[mrsorcerer:37448] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီးေသာ ရက္စြဲမ်ား---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/1
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီးေသာ ရက္စြဲမ်ား
To: lubo601@gmail.comျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅-၈၇ ခု (၁၈၂၄-၂၆)
အဂၤလိပ္ ျမန္မာပထမစစ္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္
ရခိုင္တိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၃-၁၄ ခု (၁၈၅၂)
အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဒုတိယ စစ္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္
ေအာက္ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃ဝ-၁၂၃၁ ခု (၁၈၆၉)
စူးအက္တူးေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး၍ ျမန္မာျပည္တြင္
ဝမ္းစာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေခတ္မွ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
စိုက္ပ်ဳိးေရးေခတ္သုိ႔ စတင္ေျပာင္းလဲလာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၂-၄၃ ခု (၁၈၈၁-၁၈၈၂)
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စတင္ေၾကြးၿမီတင္ရွိလာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၆-၄၇ ခု (၁၈၈၅)
အဂၤလိပ္ ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္
အထက္ ျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းပိုက္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၁-၆၂ ခု (၁၉ဝဝ)
ေၾကြးၿမီ တင္ရွိေနသူ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ
တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၅-၇၉ ခု (၁၉၁၄-၁၈)
ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ဆန္စပါး ေစ်းေကာင္းလာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၁-၈၂ ခု (၁၉၂ဝ)
ပထမေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္တြင္ အလုပ္သမား သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂-၈၃ ခု (၁၉၂၁)
ၿဗိတိသွ် ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္
ဘူလင္ဂ်ာပူးလ္၏ ခ်ယ္လွယ္မႈေၾကာင့္ ဆန္စပါးေစ်း
အလြန္က်ဆင္း၍ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းစ ျပဳလာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၆-၈၇ ခု (၁၉၂၅)
အနယ္နယ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား အသိအမွတ္ မျပဳေရး၊
အခြန္မ်ား မေပးေရး စေသာ လူတန္းစား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၇-၈၈ ခု (၁၉၂၆)
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရသည္ အခြန္မေပးေရး တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရန္
ခ႐ိုင္အသီးသီးတြင္ စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၈-၈၉ ခု (၁၉၂၇)
ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ "လိပ္ကို အခြံခြာရမည္"ဟူေသာ
ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအား အခြန္မေပးေရး တရားမ်ားကို ေဟာေျပာသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၉-၉ဝ ခု (၁၉၂၈)
ဆရာစံသည္ ဦးစိုးသိမ္း ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္
အရ၊ ခ႐ိုင္အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္၍ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ အတင္း
အဓမၼ အခြန္ေတာင္းမႈကိစၥမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္းသည္။

၁၂၉၁ ခု၊ ျပာသုိလဆုတ္ ၅ ရက္ (၁၈-၁-၃ဝ)
ဆရာစံသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ သာယာဝတီသုိ႔ ထြက္ခြာလာသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္း လဆုတ္ (၈)ရက္ (၂၈-၁ဝ-၃ဝ)
ျမစိမ္းေတာင္ညိဳ ဘုရားတြင္ သုပဏၰက ဂဠဳနရာဇာဟူေသာ
ဘြဲ႕ကိုယူ၍ ဥပုသ္ႀကီးဝင္သည္။

၁၂၉၂ ခု၊ နေတၱာ္လဆုတ္ ၁ ရက္ (၅-၁၂-၃ဝ)
အလံေတာင္တြင္ ဗုဒၶရာဇာၿမိဳ႕ တည္ရန္ ပႏၷက္႐ိုက္သည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၃ ရက္ (၂၁-၁၂-၃ဝ)
အလံေတာင္တြင္ တဲတန္း တည္ေဆာက္သည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသိုလဆန္း ၄ ရက္ (၂၂-၁၂-၃ဝ)
ဆရာစံ၏ အမိန္႔အရ၊ သာယာဝတီေထာင္ကို ဖြင့္ရန္
သြားၾကေသာ ဗိုလ္ဖိုးေဆာ့ ေခါင္းေဆာင္သည့္
ဂဠဳန္သူပုန္မ်ား သည္ ဇိမ္ဇာသူႀကီးအား စမ္းတြင္းရြာအနီးတြင္
ေတြ႕ရွိတိုက္ခိုက္ ၾကသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၅ ရက္ (၂၃-၁၂-၃ဝ)
ဖားေရႊေက်ာ္ ပထမတိုက္ပြဲ၊ ဦးေမာင္ကေလး ေခါင္းေဆာင္ေသာ
ပုလိပ္အဖြဲ႕ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၆ ရက္ (၂၄-၁၂-၃ဝ)
ဝဲရြာတိုက္ပြဲ သစ္ေတာအင္ဂ်င္နီယာ မစၥဖီးကလပ္ က်ဆံုးသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၇ ရက္ (၂၅-၁၂-၃ဝ)
ဖားေရႊေက်ာ္ ဒုတိယတိုက္ပြဲ၊ ရာဇဝတ္ဝန္ကေလး
ဦးေမာင္ကေလး က်ဆံုး၍ ပန္ခ်ာပီတပ္မ်ား ထြက္ေျပးၾကသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၁၂ ရက္ (၃ဝ-၁၂-၃ဝ)
ဖားေရႊေက်ာ္တတိယတိုက္ပြဲ၊ ဂဠဳန္သူပုန္တို႔ဘက္မွ
အက်အဆံုးမ်ားစြာႏွင့္ ဆုတ္ခြာရသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆန္း ၁၃ ရက္ (၃၁-၁၂-၃ဝ)
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္စစ္တပ္ အလံေတာင္သုိ႔ တက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္
ဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္ ဆရာစံသည္ ထုိေနရာမွ ထြက္ခြာသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆုတ္ ၅ ရက္ (၇-၁-၃၁)
ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းေတာရြာအနီးတြင္ ဦးေအာင္လွ
ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဂဠဳန္သူပုန္တို႔ႏွင့္ အေရးပိုင္မစၥတာ ဘရက္တို
ေခါင္းေဆာင္ေသာ နယ္ပုလိပ္၊ စစ္ပုလိပ္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ျပာသုိလဆုတ္ ၁၁ ရက္ (၁၃-၁-၃၁)
အလံေတာင္မွ ထြက္ခြာသြားေသာ ဆရာစံသည္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ တေပါင္းလဆုတ္ ၂ ရက္ (၄-၃-၃၁)
ဆရာစံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မက္ခ်င္းႏုရြာသုိ႔ ေရာက္သည္။

