး ၂ ခု ေတြ႔တယ္။ အဲသည္ေက်ာက္မ်က္ႏွာျပင္ကို ဓာတ္ပုံရိုက္ခဲ့တယ္။ လမ္းေလ်ာက္သြားရတာ တိုတိုေလးဆိုေပမယ့္ က်မတို႔အတြက္ကေတာ့ ျမန္ျမန္ပင္ပန္းတယ္။ အဲဒါျပီးေတာ့ ျပန္လွည့္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲသည္ ေက်ာက္ထြင္းပန္းခ်ီလက္ရာေတြ အမ်ားၾကီးကို ေတြ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။ Raindow vista ဆိုတဲ့ ရႈခင္းသာစခန္းမွာေပါ့။ က်မတဦးတည္း ေျခလ်င္သြားခဲ့တယ္။ အဲသည္မွာ ကႏၱာရပင္ေတြနဲ႔ က်မပဲ ရွိတယ္။

I looked around and saw the rainbow. Astonishingly colorful. Then, we droved to White Domes. We sat down and ate sticky rice and boiled beans with coconut topping ( Kauk nyin paung, pea pyote and ohn thee) for lunch. It was delicious.

က်မတို႔ ေလ်ာက္ၾကည့္ေနတုန္းမွာ သက္တံကို ေတြ႔ရတယ္။ အရမ္းကို အေရာင္ေတြစုံေနတာပါပဲ။ ျပီးေတာ့ က်မတို႔ ေပါင္းမိုးျဖဳ (white domes) ေတြဆီကို ေမာင္းသြားရတယ္။ အဲသည္မွာ ေကာက္ညင္းေပါင္း၊ ပဲျပဳတ္နဲ႔ အုန္းသီးျဖဴးျပီးေတာ့ စားၾကတယ္။ စားေကာင္းလိုက္တာ။

On the way back, I stopped at the visitor center. There, I saw a spider, two lizards and a snake. The museum was interesting. You could see desert animals which I wouldn't think of. There was a sample of indian life style too. We continued and stoped at Seven Sisters, the seven separated rock formations in different way. My friend and I climbed up and took pictures. We couldn't resist.

အျပန္လမ္းမွာေတာ့ ခရီးသည္မ်ားအတြက္စခန္းကို ၀င္တယ္။ အဲသည္မွာ ပင့္ကူတေကာင္၊ ဖြတ္ ၂ ေကာင္နဲ႔ ေျမြတေကာင္ကို ေတြ႔တယ္။ အဲသည္က ျပခန္းက စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ က်မတို႔ မျမင္ဖူးတဲ့ ကႏၱာရတိရစာၦန္ေတြကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲသည္မွာ ေဒသခံလူနီေတြရဲ့ ေနထိုင္မႈပုံစံကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ က်မတို႔ ခရီးဆက္ျပီး Seven Sisters (ညီအမ ၇ ေဖာ္) ေနရာကို ေရာက္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံခ်င္း မတူဘဲ တည္ရွိေနတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္ ၇ ခုကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲသည္ ညီအမေတြေပၚ တက္ျပီး က်မတို႔ ဓာတ္ပုံရိုက္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ မတားႏိုင္ပါဘူး။

In a little drive, we saw a lady sitting and reading a book. So quiet and it must feel good in the sun. I had to come back and try that. We passed by Clark Memorial, a white color historic monument of an early traveler. The sun was going down. We headed back to Vegas. There was one little stop I needed to do.
ေနာက္သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ က်မတို႔ စာဖတ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတဦးကို လမ္းမွာ ေတြ႔ျပန္တယ္။ တိတ္ဆိတ္တဲ့ ေနေရာင္ေအာက္မွာ အေတာ္ကို ဟန္က်မယ္လို႔ ထင္တယ္။ က်မလည္း ေနာက္တခါျပန္လာျပီး အဲသလို စာလာဖတ္ဦးမွပဲလို႔ ေတြးမိတယ္။ Clark Memorial ကို က်မတို႔ ျဖတ္သြားရတယ္။ ေရွးဦးကာလ ခရီးသြားေတြအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ စိုက္ထူထားတဲ့ သမိုင္း၀င္ေမာ္ကြန္းတိုင္ ရွိတယ္ေလ။ ေနက က်ေနျပီ။ က်မတို႔ ေဗးဂတ္စ္ကို လွည့္ျပန္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲသည္မွာ က်မအတြက္ ေခတၱရပ္စရာ ေနရာေလးတေနရာ ရွိေသးတယ္ေလ။

The Red Rock, the popular destination. We droved though it. I saw a few rock climbers. It was a loop drive and I saw the Vegas in a distance. The sunset was beautiful. But, today, the Valley of the Fire won my heart. I definitely got to drive that road again.

အဲဒါကေတာ့ ေက်ာက္ေဆာင္နီ (Red Rock) လို႔ေခၚတဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ေနရာေပါ့။ အဲသည္ကို က်မတို႔ ျဖတ္သြားတယ္။ အဲသည္မွာ ေက်ာက္ေတာင္တက္သမားအခ်ဳိ႔ကို ေတြ႔တယ္။ အဲသည္က ပတ္လမ္းျဖစ္ျပီး ေဗးဂတ္စ္ျမိဳ့ေတာ္ကို လွမ္းျမင္ေနရတယ္။ ေန၀င္ခ်ိန္ဟာ အလြန္ကို သာယာလွပပါတယ္။ ဒါေပမယ္ က်မအတြက္က က်မတို႔သြားခဲ့တဲ့ Valley of the Fire (မီးလ်ံေတာင္ၾကား) က ဖမ္းစားသြားခဲ့ျပီ။ က်မကေတာ့ မျဖစ္မေနကို ေနာက္တေခါက္ ကားေမာင္းျပီး သြားဦးမယ္။
(ေႏြးေႏြး)


ဂီတပညာရွင္ၾကီး ေဒၚမာမာေအး အေမရိကန္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ခ်ိန္ စကားစျမီ
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ မတ္ ၁၁
လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လဆန္းက ဂီတပညာရွင္ၾကီး အဆိုေတာ္ ေဒၚမာမာေအးသည္ သူ၏ဒုတိယအိမ္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖို႔၀ိန္းျမိဳ့ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပိုင္းက စတင္ျပီး ၁၀စုႏွစ္ တစုစာ ေ၀းကြာေနခဲ့ေသာ ေမြးရပ္ေျမ ျမန္မာျပည္သို႔ မိသားစုမ်ား၊ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ၃ လတာ ခရီးထြက္ခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပင္ ၂ ညခန္႔ အိမ္မွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနရေၾကာင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ေဆာင္းရာသီက ၾကိဳဆိုေနသျဖင့္ အျပင္သို႔မထြက္ႏိုင္ဘဲ အိမ္မွာပဲ ရန္ကုန္ျပန္ ျမန္မာစားစာရာမ်ားႏွင့္ အဟာရျဖည့္ေနခဲ့ရေၾကာင္း ေဒၚမာမာေအးက မိုးမခကို ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္စဥ္အတြင္း ဘာသာေရးခရီးအျဖစ္ ပုဂံသို႔ သြားေရာက္ျပီး တန္႔ၾကည့္ေတာင္ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းတြင္ တရားစခန္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္မိမိ၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူးခရီး အနည္းငယ္ထြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ပရိသတ္မ်ား၊ ပြဲစီစဥ္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ေတာက္ေလ်ာက္ခရီးသြားေနခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂က ရသႏွလုံးသားေပးဆပ္ပြဲ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ 

အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရုံတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတို႔ကို လက္ရွိျမန္မာသံစဥ္သီဆိုသူ မ်ဴိးဆက္ေဟာင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး ပရိသတ္ကို သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ နာဂစ္သင့္ခဲ့ရာ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ့နယ္သို႔သြားေရာက္ျပီး လူမႈေရးကူညီမႈ ရန္ပုံေငြပဲြကိုလည္း အဆိုေတာ္မ်ားစြာႏွင့္အတူ ေမတၱာျဖင့္ ဂီတကုသိုလ္ခရီးထြက္သည္ဟု ဆိုသည္။ 
အေမရိကန္အျပန္တြင္ စင္ကာပူသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီးေနာက္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဂီတပေဒသာပြဲေတာ္တခုကို ျမန္မာသံစဥ္အဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖသီဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့စဥ္အတြင္း ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကေနတဆင့္ ေျပာျပစရာေတြလည္း တပုံၾကီး ရွိေသးတယ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိမိအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ ဂီတဘ၀ကို ေတာက္ေလ်ာက္ ေဟာေျပာတင္ဆက္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္အရြယ္စုံက ေဒၚမာမာေအးကို အမွတ္တရ အဆက္မျပတ္ၾကေၾကာင္း၊ မိမိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခိုက္တြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ အႏုပညာအလႊာအသီးသီးက လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုၾကေၾကာင္း အမွတ္တရ ေျပာျပသည္။ ယခုဆက္လက္ျပီး ဘီဘီစီအခန္းဆက္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို ဆက္လက္ ေဟာေျပာတင္ဆက္သြားမည္ဟု ေဒၚမာမာေအးက ဆိုသည္။

