(လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္) နဲ႔ (သူတပါးကိုု အမုုန္းပြားေစျခင္း) ပဋိပကၡ ဆန္ဖရန္နဲ႔ နယူးေယာက္မွာ ျဖစ္ ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၃ လြန္ခဲ့တဲ့ တလက နယူးေယာက္မွာ အေမရိကန္အဖြဲ႔တခုုက ဂ်ီဟတ္စကားလုုံးကိုု အစၥလာန္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြအျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးစြတ္စြဲတဲ့ ေၾကာ္ညာကင္ပိန္းေတြကိုု ေျမေအာင္ရထားေတြ၊ ဘတ္စကားေတြေပၚမွာ လုုပ္တယ္။ (ဂ်ီဟတ္ဆန္႔က်င္ေရးေၾကာ္ျငာတခုု၊ ထည့္္သြင္းသူက ေအာက္မွာေရးထားတယ္။ The American Freedom Defense Initiative တဲ့။ အဲသည္ အစၥလာန္ဆန္႔က်င္ေရး လႈံေဆာ္သူ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုုံ) အေမရိကန္ျပည္က အေျခခံဥပေဒ ပထမဦးဆုုံးျပဌာန္းခ်က္ က လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ ဆိုုေတာ့ အခေၾကးေငြေပးျပီး အမ်ားျပည္သူမ်က္စိေရွ႔မွာ ေၾကာ္ညာဆိုုင္းဘုုတ္ထုုတ္ေဖာ္တာကိုု အာဏာပိုုင္ေတြေကာ၊ လုုပ္ငန္းရွင္ေတြေကာက မပိတ္ပင္ပါဘူး။ (သည္ပုုံက အေမရိကန္စစ္စခန္း လုုပ္ၾကံမႈက တရားခံဓာတ္ပုုံနဲ႔ ဂ်ီဟတ္ကိုု [...]

Read more of this post