၁၂၉၂ ခု၊ တန္ခူးလဆုတ္ ၉ ရက္ (၁ဝ-၄-၃၁)
သရက္ခ႐ိုင္၊ ကာမၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္ပင္ရြာတြင္ သူႀကီးမ်ား
စည္းေဝးပြဲလုပ္စဥ္ သူပုန္တို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္သည္။


၁၂၉၂ ခု၊ တန္ခူးလဆုတ္ ၁၂ ရက္ (၁၃-၄-၃၁)
သရက္ခ႐ိုင္၊ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီး မစၥတာေအစီစမစ္
ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ သူပုန္တို႔ ထံုးရြာအနီးတိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားရာ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ကဆုန္လဆုတ္ ၄ ရက္ (၄-၅-၃၁)
ျပည္ခ႐ိုင္ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီး မစၥတာ ၾသစတင္ ေခါင္းေဆာင္
ေသာ အဖြဲ႕အား ဝက္ထီးကန္အနီး ၿမိဳ႕မရြာတြင္ သူပုန္တို႔
ဝုိင္းဝန္းတိုက္ခိုက္သျဖင့္ ရာဇဝတ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ ပုလိပ္အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦး က်ဆံုးသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ကဆုန္လဆုတ္ ၁ဝ ရက္ (၁ဝ-၅-၃၁)
ဂဠဳန္သူပုန္တို႔ ဟသၤာတၿမိဳ႕လယ္ ဂါတ္ဝင္းအတြင္းရွိ
ပန္ခ်ာပီတပ္တို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းရာ ပန္ခ်ာပီစစ္သားတို႔ ဒဏ္ရာရၾကသည္။

၁၂၉၂ ခု၊ ကဆုန္လကြယ္ေန႔ (၁၅-၅-၃၁)
ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ လယ္တီစာျဖဴစုပုလိပ္ကင္းစခန္းကို သူပုန္တို႔
ဝင္ေရာက္စီးနင္းသည္။

၁၂၉၃ ခု၊ နယုန္လဆုတ္ ၁၃ ရက္ (၁၃-၆-၃၁)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရားလႊတ္ေတာ္သည္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္
ထန္းေတာေက်းရြာမွ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္လွ၊ ဦးမိုးမင္း၊
ဦးဘိုးခ်စ္တို႔ အေပၚတြင္ အထူးခံု႐ံုးမွ တသက္တကၽြန္း
ေထာင္ဒဏ္ေပးထားသည့္ အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္၍၊ ေသဒဏ္သုိ႔
ေျပာင္းလဲေပးသည္။ အထူးခံု႐ံုးမွ ေသဒဏ္ေပးထားသည့္ ၁၅ ဦး၏
စီရင္ခ်က္ကိုလည္း အတည္ျပဳသည္။

၁၂၉၃ ခု၊ ပထမဝါဆိုလဆန္း ၃ ရက္ (၁၇-၆-၃၁)
ဆရာစံသည္ ပါဝိုင္း စခန္းတြင္ ေအာင္ခ်မ္းသာၿမိဳ႕ကို တည္သည္။

၁၂၉၃ ခု၊ ဒု-ဝါဆိုလဆုတ္ ၄ ရက္ (၂-၈-၃၁)
ဆရာစံအား ရွမ္းပုလိပ္မ်ားမိသည္။

၁၂၉၃ ခု၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္ (၁၄-၈-၃၁)
ဆရာစံအား သီေပါေထာင္မွ သာယာဝတီသုိ႔ ပို႔လိုက္သည္။

၁၂၉၃ ခု၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၅ ရက္ (၁၈-၈-၃၁)
ဆရာစံအား အထူးခံု႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုရန္ ပို႔သည္။

၁၂၉၃ ခု၊ ဝါေခါင္လျပည့္ (၂၈-၈-၃၁)
သာယာဝတီ အထူးခံု႐ံုးမွ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်သည္။

၁၂၉၃ ခု၊ သီတင္းကၽြတ္လဆုတ္ (၂ ၉ - ၁ဝ -၃၁)
တရားလႊတ္ေတာ္မွ ဆရာစံ၏ ေသဒဏ္ကို အတည္ျပဳသည္။

၁၂၉၃ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ေန႔ (၂၈-၁၁-၃၁)
နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ဆရာစံအား သာယာဝတီေထာင္ရွိ ႀကိဳးစင္တြင္ တင္၍ သတ္သည္။


SarPayLawKa (စာေပေလာက)


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/02/2013 01:01:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ေန ့စဥ္ေမးလ္မ်ား ရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en ကို ႏွိပ္ျပီး မန္ဘာ၀င္ႏိုင္ပါသည္ ။
မန္ဘာ၀င္မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို. ေမးလ္ပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး ေမးလ္ပို.ပါ ။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en ကို သြားပါ ။
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
 
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.