၎ ျမန္မာျပည္သုိ႔ မျပန္မီကတည္းက ထုတ္ေ၀သူမ်ား၏ ၾကိဳတင္စီစဥ္မႈျဖင့္ စာအုပ္မ်ား ထြက္ရွိခဲ့ရာတြင္ ယခင္ျမန္မာျပည္တြင္က အခန္းဆက္ေရးသားခဲ့သည့္ "ရင္ဖြင့္ၾကည့္ပါသူငယ္ခ်င္း" ဘ၀မွတ္တမ္းစာအုပ္၊ "ေျပာျပစရာေတြလည္း တပုံၾကီး" ဘီဘီစီအခန္းဆက္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္စာအုပ္ (အသံစီဒီ အပါအ၀င္)တို႔လည္း ေဒၚမာမာေအး ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ပရိသတ္မ်ား၏ စိတ္၀င္တစား အားေပးဖတ္ရႈမႈတို႔ ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကဗ်ာဆရာၾကီးဦးတင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ျပည့္ အစီအစဥ္ကို တက္ေရာက္ျခင္း၊ အဆိုပါ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္တြင္ စာမူအျဖစ္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည့္ စာေပတန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသားစာေပပညာရွင္ၾကီး ဒဂုန္တာရာထံသို႔ သြားေရာက္ ဂါရ၀ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
လာမည့္ ေမသို႔မဟုတ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ခရီးျပန္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ပထမခရီးစဥ္တြင္ ျမိဳ့ေတာ္ရန္ကုန္တြင္သာ ပရိသတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာျပည္ နယ္ျမိဳ့မ်ားသို႔ပါ သြားေရာက္ျပီး ပရိသတ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပီး အႏုပညာလက္ေဆာင္ေပးလိုေၾကာင္း ေဒၚမာမာေအးက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ ဂါရ၀ျပဳလိုေသာ၊ ေတြ႔ဆုံႏႈတ္ဆက္လိုေသာ သက္ၾကီး အႏုပညာရွင္ၾကီးအားကိုလည္း ေနာင္ခရီးတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ဂါရ၀ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေသးသည္ဟု ဆိုသည္။
လက္ရွိခရီးစဥ္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကုိ ရုပ္သံ အေခြမ်ား ထြက္ရွိျခင္း ရွိမရွိကို ေမးျမန္းရာ ပြဲစီစဥ္သူတို႔၏ သေဘာျဖစ္သျဖင့္ မိမိဘာမွ မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ ပြဲခင္းတြင္း အလြတ္ရုိက္ကူးထားေသာ ဒီဗီဒီမ်ား ထြက္ရွိေနုျပီ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေတာင္ ျပန္လည္ျပီး ၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းခဲ့ရေၾကာင္း ရယ္ေမာ၍ ေျပာၾကားသည္။
(Photo credits - Burmese Media from Burma)

Dhamma Piya - Let all know that ...


သူ … သိေစခ်င္ပါသည္ …
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)။ မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၃
မိတ္ဆက္
            ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနလာခဲ့ၿပီး အေမရိကကို ျပန္လာခဲ့စဥ္ … ။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ဟိုေတြး ဒီေတြး ေတြးရင္း …။ အေတြးေတြ အေတာ္စုံသြားတယ္။ အေတြးေတြကို ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ေတာ့ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့တဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္းဟာ ခရီးက အေတာ္ႀကီးကို ရွည္လ်ားသြားခဲ့ၿပီဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ ထင္ျမင္လာတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဘ၀အစကို ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ပမာျပဳၿပီး ႏွုိင္းခိုင္းေျပာဆိုလို႔ ရမယ္ဆိုရင္ ထိုလူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ဟာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေ၀းႏိုင္ေတာ့မလဲဆိုတဲ့ သတိတရားတစ္ခုဟာ စိတ္ ထဲမွာ လင္းလက္ၿပီး ထင္ျမင္လာျခင္းပါ။    
            သတိတရားနဲ႔ေနၿပီး အသိတရားနဲ႔ေသႏိုင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို ဘုရားရွင္က ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူတယ္လို႔ စာေတြ ေပေတြထဲမွာေတာ့ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမွုအပိုင္းမွာေတာ့ သူသူကိုယ္ကိုယ္ အၿမဲတမ္း သတိ တရားႏွင့္ေနဖို႔ဆိုတာ လြယ္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးမွ မဟုတ္တာ။ သတိမဲ့တဲ့သူဟာ အရာရာတိုင္းကို အရွုံးႏွင့္ခ်ည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္ဆိုတဲ့ အဆိုကလည္း ရွိထားျပန္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားက်င့္သုံးေနတဲ့ အေတြးအျမင္ နဲ႔ေတာ့ တစ္မ်ဳိးစီ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ လူေတြရဲ့စိတ္ေတြထဲမွာ အရာအရာကို "ငါ"ဆိုတဲ့ မာန္မာနကို ေရွ႔တန္းတင္ၿပီး "ငါ"ကခ်ည္း အႏိုင္ယူခ်င္ေနၾကတာ။ ကိုယ္စိတ္ထဲမွာ မထင္ရင္ မထင္သလိုေျပာမယ္။ မခင္ရင္ မခင္သလို ႏွိပ္ကြပ္မယ္။ မႀကိဳက္ရင္ မႀကဳိက္သလို ဖိုက္မယ္။ ကိုယ္ႏွင့္ သေဘာထားမတူရင္ မတူသလို အျပစ္ျမင္မယ္၊ ဒီေနာက္ အျပစ္တင္မယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရန္သူလို သေဘာထားၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔၍ တိုက္ခိုက္ မယ္။ လူ႔တို႔ရဲ့သဘာ၀ဟာ ဒီေဘာင္၊ ဒီစည္းကို မေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေအာင္ပဲ ရွိေနတယ္။ ဒီသေဘာသဘာ၀ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနရသလဲဆိုတာကို ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ေတာ့ သတိတရားနည္းပါးလို႔ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနတယ္။
            စာေရးသူဟာ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ေတြထဲမွာ ျမန္မာျပည္မွာပဲ အေနမ်ားခဲ့တယ္။ ျမန္မာ ျပည္မွာ ျပန္ေရာက္ေနခိုက္မွာ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြထဲမွာပဲ စိတ္ကိုႏွစ္ျမွုပ္ၿပီး ကိုယ့္အလုပ္ကိုပဲ ကိုယ္လုပ္ေနခဲ့တာဆိုေတာ့ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ ဖရီးေမာင့္ၿမဳိ႔မွာရွိတဲ့ ေမတၱာနႏၵႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ ေထြေထြထူးထူး မစဥ္းစားမိခဲ့ပါ။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ဟုိေရာက္ေနခိုက္ ဒီကအေၾကာင္း ေတြကို ေတြးပူေနရင္၊ ဒီေရာက္ေနခိုက္ ဟုိကအေၾကာင္းေတြကို ေတြးပူေနခဲ့ရင္ စာေရးသူအတြက္ အသက္ရွည္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏုိင္လို႔ပါ။ ဒီေတာ့လဲ ဘယ္မွာပဲေနေန Don't worry, Be happy ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ပဲ ေနခဲ့တယ္။ 

သခၤါရဓမၼာရုံ …
            အေမရိကမွာ (March 8, 2013-ခု)ျပန္ေရာက္လာေတာ့ (အေနၾကာသြားလို႔ထင္ပါရဲ)့ ပတ္၀င္က်င္ရဲ့ အေနအထားေလးေတြ ေျပာင္းလြဲေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ သက္ရွိလူေတြထဲမွာဆိုရင္လဲ တခ်ဳိ႔မိမိသိထားသူေတြ ေသပင္ ေသသြားၾကၿပီ။ ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ ႏွုတ္ဆက္ပါ၏။ သက္မဲ့ ၀တၳဳေတြထဲမွာဆိုရင္လဲ သခၤါရသေဘာအရ တခ်ဳိ႔ အေဆာက္အဦးေတြလဲ အနိစၥသေဘာအရ ေျမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကၿပီ။ ဒီအေျခအေနေတြကို ေတြ႔လာရျပန္ေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ကို တရားသေဘာႏွင့္ မ၀ံ့မရဲ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မိတယ္။ မိမိဘ၀ရဲ့ ေန၀င္ခ်ိန္ဟာ ဘယ္ေတာ့ေရာက္လာမလဲ။ သိခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ သိလိုက္စမ္းခ်င္ပါဘိ။
            သခၤါရသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔ ပ်က္စီးသြားခဲ့တဲ အေဆာက္အဦေတြထဲမွာ ဖရီးေမာင့္ၿမဳိ႔က ေမတၱာနႏၵေက်ာင္းပရ၀ုန္အတြင္းမွာရွိတဲ ဓမၼာရုံငယ္ေလးတစ္လုံးပါ ပါ၀င္သြားခဲ့ျခင္းပါ။ ကရုဏာသက္စရာ အဲဒီဓမၼာရုံေလးေနရာမွာ ေျမကြက္လပ္ေလးတစ္ခုကိုပဲ ေတြ႔ရေတာ့တယ္။ ပ်က္စီးျခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ အဂၤေတခင္းျပားေလးေတြကေတာ့ သမိုင္းတစ္ခုကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္ေျပာခ်င္ဟန္ တူပါရဲ့။  ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့ ဓမၼာရုံေလးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ဓမၼာရုံေလးကို လြမ္းမိတယ္လို႔ ေျပာျပန္ရင္လည္း အလြမ္းဓာတ္ခံရွိလို႔ ျဖစ္မွာပါလို႔ ဆိုလာဦးမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘ၀တစ္ခုမွာ အမွတ္တရ အလြမ္းမ်ဳိးဆိုတာ ဒါမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေလမလားလုိ႔ ေတြးထင္လိုက္မိပါရဲ့။  
            ေမတၱာနႏၵေက်ာင္းရဲ့ ဖြားဖက္ေတာ္ေလးလို ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီဓမၼာရုံေလးဟာ လြမ္းမယ္ဆိုလဲ လြမ္းေလာက္ စရာပါ။ ရုပ္၀တၳဳတန္ဖိုးတစ္ခုအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဓမၼာရုံေလးဟာ တန္ဖိုးလည္းမႀကီး၊ ခမ္းနား ထည္၀ါမွုလည္းမရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးငယ္ေလး တစ္လုံးမွ်သာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုဓမၼာရုံေလးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခမ္းနားထယ္၀ါမွုအပိုင္းမွာေတာ့ စာဖြဲ႔ျပ၍ပင္ ကုန္ႏိုင္မည္မထင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ ဒီဓမၼာရုံေလးအတြင္းမွာ တရားအားထုတ္သြားၾကတဲ့ ေယာဂီပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ့သႏၱာန္မွာ ရရွိသြားၾကတဲ့ ထူးျခားတဲ့ တရားအသိၪာဏ္ေတြ၊ တရားသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးလွတဲ့ တရားဓမၼေတြကို ခံယူသြားၾကတဲ့ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားေတြရဲ့ အသိတရားေတြ၊ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွုသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ သြားၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္တန္းမွ ပို႔ခ်ေပးလိုက္တဲ့ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွု အေမြအႏွစ္ေတြႏွင့္ ဘာသာေရး အသိတရားေတြဆိုတာ ဘယ္အရာမ်ဳိးနဲ႔မွ ႏွုိင္ခိုင္းျပလို႔ မရႏိုင္တဲ့ အေန အထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနျခင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ဒီဓမၼာရုံေလးကိုေတာ့ လြမ္းေမာတမ္းတ ေနမိျခင္းပါ။
            ဒီလိုအလြမ္းေတြကို ေျဖႏိုင္ဖို႔ ဒီေနရာမွာ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကို ၿမဳိ႔ျပ စီးတီးမွာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားရမွာပဲလို႔ ဆႏၵေတြ ျဖစ္ရွိေနျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ အေမရိကႏိုင္ငံမွာ ၾကာၾကာေနေပးဖို႔ အေျခအေနမေပးေသးေတာ့ ဒီအႀကံအစည္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္အခါတစ္ခုအထိေတာ့ ေစာင့္စိုင္းေပးရဦးမယ္ဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ ဒီမွာရွိေနၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိပဲ ေဆာက္ျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းရေတာ့မွာပဲလို႔ စိတ္ထားမွာေတာ့ ျဖစ္ေနမိပါရဲ့။ သာသနာေတာ္ရဲ့ကံ ရွိမယ္ဆိုရင္ သာသနာအလုပ္ေတြကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေမတၱာနႏၵဓမၼရိပ္သာမွာ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ အေဆာက္အဦးမ်ဳိး လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါေစရယ္လို႔ ေတာင္းဆုေတြကိုလဲ အခါခါ ေခၽြေနမိပါရဲ့။   

မျပီးေသးသည့္ တာ၀န္မ်ား …
            ဘ၀ဆိုတာ အေကြ႔ အေကာက္၊ အခ်ဳိး အဆစ္၊ အေျပာင္း အလဲေတြ မ်ားလြန္းလွတာမို႔ ေနာက္ဆုံး ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ တိတိက်က် ေျပာျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူရဲ့ဘ၀မွာ အေမရိက မွာ အၾကာႀကီးေနဖို႔ အခြင့္အေရးရွိေပမဲ့ ၾကာၾကာေနေပးဖို႔ အခြင့္အလန္းေတြက တစ္ေန႔တျခား နည္းပါးလာ ေနတယ္။ ေနလုိတဲ့ဆႏၵရွိေပမဲ့ ေနဖို႔အေၾကာင္းက မတိုက္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္းကို ဦးေဆာင္မွဳ ေပးေနရတဲ့အခ်ိန္အခါမို႔ အေမရိကမွာ ၾကာၾကာေနေပးဖို႔ အေၾကာင္းက မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနျခင္းပါ။ ဒါကို နားလည္ေပးၾကတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြကိုေရာ၊ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားကိုပါ တိတ္တခုိးေလး ေက်းဇူးတင္ေနမိျခင္းပါ။  
            တာ၀န္တစ္ခုကို ယူထားၿပီးၿပီဆိုရင္ ထိုတာ၀န္ကို ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းဟာ စာေရးသူရဲ့ အေလ့အထတစ္ခုပါ။ စာေရးသူ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စာေရးသူႏွင့္ ႏွင့္နီးစပ္သူေတြပဲ သိႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ တမင္တကာ လွ်ိ႔၀ွက္ထားျခင္းမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လွ်ိ႔၀ွက္ထားသလို ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေတာင္းပန္စကားဆိုဖို႔ ၀န္ေလးသူမဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ ျမန္မာျပည္မွာ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပရုိဂ်က္ေတြကို စြမ္းႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
            (၁) သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္မွာရွိတဲ့ ငါးက်မး္ျပန္ေက်ာင္းတိုက္မွာ နိေျဂာဓသာမေဏစီမံကိန္းသို႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနတဲ့ ရွင္သာမေဏ အပါးတစ္ရာကို ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာပညာေရးကို (ဘုန္းႀကီးစာ၊ အတန္းစာ၊ ဘုန္းႀကီးစာမွာ အႀကီးတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သာမေဏမ်ားရွိလာၿပီး၊ အတန္းစာမွာလဲ တကၠသိုလ္​ စာေပးစာယူျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္သို႔ (ဥပေဒ၊ စီးပါြးေရး၊ ဆိုက္ိုလုိဂ်ီ၊ ဖီလိုဆိုဖီ ပညာရပ္မ်ားပါ၀င္သည္) တက္ေရာက္ေနၾကေသာ သာမေဏမ်ားအထိရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၾကာၾကာႀကီးပစ္ထားလို႔ မရႏိုင္ေသးတာက တစ္ေၾကာင္း၊  ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ငယ္ရြယ္သူေတြ ျဖစ္ေနတာကတစ္ေၾကာင္း၊
(၂) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶ သာသနာျပဳတကၠသိုလ္မွာလည္း (အခ်ိန္ျပည့္) ပါေမာကၡ (မဟာဌာနမွဴး)တာ၀န္ကို ယူထားၿပီး၊ ဒီတကၠသိုလ္မွာ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရေတာ့ တကၠသိုလ္ႏွင့္စပ္တဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဆီမီနာေတြ၊ ကြန္းဖရင့္ေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ တက္ေရာက္ေပးေနရတဲ့ တာ၀န္ေတြကလည္း ရွိေနတာကတစ္ေၾကာင္း၊
(၃) မဂၤလာဒုံၿမဳိ႔နယ္မွာရွိတဲ့ ေမတၱာနႏၵ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေဂဟာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေတြ၊ ပညာေရး၊ က်န္မားေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးေတြ၊ ဒီလိုအေရးမ်ဳိးေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် အကူအညီမ်ား ေပးေနရတာကတစ္ေၾကာင္း၊
            (၄) မႏၱေလးၿမဳိ႔၊ ေျမာက္စလင္းတိုက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေမတၱာနႏၵဓမၼဒူတေက်ာင္းမွာ မရွိဆင္းရဲတဲ့ (ကိုးတန္း ဆယ္တန္း) ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခမဲ့က်ဴရွင္ ဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊  (အဂၤလိပ္စာ)သင္တန္းမ်ားကို မတက္ႏိုင္ၾကရွာတဲ့ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ သုံးထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ ပညာပါရမီေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ႀကီးကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ေအာင္ က်ဳိးစားေပးေနရတာက တစ္ေၾကာင္း၊
(၅) ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ဳိင္းတုံးၿမဳိ႔ေပၚမွာရွိတဲ့ ေဇတ၀န္ပရိယတၱိကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္ကို သာသနာ ေတာ္အက်ဳိးငွာ လက္ခံၿပီး၊ တိုင္းရင္းသူ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ပညာေရးအတြက္ အလယ္တန္းအထိ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ ထိုေက်ာင္းတုိက္မွာပင္ တိုင္းရင္းသား ကိုရင္မ်ား အတြက္ နိေျဂာဓသာမေဏစီမံကိန္းကို စတင္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ တိုးခ်ဲ႔သင္ၾကားေပးမည့္ ရွင္သာမေဏ အပါးတစ္ရာအတြက္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အေဆာက္အဦးမ်ား မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ ေဆာက္ျခင္းတာ၀န္မ်ားကို ယူေပးေနရတာကတစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ အေမရိကမွာ ၾကာၾကာမေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရျခင္းပါ။ အက်ဳိးတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အက်ဳိးတစ္ခုကို စြန္႔လြတ္ရ ျခင္းဟာ ေလာကဓမၼတာပင္မဟုတ္ပါလား။

လမ္းေဖာက္ရင္း လမ္းေပၚေရာက္ေနတဲ့ အရွင္ …
            အထက္ပါ တာ၀န္ေတြအျပင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ တရားေဟာထြက္ရျခင္း၊ စာေစာင္မ်ား၊ သတင္း စာမ်ား၌ (တုိင္းျပည္အသြင္ ကူးေျပာင္းဆဲကာလမို႔ စာေရးသူ စြမ္းႏိုင္သမွ်) သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသား ေပးေနျခင္း၊ (ရံဖန္ရံခါ) ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွု သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပညာေရးဆီမီနာမ်ားကို အားတက္သေရာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေပးျခင္း-စတဲ့ တာ၀န္္ေတြကလည္း ရွိေနေသးတာမို႔ စာေရးသူအတြက္ အခ်ိန္ဆိုတာ ပိုတယ္ဟူ၍ မရွိလွေၾကာင္း စာရွုသူတို႔အား သိေစျခင္းပါ။ ဤကဲ့သို႔ စာဖတ္သူတို႔အား ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားျခင္းဟာ တာ၀န္ေတြမ်ားလြန္းလို႔  ညည္းညဴျပေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ စာရွုသူတို႔အား စာေရးသူ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္တဲ့သေဘာမွ်ျဖင့္ ေရးသားျခင္းသာျဖစ္တယ္။ ဒီထက္ပို၍ ဘာကိုမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿပီး ေရသားေနျခင္းမ်ုိးမဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။   

ထူးျခားတဲ့ တရုတ္ျပည္က ၈ ႏွစ္သား ကုိရင္ေလး ...
            ေနာက္တစ္ခု ထူးျခားတာက စာေရးသူ တရုတ္ျပည္ကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီးမွာ ("ႏွင္းမွုံေတြၾကားက တရုတ္ျပည္ႀကီးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အပိုင္း (၁) (၂) ခြဲၿပီး မိုးမခမွာေရာ၊ ေၾကးမွုံသတင္းစာမွာေရာ ေဖၚျပၿပီး ျဖစ္သည္) ရွစ္ႏွစ္သား မဟာယာန ကိုရင္ေလးတစ္ပါး စာေရးသူထံ သူ႔ဆရာမ်ားႏွင့္အတူ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရတယ္။ စာေရးသူ ပီးကင္းၿမဳိ႔မွာ တရားျပေနစဥ္ အဲဒီ ကိုရင္ေလးဟာ သူ႔ဆရာႏွင့္အတူ စာေရးသူထံေရာက္လာျခင္းပါ။ သူတို႔ေရာက္လာေတာ့ စကားျပန္ျဖင့္ အလႅာပ၊ သလႅာပစကား ေျပာၾကရင္း ကိုရင္ေလးကို ျမန္မာျပည္ကို လုိက္ၿပီး ဘုရားစာေတြကို သင္မလားလို႔ ရုတ္တရက္ ေမးလိုက္မိတယ္။ အဲဒီကုိရင္ေလးဟာ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္တယ္ဆိုရင္ပဲ မိဘႏွစ္ပါးကို သူျမန္မာျပည္ကိုလုိက္ၿပီး ဘုရားစာေတြကို သင္လိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက သူကို ျမန္မာျပည္ကို ေခၚမယ္လို႔ ေျပာတဲ့အေၾကာင္း မိဘမ်ားအား ျပန္ေျပာျပတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ ကိုရင္ေလးဟာ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ စာေရးသူထံ ေရာက္ရွိလာၿပီး အေျခအေနကို လာေရာက္စုံစမ္းၾကတယ္။ မိဘမ်ားက သူတို႔သားေလးကို ဆရာေတာ္ ေခၚမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ကို ထည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔သားေလးကို ထည့္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ေပးရမယ္ ဆိုတာကို ေမးျမန္းၾကတယ္။
            သူတို႔သားေလးဟာ (၃)ႏွစ္ (၄)ႏွစ္သား အရြယ္ေလးတည္းက အိပ္ရာ၀င္ရင္ ပုတီးေလးကို ကိုင္ၿပီး အိပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဘုရားစာေတြကို သင္ယူရတာ သူႏွစ္သက္ပုံရေၾကာင္း သူတို႔သားေလးရဲ့ အေျခအေန မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားျပၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ကေလးက ငယ္ေနေသးတာေၾကာင့္ မိဘ မ်ားမွ ထည့္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ေတြးထင္မိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပဲ ေနလုိက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္သုံးေလး ရက္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့ အဲဒီမဟာယာနကိုရင္ေလးထံမွ (မိဘမ်ားအကူ အညီျဖင့္ေရးထားတဲ့) စာေလးတစ္ေဆာင္ကို ကိုရင္ေလးဟာ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ စာႏွင့္အတူ ဓာတ္ပုံေလး သုံးပုံလည္းပါလာတယ္။
            "ဆရာေတာ္ဘုရား ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္သြားရင္ တပည့္ေတာ္ကို ေမ့သြားမွာစိုးလို႔ ဓာတ္ပုံ(၃)ပုံႏွင့္အတူ ပုတီးေလးကိုပါ ဆရာေတာ္အား ေပးအပ္ပါတယ္။ ဘုရားစာေတြကို သင္ခ်င္လို႔ တပည့္ေတာ္ကို ျမန္မာျပည္ကို ေခၚဖို႔သတိရေတာ္မူပါ"တဲ့။ အေၾကာင္းအက်ဳိးေတြ တိုက္ဆိုင္လာခဲ့ၿပီဆိုရမွာပါ။ အဲဒီ မဟာယာနကိုရင္ေလးဟာ (၂၀၁၃-ခု၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က) ျမန္မာျပည္ကုိ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ စာေရးသူအတြက္ေတာ့ သူကို ေစာင့္ေရွာက္ရမဲ့ တာ၀န္၀တၱရား ေတြ ပုိိလာၿပီလို႔ပဲ ဆိုရေတာ့မွာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္သုံးရာရွိတဲ့ တရုတ္ျပည္ႀကီး အတြက္ အဲဒီကိုရင္ေလးကို စာတတ္ေပတတ္ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာၿပီး၊ ကမၼ႒ာန္းဆရာတစ္ပါးျဖစ္လာေအာင္ စြမ္းႏိုင္သမွ် ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမွာပဲ။       

သံသရာခရီးသြား ...
             ဒီလိုတာ၀န္ေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီတစ္ေခါက္ စာေရးသူ အေမရိကမွာ တစ္လေလာက္ပဲ ေနႏိုင္မယ္။ အေမရိကမွာ အေနနည္းလို႔ ၀မ္းမနည္းဘူးလားလို႔ ေမးလာသူလဲ ရွိလာတယ္ေပါ့။ ၀မ္းေတာ့နည္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြမ္းဘြဲ႔ေတြကို မဖြဲ႔တတ္ေလေတာ့ လြမ္းခ်င္းဆိုတာ စာေရးသူရဲ့ ရင္ထဲမွာ ဘယ္ေသာခါမွ ေပါက္ဖြားလာမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဟာသေလးေႏွာၿပီး ေျဖလုိက္ရတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အမုန္းခံဘ၀နဲ႔ သံသရာမွာ က်င္လည္ရတာမ်ဳိးနဲ႔ ႏွုိင္းစာရင္ေတာ့ အလြမ္းသည္ဘ၀ႏွင့္ သံသရာမွာ က်င္လည္ရတာမ်ဳိးက ေျဖသာေနသာ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ေတြးထင္မိပါရဲ့။
            ဧၿပီလ (၅)ရက္ေန႔မွာေတာ့ စာေရးသူ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ရလိမ့္မယ္။ အလုပ္မ်ားတဲ့စာေရးသူဟာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္ခဲ့ရင္ ျပည္တြင္းမွာလဲ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ကြန္႔ဖရင့္မ်ား၊ တရားစခမ္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေနရတဲ့ အခါမ်ဳိးေတြမွာေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ေရာက္ေကာင္းေရာက္ေနႏိုင္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ အခါမ်ဳိးေတြမွာလည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႔က (ငါးက်မ္းျပန္)၊ သို႔မဟုတ္ မဂၤလာဒုံက (ေမတၱာနႏၵဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေဂဟာ)၊ သို႔မဟုတ္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႔နယ္မွာရွိတဲ့ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္)၊ သုိ႔မဟုတ္ မႏၱေလးၿမဳိ႔က (ေမတၱာနႏၵ ဓမၼဒူတေက်ာင္း)၊ သို႔မဟုတ္ က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႔က (ေဇတ၀န္ ပရိယတၱိကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းတိုက္) သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာျပည္ တစ္ေနရာရာမွာ ရွိေနမွာပါလို႔သာ ေျပာၾကားလိုျခင္းပါ။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အတိအက် သိလိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္ ဖံုးနံပတ္ကို ေပးခဲ့မယ္။ ဖုံးနံပတ္က ၀၉၅၁၀၈၉၅၃။      
            တန္ဖိုးရွိတဲ့ဘ၀တစ္ခုအတြက္ တန္းဖိုးျမင့္တဲ့ကုသိုလ္မ်ဳိးကို ျဖည္းဆည္းလိုတယ္ဆိုရင္ ဘ၀ႏွင့္တန္ဖိုး ညီတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးကို ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ဘ၀တစ္ခုမွာ ကိုယ္တိုင္လုပ္မွ ရႏိုင္တဲ့ ကုသိုလ္မ်ဳိးရွိသလို၊ ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ ရႏိုင္တဲ့ ကုသိုလ္မ်ဳိးေတြလဲ ရွိေနျခင္းပါ။ ကုသိုလ္တရားေတြကို မ်ားမ်ားမလုပ္ႏိုင္ ေသးေတာင္ ကုသုိလ္တရားေတြကို မ်ားမ်ားရႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ သူမ်ားလုပ္တဲ့ကုသိုလ္ကို ျငဴစူ ၀န္တိုျခင္းမရွိပဲ စိတ္ေစတနာ ျဖဴျဖဴသန္႔သန္႔ေလးျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ဒီအခါမွာ ေအးျမတဲ့ေမတၱာတရားေတြ သာဓုေခၚႏုိင္သူရဲ့ ရင္ထဲမွာ စမ္းေရပမာ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနမယ္ဆိုတာ စာေရးသူ ယုံၾကည္ထားမိလို႔ပါ။
ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
       

Than Win Hlaing - Articles


သမုိင္းတေကြ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား (စာေရးဆရာ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္)
သန္း၀င္းလႈိင္
မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃


ျမန္မာ့သမုိင္းတေကြ႕၌ ထင္႐ွားခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာတစ္ဦးမွာ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ထက္ျမက္ေသာစာေရးဆရာတဦးျဖစ္ျပီးအဖိႏွိပ္ခံတို ့ဘက္မွရပ္တည္ေသာစာေရးဆရာလည္းျဖစ္သည္။သူ၏ ပထမဆုံးလံုးခ်င္း၀တၳဳ ျဖစ္သည့္ Burmese Days မွာ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္ (George Orwell) စာေပေလ့လာသူတို႔ လက္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ေနာက္ခံျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ေရးသားၾကသည့္ ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္ အထင္႐ွားဆံုးလက္ရာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။

၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ Burmese Days ၀တၳဳသည္ ေနာက္ပိုင္းသူဆက္ေရးျဖစ္မည့္ ၀တၳဳအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပံုစံခ်ေပးခဲ့ ေသာ ၀တၳဳလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ၊ ႐ိုးေျဖာင့္မွန္ကန္မႈမ႐ွိေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအတြင္း အံမ၀င္ခြင္မက် ျဖစ္ေနသည့္ စာနာစိတ္႐ွိသူ၊ မွန္ရာကိုသာလုပ္လိုသူ၊ မတူညီသူမ်ားအၾကားစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရာ အထီးက်န္ျဖစ္ေနသူတို႔အေၾကာင္း ေရးဖြဲ႕ ထားသည့္ ၀တၳဳမ်ားျဖစ္သည္။ Burmese Days တြင္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္သည္ အဂၤလိပ္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ သာမန္အဆင့္အရာ႐ွိတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူက လူမ်ိဳးႀကီးစိတ္ဓာတ္၀င္ေနသည့္ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွ ကိုလိုနီအရာ႐ွိမ်ား၏ ၀င့္၀ါေသာအဆင့္အတန္းခြဲျခားေသာ အျပဳအမူ အက်င့္အႀကံမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေနသည္။သူသည္ ျမန္မာမ်ား အိႏၵိယသားမ်ားကို စာနာစိတ္ထားကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ကာ သူ႔ဘ၀က ေၾကကြဲဖြယ္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့ရသည္ကို ေရးသားထားေလသည္။ျမန္မာ့သမုိင္းတေကြ႕၌ ထင္႐ွားခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာတစ္ဦးမွာ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ထက္ျမက္ေသာစာေရးဆရာတဦးျဖစ္ျပီးအဖိႏွိပ္ခံတို ့ဘက္မွရပ္တည္ေသာစာေရးဆရာလည္းျဖစ္သည္။သူ၏ ပထမဆုံးလံုးခ်င္း၀တၳဳ ျဖစ္သည့္ Burmese Days မွာ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္ (George Orwell) စာေပေလ့လာသူတို႔ လက္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ေနာက္ခံျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ေရးသားၾကသည့္ ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္ အထင္႐ွားဆံုးလက္ရာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။

၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ Burmese Days ၀တၳဳသည္ ေနာက္ပိုင္းသူဆက္ေရးျဖစ္မည့္ ၀တၳဳအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပံုစံခ်ေပးခဲ့ ေသာ ၀တၳဳလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ၊ ႐ိုးေျဖာင့္မွန္ကန္မႈမ႐ွိေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအတြင္း အံမ၀င္ခြင္မက် ျဖစ္ေနသည့္ စာနာစိတ္႐ွိသူ၊ မွန္ရာကိုသာလုပ္လိုသူ၊ မတူညီသူမ်ားအၾကားစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရာ အထီးက်န္ျဖစ္ေနသူတို႔အေၾကာင္း ေရးဖြဲ႕ ထားသည့္ ၀တၳဳမ်ားျဖစ္သည္။ Burmese Days တြင္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္သည္ အဂၤလိပ္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ သာမန္အဆင့္အရာ႐ွိတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူက လူမ်ိဳးႀကီးစိတ္ဓာတ္၀င္ေနသည့္ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွ ကိုလိုနီအရာ႐ွိမ်ား၏ ၀င့္၀ါေသာအဆင့္အတန္းခြဲျခားေသာ အျပဳအမူ အက်င့္အႀကံမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေနသည္။သူသည္ ျမန္မာမ်ား အိႏၵိယသားမ်ားကို စာနာစိတ္ထားကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ကာ သူ႔ဘ၀က ေၾကကြဲဖြယ္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့ရသည္ကို ေရးသားထားေလသည္။


ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္ကို အိႏၵိယျပည္ ဘီဟာနယ္ မြန္တီဟာရီၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူ၏အမည္ရင္း မွာ အဲရစ္အာသာဘလဲယား (Eric Arthur Blair) ျဖစ္ေသာ္လည္း 'ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္' ဟူေသာ ကေလာင္နာမည္ျဖင့္သာ လူသိမ်ားသည္။ ယင္းအမည္ကို သူ႔အသက္၃၀အ႐ြယ္တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ Down and out in Paris and London (ပါလီႏွင့္လန္ဒန္ကအေျခအေနမဲ့ဘ၀) စာအုပ္မွစတင္၍ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကေလာင္အမည္ 'ေအာ္၀ဲလ္' ဆိုသည္မွာ အဂၤလန္ျပည္ အေ႐ွ႕အဂၤလီယာနယ္႐ွိ သူႏွစ္သက္ေသာ ေအာ္၀ဲလ္ျမစ္ (Orwell River) ၏ အမည္ကို ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ "ေဂ်ာ့ခ်္" (George) မွာမူ ႐ိုး႐ိုး႐ွင္း႐ွင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိသည့္ နာမည္တစ္ခုဟု သေဘာက်ကာ သူေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ စာအုပ္မ်ားထင္႐ွားေက်ာ္ ၾကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကေလာင္အမည္ ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္သည္သာ နာမည္အရင္းကဲ့သို႔ လူသိမ်ားလာခဲ့ေလသည္။

စင္စစ္နာမည္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္အတူ သူ၏ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုသဏၭာန္ပံုမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဘလဲယားဘ၀တုန္းက သူသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေဆာက္အဦ၏ ေဒါက္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာ္၀ဲလ္ဘ၀တြင္မူ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ အေဆာက္အဦကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သည့္ စာေပသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 


သူ႔ဘ၀ကလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္အတိပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္၌ အိႏိၵယတြင္ ေမြးသည့္ အဂၤလိပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဘလဲယားသည္ အလိုအေလ်ာက္ပင္ ၿဗိတိသွ်အ႐ွင္သခင္လူတန္းစားထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အဖိုးျဖစ္သူ ခ်ားလ္ဘလဲယားမွာ ေဒါဆက္ၿမိဳ႕႐ွိ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ၿမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုးျဖစ္သလို၊ အဖြားျဖစ္သူ ေလဒီေမရီဖန္းမွာ ႐ွစ္ဆက္ေျမာက္ အားလ္ဘြဲ႕ရ ၀က္စ္မိုလန္းၿမိဳ႕စားႀကီး ေသာမတ္စ္ဖန္း၏ သမီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဖခင္ ရစ္ခ်တ္ဘလဲယားမွာ အစိုးရဘိန္းဌာန (Opium Department) မွာ အရာ႐ွိငယ္တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏြယ္ဖြားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူ၏မိခင္ အီဒါဘလဲယား (Ida Mabel Blair) မွာလည္း ခ်မ္းသာေသာ မ်ိဳး႐ိုးက ဆင္းသက္လာသူမဟုတ္ေခ်။ ထူးျခားသည္မွာ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သူျဖစ္ သည္။ သူ႔မိဘမ်ားမွာ မိမိတို႔ေနထိုင္လိုသည့္ အေဆာင္အေယာင္အဆင့္အတန္းကို မမီမကမ္းလွမ္းေနရသည့္ လူလတ္တန္းစားအလႊာထဲက ဟု ဆိုရေပမည္။ ေနာင္တြင္ ယင္းအလႊာထဲမွ လူမ်ားကို ေအာ္၀ဲလ္က အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ Landed gentry (ေျမ႐ွင္သူရဲေကာင္းမ်ိဳး) ဟူေသာ စကားမွ ဆင့္ပြားယူကာ ေျမမဲ့သူေကာင္းမ်ိဳး (Landless gentry) ဟူ၍ ေလွာ္ေျပာင္ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

အိႏၵိယတြင္ သူၾကာၾကာမေနခဲ့ရေပ။ တစ္ႏွစ္သားေလာက္မွာပင္ မိခင္ႏွင့္အတူ အဂၤလန္သို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္သည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ဟဲင္ေလအြန္တိမ္း(စ္) (Henley-on-Thames)  ၿမိဳ႕ကေလး႐ွိ အဂၤလီကန္စာသင္ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္သည္။ ၁၉၁၁ တြင္ သူ႔အား အိစဘုန္းၿမိဳ႕႐ွိ စိန္႔ဆိုင္ပရီယန္ေက်ာင္းသို႔ ပို႔ၾကသည္။ စိန္႔ဆုိင္ပရီယန္၌ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေန၍ ေက်ာင္းတက္ရသည့္ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ စရိတ္စက ႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာသင္ဆုရသျဖင့္ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းစားရိတ္ တစ္၀က္ကိုသာ ေပးၾကရသည္။ ေက်ာင္းတြင္ သူသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနမေပ်ာ္ခဲ့ေပ။ လူအမ်ားၾကား ေရာေရာေႏွာေႏွာ မေနတတ္သလို၊ မ႐ႊင္ပ်ေသာအမူအရာႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေနသူျဖစ္သည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ခဲ့သည့္ ထိုစဥ္ကာလ သူ႔ဘ၀အေၾကာင္းကို "Such, Such Were the Joys" အမည္ အက္ေဆး(စာတမ္းငယ္) တစ္ေစာင္ သူေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းအက္ေဆးမွာ သူကြယ္လြန္ၿပီး သံုးႏွစ္အၾကာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

စိန္႔ဆိုင္ပရီယန္တြင္ သူသည္ ပညာထူးခၽြန္သျဖင့္ၤလန္ဒန္ျမိဳ့႐ွိထိပ္တန္းေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ပညာသင္ဆုရ ႐ွိခဲ့သည္။ သူက အီတန္ေကာလိပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ၁၉၁၇ မွ ၁၉၂၁ အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ အီတန္၌ေနစဥ္ ေကာလိပ္စာေစာင္၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား စတင္ေရးသားခဲ့သည္။ သူေရးဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ကဗ်ာမ်ားကို Henley and South Oxford-Shire Standard မဂၢဇင္း၌ ေဖာ္ျပခံရသည္။

အီတန္မွ ေအာင္ၿပီးေနာက္တြင္မူ တကၠသိုလ္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားမေနေတာ့ဘဲ မိဘမ်ားအစဥ္အလာအတုိင္း အမႈထမ္း ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာပင္ျဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာပုလိပ္(ရဲ)ဝန္ထမ္းစာေမးပဲြေျဖဆိုရာအဆင့္ (၇)ျဖင့္ေအာင္ခဲ့သည္။ထို့ေနာက္ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္အိႏိၵယျပည္ထဲတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ျမန္မာျပည္သို႔လက္ေထာက္ခ႐ိုင္ရဲ၀န္ေထာက္အျဖစ္ ေရာက္႐ွိကာ နယ္ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ သူစတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕မွာ အဖြားျဖစ္သူ ေနထုိင္ခဲ့ရာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၆  ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကသာၿမိဳ႕သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။


ယင္းေနာက္ မႏၱေလး၊သံလ်င္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တို႔၌ တာ၀န္ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ေရာက္စ ပထမႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ႔အား ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာ၏ စံျပ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးသဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ အုပ္စိုးသူ နယ္ခ်ဲ႕ဗ်ဴ႐ိုကေရစီက အႏိုင္က်င့္၊ ဗိုလ္က်၊ ေသြးခြဲ၊ အဆင့္အတန္းခြဲ၍ ေငြ၀ယ္ကၽြန္ကဲ့သို႔ ျပဳမူဆက္ဆံေနပံုကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကိုလိုနီရဲအရာ႐ွိတစ္ဦး အျဖစ္ ထမ္း႐ြက္ေနရသည့္ သူ႔ဘ၀ကို မေက်နပ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ထိုကာလ သူ႔အေတြ႕အႀကံဳမ်ာ၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အျမင္မ်ားကို Burmese Days ၀တၳဳတြင္လည္းေကာင္း၊ Shooting on Elephant (ဆင္ပစ္ထြက္ျခင္း)၊ A Hanging (ႀကိဳးမိန္႔ေပးျခင္း) ေခါင္းစဥ္တပ္ ကိုယ္ေတြ႕ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္တြင္လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ သည္။ ၄င္းေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္လံုးပင္ အလြန္ရသေျမာက္လွေသာ လက္ရာမ်ားအျဖစ္ ထင္႐ွား၍ ကမၻာ့ဂႏၱ၀င္အက္ေဆး (စာတမ္းငယ္) စာစုမ်ားထဲတြင္ မၾကာခဏ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ သူအလုပ္မွ ခြင့္ယူၿပီး အဂၤလန္ျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ေစ့ၿပီးလွ်င္လည္း ျပန္သြားရန္ွဆႏၵ မ႐ွိေတာ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဲအရာ႐ွိရာထူးမွ သူႏႈတ္ထြက္လုိက္ေလသည္။ မလြတ္လပ္ေသာ အမႈထမ္းဘ၀ ကို စြန္႔ခြာကာ လြတ္လပ္မႈ႐ွိသည္ဟု ယူဆေသာ စာေရးဆရာဘ၀သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပီပီသသ စာေရးဆရာဘ၀မေရာက္မီ သူပထမဆံုးေရာက္႐ွိသြားသည္က ဆင္းရဲသားဘ၀ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသားအမ်ားစု ေနထိုင္ရာ လန္ဒန္အေ႐ွ႕ဖ်ားရပ္ကြက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့ၿပီး ေစ်းေပါေသာ တည္းအိမ္ခန္းမ်ား၌ ငွားရမ္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား ၾကား၌ သူကိုယ္တုိင္ သူဆင္းရဲတစ္ဦးအျဖစ္ ေနထိုင္ရမႈကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ရ႐ွိခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာျပည္၌႐ွိေနစဥ္က လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ၊ အုပ္စိုးသူႏွင့္ အုပ္စိုးခံဟူေသာ အေနအထားကြာျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းျခင္းမျပဳႏုိင္ဘဲ ႐ွိခဲ့ရာ သည္အျဖစ္ ကို သူအၿမဲသတိရေနၿပီး သည္အတြက္ အျပစ္႐ွိသလို ခံစားရေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းဘ၀ မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၂၈ ခုႏွစ္ထဲမွာပင္ သူသည္ ပါရီၿမိဳ႕သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျပန္သည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စာေရးဆရာ (Freelance writer) တစ္ဦး အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က သူ႔စာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရေသးသျဖင့္ ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲလာသည္။ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ အိုးေဆး ပန္းကန္ေဆး စသည့္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း ပါရီ႐ွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္သလို ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ၀င္ေငြလည္း ပံုမွန္မ႐ွိ၊ က်န္းမာေရးလည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းလာသျဖင့္ အဂၤလန္သို႔ ျပန္ခဲ့ရျပန္သည္။ အ႐ႈံးထဲမွ အျမတ္ဆိုသလို ထိုစဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ သူသည္ Down and out in Paris and London (ပါရီ ႏွင့္ လန္ဒန္က အေျခအေနမဲ့ဘ၀) စာအုပ္ကို ေရးသားရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ၀တၳဳသဖြယ္ စီစဥ္ခ်ိတ္ဆက္ေရးသားသည့္ ၄င္းစာအုပ္ကို ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ယင္းစာအုပ္ျဖင့္ စာေပနယ္တြင္ နာမည္အသင့္အတင့္ ရ႐ွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး လံုးခ်င္း၀တၳဳျဖစ္သည့္ Burmese Days စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ စာေပေလာက၌ ထင္႐ွားလာခဲ့သည္။ ထုိမွတဖန္ ၁၉၃၅ တြင္ ဒုတိယေျမာက္လံုခ်င္း၀တၳဳျဖစ္သည့္ A Cleryman's Daughter (ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏သမီး) ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္း၀တၳဳတြင္ အဓိကဇာတ္ေဆာင္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကင္းမဲ့သည့္ အပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ Keep the Aspidistra Flying ၀တၳဳ၌မူ စာေပအႏုပညာ၀ါသနာပါေသာ္လည္း စာအုပ္ေရာင္းေသာအလုပ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနရသူတစ္ဦး၏ ဘ၀ကို ေရးဖြဲ႕ထားသည္။ ယင္း၀တၳဳႏွစ္အုပ္စလံုးသည္ သူ႔ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ ၀တၳဳမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ပထမ ၀တၳဳမွာ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္က ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာအျဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယစာအုပ္မွာ ၁၉၃၄ မွ ၁၉၃၆ အထိ စာအုပ္ေဟာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ကို အမွီျပ၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို မုန္းတီးေသာစိတ္အေျခခံေၾကာင့္ ေအာ္၀ဲလ္က လူလတ္တန္းစားဘ၀အေနအထိုင္မ်ားကိုပါ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ သလို သူ၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားလည္း သိသိသာသာပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ျပန္ေရာက္စမွာပင္ သူ႔ကိုယ္သူ မင္းမဲ့၀ါဒီ (anarchist) ဟု ေၾကညာေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ႏွစ္အတန္ၾကာေအာင္ ၄င္းခံယူခ်က္အတိုင္း ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၀ျပည္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ လက္၀ဲအယူအဆမ်ားကို တိမ္းညြတ္၍ သူ႔ကိုယ္သူ ဆို႐ွယ္လစ္၀ါဒီဟု မွတ္ယူခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔၌ လူတစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားေသာ ခံယူခ်က္က ခိုင္ခုိင္ၿမဲၿမဲအျမစ္တြယ္လ်က္႐ွိရာ ကြန္ျမဴနစ္ဟု ေၾကညာျဖစ္သည့္ အဆင့္အထိ သူမေရာက္႐ွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၅ ႏွင့္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ A Clergyman's Daughter ႏွင့္ Keep the Aspidistra Flying ၀တၳဳ တို႔ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
၁၉၃၆ခုႏွစ္တြင္ ေအာ္၀ဲလ္အား လက္၀ဲစာအုပ္အသင္း Left Book Club မွ ထုတ္ေ၀သူ ဗစ္တာဂိုလဲင္း(ဇ) က စီးပြားေရးအလြန္အမင္း က်ဆင္းေနသည့္ အဂၤလန္ေျမာက္ပိုင္းမွုအလုပ္သမားလူတန္းစားတုိ႔၏ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ဘ၀အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာေရး သားရန္ အလုပ္အပ္ရာ ယင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၁၉၃၇ တြင္ The Road to Wigan Pier စာအုပ္ထြက္လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးစာအုပ္စာတမ္းမ်ာထဲ တြင္ တစ္ဘာသာထူးျခားသည့္ ၄င္းစာအုပ္ပထမပိုင္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း နယ္ေျမမ်ား၌ ဆင္းရဲသားအလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္ကာ ေလ့လာ၍ အေသးစိတ္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္မူ ထိုစဥ္က ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆို႐ွယ္လစ္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

ထုိစာအုပ္ပံုႏွိပ္ခ်ိန္တြင္ ေအာ္၀ဲလ္မွာ စပိန္ျပည္သို႔ ေရာက္႐ွိေနသည္။ မူလက စပိန္ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္း သတင္းေရးသားျဖစ္ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ရီပတ္ဗလီကင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲမိကာ အာရဂြန္ (Aragon) ႏွင့္ အယ္က်ဴဘိုင္အဲလ္ (Alcubierre) ေ႐ွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပါ၀င္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ အယ္က်ဴဘုိင္အဲလ္တြင္ ဒုဗိုလ္အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရ႐ွိခဲ့သည္။ လည္ပင္းကိုလည္း ထိမွန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ အသက္မေသခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ စကားသံပ်က္ကာ တစ္သက္တာ ပတ္လံုး ပံုမွန္အသံျပန္မရေတာ့ေပ။

စပိန္ျပည္မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ Homage to Catalonia စာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုပါစာအုပ္၌ လက္၀ဲအုပ္စုအခ်င္းခ်င္းၾကား အကြဲအၿပဲမ်ားႏွင့္ စတာလင္ၾသဇာခံ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က အျခားဆို႐ွယ္လစ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ သေဘာထားကာ အျပင္းအထန္တုိက္ခိုက္ႏွိပ္ကြပ္ေနပံုမ်ားကိုပါ သူက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားေလသည္။

ယင္းစာအုပ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၃၉ တြင္ အဂၤလန္ျပည္၌ ေရးသားသည့္ Coming up for Air စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စာအုပ္ တြင္မူ အစဥ္အလာ လူမႈစနစ္မ်ားကို လက္မခံခ်င္၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခ်င္တတ္သည့္ သူ႔အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းလိုေသာ သေဘာဆႏၵမ်ိဳးကိုလည္း တစိတ္တေဒသ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ စာအုပ္၌ သက္ႀကီးပိုင္းပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ ျပန္လည္တမ္းတအမွတ္ရခ်က္မ်ားအားျဖင့္ တခါက အဂၤလန္၏သာယာခ်မ္းေျမ႕ပံုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ အနာဂတ္၌ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ စစ္မက္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒအႏၱရာယ္တို႔အတြက္ သူ၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး (၁၉၃၉-၁၉၄၅) ျဖစ္ပြားလာသည့္အခါ စစ္မႈထမ္းခြင့္မရေသာ ေအာ္၀ဲလ္သည္ ဘီဘီစီသတင္းဌာန၏ အိႏၵိယ ဌာနခြဲတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃တြင္ ဘီဘီစီမွ ႏႈတ္ထြက္၍ Tribune သတင္းစာ၌ စာေပပိုင္းဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထရီျဗြန္းသတင္းစာမွာ ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ Aneurin Bevan ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္၀ဲယိမ္းဆို႐ွယ္လစ္သတင္း စာတစ္ေစာင္ ျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း ေအာ္၀ဲလ္သည္ စာေပအေျမာက္အျမားကို ေရးသားျဖစ္ခဲ့သည္။ သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား၊ ခ်ားလ္ဒစ္ကင္း၊ ႐ုဒ္ယာ့ဒ္ကစ္ပလင္း စသည့္ ဂႏၱ၀င္အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏ စာေပမ်ားအေၾကာင္းကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာေလ့လာသည္။ စာတမ္းမ်ားအျပင္ ၿဗိတိသွ်နိုင္ငံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သူ႔အယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည။္

၁၉၄၅ တြင္ ကမၻာေက်ာ္ Animal Farm (ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး) ကို ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္း၀တၳဳသည္ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ အႏုပညာရသတို႔ကို တသားတည္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ရန္ တမင္တကာ ရည္႐ြယ္၍ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း Why I Write အမည္႐ွိ ေဆာင္းပါး ၁၉၄၆ တြင္ ေအာ္၀ဲလ္က ေရးသားခဲ့သည္။ ၄င္း၀တၳဳသည္ လူလူခ်င္းတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေသြးစုပ္ျခယ္လွယ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး စသည့္အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈပ္႐ွားခဲ့ၾကေသာ ႐ု႐ွားေဗာ္လ႐ွီဗစ္တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ေနရာရ႐ွိခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ ေခါင္းပံုျဖတ္သူ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူ၊ အခြင့္ထူးခံသူမ်ားအျဖစ္ေဖါက္ျပန္ ကူးေျပာင္းသြားၾကေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေရးသားထားေသာ ၀တၳဳျဖစ္သည္။ ယင္း၀တၳဳတြင္ ေခါင္းစဥ္အမည္ကြဲမ်ားတပ္လ်က္ တိရစၦာန္ဇာတ္ေကာင္ မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဒ႑ာရီပံုျပင္တစ္ပုဒ္သဖြယ္ ေဗာ္လ႐ွီဗစ္ေတာ္လွန္ေရးကို သူ႔အျမင္ သူ႔႐ႈေထာင့္မွ ပံုေဖာ္ကာ ေ၀ဖန္ထုိးႏွက္ႏိုင္ရန္ ပံုေဆာင္၀တၳဳ (allegory) အသြင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ၀တၳဳကို ဆရာသခင္ဘေသာင္းက ဘာသာျပန္ဆို၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း (စာေပဗိမာန္) က ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုစဥ္ လက္၀ဲ၀ါဒအ႐ွိန္ေကာင္းႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ရာ ျမန္မာလက္၀ဲ၀ါဒီတို႔က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမ႐ွိလွေပ။ ယခုအခါ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ၿပီး ၆၂ ႏွစ္အၾကာ၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရ႐ွိခဲ့သည္။

Animal Farm ၀တၳဳထုတ္ေ၀ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ Nineteen Eighty Four (1984) ၀တၳဳေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ျပန္သည္။ ယင္း၀တၳဳ၌ နာဇီ၀ါဒႏွင့္ စတာလင္၀ါဒမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ခဲ့ေသာ္ လူအေပါင္းတို႔ မည္သို႔ေသာ ဒုကၡမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည္ ဟူေသာ ေတြးေတာပူပန္ကာ ႀကိဳတင္သတိေပးႏႈိးေဆာ္သည့္အေနျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာ္၀ဲလ္က အၾကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္တြင္ လူတို႔၏ဘ၀မ်ား မည္မွ်အထိ ပ်က္ယြင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္တင္ျပထားသည္။ အာဏာကို မက္ေမာေသာစိတ္ႏွင့္ သူတပါးတို႔အား လႊမ္းမိုးထားလိုေသာ ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ လူတုိင္းလူတိုင္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အျပဳအမူအေတြးအႀကံမွန္သမွ်ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ညွပ္ျခင္းျဖင့္ အုပ္စိုးခံတို႔မွာ လူ႔တန္ဖိုးမ်ား၊ သဘာ၀လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအားလံုး ဆံုး႐ႈံးရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္႐ွိသြားႏိုင္ပံုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားထားေလသည္။ယင္းစာအုပ္ေနာက္ Final mouths and death ကိုေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။

Nineteen Eighty Four စာအုပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဂယက္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားကို ေအာ္၀ဲလ္သည္ ေကာင္းစြာ ခံစားခြင့္မရ႐ွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ စာအုပ္ထြက္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၄၇) ႏွစ္ အ႐ြယ္၌ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေဆး႐ုံ၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ… ေဂ်ာ့ခ်္ေအာ္၀ဲလ္၏ စာေပလက္ရာမ်ားမွာ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ အေတာ္ပင္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ခဲ့သည္။ Burmese Days ၀တၳဳကို စာေရးဆရာ သက္လယ္က "ျမန္မာတို႔ဌာနီ" အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆို၍ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ အခန္းဆက္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းကိုပင္ လံုးခ်င္းစာအုပ္အျဖစ္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ "ဆံုးတစ္သက္တိုင္" အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထို၀တၳဳကိုပင္ စာေရးဆရာ ေ႐ႊေသြးက "ေလာင္းရိပ္ေအာက္က ဗမာျပည္" အမည္ျဖင့္ ျပန္ဆိုၿပီး ၁၉၆၆ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပန္သည္။ Animal Farm ၀တၳဳကို စာေရးဆရာႀကီး သခင္ဘေသာင္းက "ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး" အမည္ျဖင့္ ျမန္မာမႈျပဳျပန္ဆိုကာ ဘာသာျပန္စာေပအသင္းမွ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

စာကိုး
၁) George Orwell, Wikipedia, the free encyclopedia
၂) ေဖျမင့္၊ စာအုပ္ကမၻာ၊ ေဖျမင့္စာေပ၊ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ။
၃) Emma Larkin, Secret Histories : Finding George Orwell in a Burmese Teashop John Murray,2004.
၄) သခင္ဘေသာင္း၊ ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး၊ ဘာသာျပန္စာေပအသင္း ပႀကိမ္ ၁၉၅၁။

Aung Maw - Cartoon

က်န္တာကေတာ့
ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္
မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃


ကာတြန္းေအာင္ေမာ္၏ ေဖ့ဘုုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Thiha Thu - Poem


ငါတို႔ေတာင္သူ မီးလုိပူေစ လူဘီလူးေတြ ႐ူးပါေစ
သီဟသူရ္
မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃


ငါတို႔ေတာင္သူ
မီးလုိပူေအာင္
လူမဟုတ္ေတြ
ယုတ္မာၾက။

ငါတို႔ေတာင္သူ
မီးလိုပူေအာင္
လူမစစ္ေတြ
ညစ္ေနၾက။

ငါတို႔ေတာင္သူ
မီးလိုပူေစ။

လူမဟုတ္ေတြ
ယုတ္ပါေစ။

ငါတို႔ေတာင္သူ
မီးလိုပူေစ။

လူမစစ္ေတြ
ညစ္ပါေစ။

ငါတို႔ေတာင္သူ
မီးလိုပူေစ။

လူဘီလူးေတြ
 ႐ူးပါေစ။

Min Myo Win (Yangon University) - Articles

ဒီမိုကေရစီကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
မင္းမ်ဳိး၀င္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃လူသားတိုင္း လူသားတိုင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျဖစ္ေစ၊ သူေဌးျဖစ္ေစ၊ဆင္းရဲသားျဖစ္ေစ၊အလုပ္ရွင္ျဖစ္ေစ၊အလုပ္သမားျဖစ္ေစ၊လူျဖဴျဖစ္ေစ၊လူမဲျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕သားျဖစ္ေစ၊ေတာသားျဖစ္ေစ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာရွိတယ္။ဘယ္ဘာသာကိုးကြယ္ကိုးကြယ္၊ဘယ္ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ၊ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္ေဒသမွာပဲေနေန ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာရွိတယ္။

လူဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာကလည္း တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔၊ ေခါင္း ေဆာင္လုပ္ဖို႔၊အာဏာရဖို႔၊ ခ်မ္းသာဖို႔၊ တိုက္ေဆာက္ဖို႔၊ ကားစီးဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းဖို႔၊ မတူကြဲျပားမႈေတြအေပၚမွာနားလည္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔၊ ပဋိပကၡေတြ၊ျပည္တြင္းစစ္ေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႕၊အေျခခံလူတန္းစားတို႕၏ဘဝေတြ အေျခခိုင္ျပီး စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာပါ။
      
စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲလိုက္ယံုနဲ႕လည္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ စနစ္တစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲလိုက္ရံုနဲ႕လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မူေတြဘယ္ေလာက္ျပင္ျပင္၊စနစ္ေတြဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း လူေတြမျပင္မေျပာင္းေသးသေရြ႕ႏိုင္ငံေျပာင္းလဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေျပာင္းလဲရမွာ ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ရင္ ျပည္သူေတြေျပာင္းရမယ္တဲ့။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကစၿပီး ေျပာင္းၾကမွာလဲ။ ဘာေတြကိုစၿပီး ေျပာင္းၾကမွာလဲ။ ကြ်န္ေတာ့္အယူအဆကေတာ့ စိတ္ဓါတ္ကစၿပီး ေျပာင္းရလိမ့္မယ္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြပ်က္စီးေနၾကၿပီ။ ယိုယြင္းေနၿပီ။ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနၿပီ။

ပ်က္စီးရတဲ့၊ ယိုယြင္းရတဲ့၊ေနာက္က်က်န္ရစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးက အေမွာင္ေခတ္မွာလူျဖစ္လာရတာဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဥေဏွာက္ေတြအားလံုး အေမွာင္က်ေနၾကၿပီ။ အေမွာင္ေခတ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မိႈင္းတိုက္မႈ ေတြၾကား၊ လွည့္ကြက္ေတြၾကားႀကီးၿပင္းလာရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြရဲ႕အေတြးအေခၚေတြမိႈင္းမိေနၾကၿပီ။ အေရာင္ေတြနဲ႔ စြန္းထင္းေန ၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕အစြဲေတြနဲ႔ လြဲေနခဲ့ၾကၿပီ။ ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕အရင္ျပင္ၾကရလိမ့္မယ္။  ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕အရင္ေဆးေၾကာၾကရလိမ့္မယ္။ ဒါေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခဝါခ်လိုက္ရမယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ ေတြဘက္ေျပာင္းရမယ္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုတာကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ဘာသာျပန္ၿပီး၊ ဥေဏွာက္မဲ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္အစြဲနဲ႕။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒသစြဲ၊လူမ်ိဳးစြဲ၊ဘာသာစြဲ၊အယူအဆစြဲ၊လမ္းစဥ္စြဲ၊ဝါဒစြဲ၊ယံုၾကည္မႈအစြဲ၊ဘာသာစကား အစြဲ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အစြဲ၊အသားအေရာင္အစြဲ စတဲ့ အစြဲ ေရာင္စံုနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံ ေစာ္ကားႏွိမ့္ခ်ေနၾကတာေတြဟာဒီမိုကေရစီႏီုင္ငံထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ အေႏွာက္အယွက္ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။
       
ဘယ္ေဒသမွာပဲေနေန၊ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ဘာသာပဲကိုးကြယ္၊ ဘယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ဘယ္ဝါဒ၊ ဘယ္လမ္းစဥ္၊ဘယ္အယူအဆပဲရွိရွိ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈအျပည့္နဲ႕ စုစုစည္းစည္း ပူးေပါင္း ၫိွႏိႈင္း အေျဖရွာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ လ်င္ျမန္တဲ့ အဟုန္နဲ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း စုစည္းအေျဖရွာမႈသည္ပင္လွ်င္ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ စာမ်က္ႏွာသစ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မတူညီေသာ အယူအဆမ်ားစုစည္း ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ ဗဟုဝါဒကိုေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္း အေျဖရွာသည့္နည္းလမ္းသည္သာ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္လို႕ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။

ဒီကေန႕ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနက ဒီမိုကေရစီကို စၿပီးေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေလွ်ာက္လွမ္း ေနတဲ့အေျခအေနပါ။ ေသြး ႏု သား ႏုပဲရွိေသးတဲ့အေျခအေနပါ။ မတ္တတ္စမ္းခါစ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္လို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ အေျခအေနပါ။ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးေနရတဲ့အခ်ိန္အခါပါ။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကအစြဲေတြျပင္းထန္ၿပီး၊မတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈ မေပးႏိုင္ေသးသမွ်  ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဟာ အလွမ္းကြာေဝးေနဦးမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီေန႕အခ်ိန္အခါမွာ မတူကြဲျပားမႈေတြကိုခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးၿပီးၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕လမ္းၫႊန္ေနတာေတာင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔က မတူကြဲျပားမႈေတြကို ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈ မေပးႏိုင္ေသးတာကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္လိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လိုသူေတြကို ခ်န္ထားခဲ့ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီဆိုတာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အသိပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရကိုက မတူကြဲျပားမႈကို အေျခခံပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ အယူအဆေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို အၿမဲဖြင့္ေပးထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ သေဘာထားကြဲၾကတာေတြ၊ မတူၾကတာေတြကို ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ေတြ ရွိပါတယ္။

ျပည္သူလူထုဆိုတာကေတာ့ အားလံုးတစ္သေဘာတည္း တစ္ဆႏၵတည္း ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။လူမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို အားလံုးကလက္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ လူနည္းစုရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားကိုေလးစားရမယ္၊ အားလံုးကို တစ္သေဘာတည္းျဖစ္ရမယ္၊ တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး၊လူအားလံုးဟာ တူညီေသာလူမ်ိဳး၊ တူညီေသာယဥ္ေက်းမႈ၊ တူညီေသာဘာသာတရား မရွိႏိုင္ပါဘူး။
အားလံုး တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔ျဖစ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေတာ့ဘူး။တစ္ပါတီစနစ္ေဟာင္းရဲ႕အေတြးေခၚဘက္ျပန္လွည့္သြားလိမ့္မယ္။ အာဏာရွင္ဆန္သြားလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီမွာ အတိုက္အခံရွိမယ္၊ သေဘာထားမတူတာလည္းရွိမယ္၊ အေတြးအေခၚအယူအဆ ကြဲျပားတာလည္းရွိမယ္။ လူမ်ိဳးမတူ ဘာသာကြဲျပားတာလည္းရွိမယ္၊ ဒါကို နားလည္ႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။  အဲဒီအခြင့္အေရးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အုတ္ျမစ္ေတြပဲျဖစ္တယ္။မိမိတို႔ယံုၾကည္ရာ အယူဝါဒလမ္းစဥ္ေတြေပၚမွာ တယူသန္စြဲမေနဘဲ၊ တျခားသူတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ရာအယူဝါဒလမ္းစဥ္ေတြကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပူးေပါင္းၫွိႏိႈင္းအေျဖရွာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နယ္ေျမလုမႈေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီလူေဘာင္ထူေထာင္ေရးမွာ အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ အေတြးအေခၚရင့္က်က္စြာနဲ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီးထားကာ အတူတကြ ပူးေပါင္းၫွိႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီး၊ေနာင္တက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ အတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီကေန႔ျပည္နယ္ေတြမွာျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ၊စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေစပါတယ္။
ပဋိပကၡေတြ၊စစ္ပြဲေတြၾကားက ျပည္သူလူထုခံစားေနရတဲ့ဒုကၡကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြရဲ႕ဒုကၡေတြပါ။ သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕ဘဝမွာေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြေပ်ာက္ဆံုးေနရၿပီ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆံုး႐ံႈးေနၾကၿပီ။ အနာဂတ္ေတြ မေရမရာနဲ႔ပ်က္သုဥ္းေနရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီေနာင္ေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ မတရားျပဳက်င့္ခံေနရမႈ၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံေနရမႈ၊အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်စိုးမိုးခံေနရမႈ၊ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားခံေနရမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရမႈ၊ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးခံေနရမႈ၊ စစ္ပြဲတို႕ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရမႈ၊ ေျပးလႊားပုန္းေရွာင္ေနရမႈ၊ စသည့္ စသည့္ေဘးဒုကၡအသီသီးနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ေနၾကတာဟာ တကယ္ေတာ့ အယူအဆကြဲလြဲမႈေတြကို နားလည္ၿပီးေတာ့ ေစ့စပ္ၫွိႏိႈင္းယူတဲ့အေလ့အထေတြ ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကလို႔ပါ။  လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ကို အစဥ္အဆက္က ခြင့္မျပဳခဲ့ၾကလို႔ပါ။  မတူကြဲျပားမႈေတြကို 
ဆန္႕က်င္ေနခဲ့ၾကလို႕ပါ။ မတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္မေပးႏိုင္ခဲ့ၾကလို႕ပါ။

အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားၾကတယ္၊ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို မက္ေမာၾကတယ္၊တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို လိုခ်င္ေတာင့္တၾကတယ္၊လူသားခ်င္းစာနာ နားလည္မႈရွိၾကတယ္ ဆိုရင္ အာဏာပိုင္၊ အတိုက္အခံ၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႕က အစြဲႏွင့္မတူညီမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး၊ မိဘမဲ့ေနၾကတဲ့ လူမမယ္ကေလးေတြရဲ႕ ငို႐ိႈက္သံ၊ အိုးအိမ္မဲ့ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ညည္းညဴသံ၊ ေျပးလႊား ပုန္းေအာင္း ေနရတဲ့မိသားစုေတြရဲ႕ေမာဟိုက္သံ၊ စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ပင့္သက္႐ိႈက္သံ၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခံေနရတဲ့ လူနည္းစုတို႔ရဲ႕ အံႀကိတ္သံ၊လင္ေသသားဆံုး မုဆိုးမေတြရဲ႕ ပူေဆြးေသာကသံ၊ လူတန္းေစ့ မေနႏိုင္ၾကေသးတဲ့ 
အေျခခံ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘဝရင္ေမာသံ၊စိုးတထိတ္ထိတ္ ေနေနရသူေတြရဲ႕ ရင္ခံုသံ၊ အဲဒီအသံေတြ အပါအဝင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ညီေနာင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲ၊ ဒုကၡအသြယ္သြယ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်က္ဝန္းအစံုမွာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥေဏွာက္ထဲမွာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရင္ထဲမွာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ၊ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေသြးအသားထဲမွာ ခံစားနားလည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ခံစားနားလည္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမယ္။ခံစားနားလည္တတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴရမယ္။

လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ေဒသေတြဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ဖို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမဲ့အခ်ိန္ ၊  ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးခရီးေလွ်ာက္လွမ္းရမဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ပဋိပကၡေတြ၊စစ္ပြဲေတြရဲ႕သားေကာင္ ျဖစ္ေနရရွာတဲ့ လူသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကား မတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္ လက္ခံဖို႔ လိုအပ္ေနၾကလို႕ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီေနာင္ေတြအတြက္ အေရးေပၚလူသားခ်င္းစာနာမႈေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။အိုးအိမ္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူေတြမွာ စားေရရိကၡာေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ဘာသာကြဲ၊ေဒသကြဲမ်ားအၾကားေစ့စပ္ၫွိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးခရီးေလွ်ာက္လွမ္းရမဲ့ အခ်ိန္၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေဖးမ ကူညီၾကရမဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေတြအေပၚမွာလည္း ခံစားနားလည္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမယ္။ ခံစားနားလည္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမယ္။အဲဒီေတာ့မွ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈေတြ၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြ၊ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈေတြ၊ ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳက်င့္မႈေတြ၊မတရား နယ္ေျမလုမႈေတြ၊ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ကင္းေဝးၿပီး ညီညြတ္မွ်တ၊သဟဇာတျဖစ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကိုေတြ႕ရမယ္။  ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ခ်မ္းေျမ႕တဲ့လူမႈဘဝကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။  ပဋိပကၡေတြကင္းေဝးတဲ့ေလာကနိဗၺာန္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္ေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အျပန္အလွန္ထိန္းညွိလွ်က္ ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္  ဝိုင္းဝန္းေျဖ ရွင္းၾကပါ မယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာၿငိမ္းခ်မ္းလွပတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု အေနနဲ႕ ကမၻာ့အလည္မွာထည္ထည္ဝါဝါနဲ႔ ထြန္းကားေပၚေပါက္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ ညီညြတ္တဲ့၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ႔၊ သာယာဝေျပာတဲ႔ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုဟာ မေပ်ာက္မပ်က္ ကမၻာ့အလည္မွာ ထာဝရ တည္ရွိေန ေတာ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။     ။

SUNDAY, MARCH 10, 2013

Ku Mo Jo - 11th March 2013


ကာတြန္းကူမိုုးၾကိဳး ၊ မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၃--
Send email to - editors@moemaka.com to contact and contribute with MoEmAKa

MoeMaKa on Facebook Page from here  (For Burma / Myanmar User)

MoeMaKa News & Media covering Burmese Community
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA.
http://MoeMaKa.Com - Burmese Language
http://MoeMaKa.Org - English Edition
http://MoeMaKa.Net - Audio & Video Archives