[mrsorcerer:37677] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] လူငယ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/3/23
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] လူငယ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား
To: lubo601@gmail.comMyawady News

ေဆာင္းပါးရွင္ (ျမန္ဂုဏ္ေဆာင္)

ေလာက လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းကို အလွဆင္ ၾကမည့္ ယေန႔ လူငယ္မ်ားသည္ ပညာေရး၌ ထူးခြၽန္ ေျပာင္ေျမာက္ ၾကပါေပသည္။ လူခြၽန္လူေကာင္း ကေလးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရတိုင္း အနာဂတ္ အတြက္ အားတက္ မိပါသည္။

လက္ခုပ္ အခါခါ တီးမိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေခတ္အခါ ကထက္ ပိုမို ထူးခြၽန္ေသာ အေနအထား ျဖစ္၍ လုိလိုလားလား လက္ခံႀကိဳဆို ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ယေန႔ လူငယ္ အခ်ဳိ႕သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ ပိုင္း၌ နိမ့္က် ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတြင္ လူတိုင္း အေရးမူ အေလးထား အပ္ေသာ ေလာကနီတိ တရား၊ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ား ၌ ေလ်ာ့နည္းေလ်ာ့ရဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္သိမႈ၌ ဟာကြက္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဤသည္မွာ အနာဂတ္ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသြင္ရပ္တည္ မႈကား မဟုတ္ ပါေခ်။

လူငယ္တို႔၏ သိစိတ္၌ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းကို ဟန္ခ်က္ညီညီ သိလာ ျမင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္မွာ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္လ်က္ ရွိၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဆရာမိဘ အုပ္ထိန္းသူ တို႔ဘက္၌ လံုးဝရပ္တည္ ေနေပသည္။စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နိမ့္က် ေနသူကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင့္က်က္ ခိုင္မာလာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နိမ့္က် ေနသူကို ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၌ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုပါသည္။

ကိုယ္က်င့္တရား ဟူသည္ လူ၏ အလုပ္ႏွင့္ လံုးဝသက္ဆိုင္ ေနေပသည္။ ကိုယ္္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ သံုးမ်ဳိး စလံုးႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္က ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ကို ရႏိုင္ သကဲ့သုိ႔ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္က မေကာင္းေသာ ဆိုးက်ဳိးကို ရႏိုင္ေပသည္။

ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္သိမႈ၊ ေစာင့္ထိန္းမႈမွ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး၊ အမွားႏွင့္ အမွန္၊ အျပဳသေဘာႏွင့္အပ်က္သေဘာ၊ လမ္းဆိုး ႏွင့္ လမ္းေကာင္း၊ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ၿဖိဳဖ်က္မႈ တို႔၏ နက္႐ႈိင္းေသာ အႏွစ္သာရ တုိ႔ကို ဂဃ နဏ သိျမင္ ႏိုင္ေပသည္။

ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ သေဘာကို ပတ္ဝန္းက်င္က အသိအမွတ္ ျပဳၾကသည္။ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၿပီး ေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္သူကို ဝန္းက်င္က လက္ခုပ္တီး ၾကသည္။ ခ်ီးမြမ္း ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မေကာင္းေသာ အက်င့္ႏွင့္ မေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ကို လုပ္ခဲ့သူ ကိုကား ဝန္းက်င္က ကဲ့ရဲ႕ၾကသည္။ ေမးေငါ့ ၾကသည္။ ဝန္းက်င္၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ လူသား၏ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္သိမႈ၏ မွတ္တိုင္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လူငယ္မ်ား အပိုင္းကလည္း မိမိတို႔၏ လူငယ္ တန္ဖိုးကို ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ လိုပါသည္။ လူသာ ငယ္ေသာ္လည္း လူႀကီးအသိ၊ လူႀကီး အျမင္မ်ဳိးကို ခံယူႏိုင္ဖုိ႔ လိုပါသည္။

ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ား စြာမွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ ဆက္ခံေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာ ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ သြားဖုိ႔လို ပါသည္။

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ နည္းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ လွပ သာယာေသာ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ တည္တံ့ႏိုင္ေရး အတြက္ ကိုယ္က်င့္ တရားကို ေစာင့္ထိန္း ႏိုင္ဖို႔ လိုပါ သည္။

မေကာင္းမႈသည္္ အတိုင္းအတာ အလိုက္ စိတ္အသိကို ဒုကၡေပး တတ္သည္။ ကိုယ္က်င့္ တရား ေစာင့္သိမႈ မရွိျခင္း သည္လည္း အတိုင္း အတာအလိုက္၊ အရြယ္အလုိက္ ေသာက ပိုမို ေစသည္။

ျဖဴစင္ေသာ စိတ္အသိကို မည္းညစ္ေစသည္။ ႏွလံုးသားကို ခက္ထန္္ၾကမ္းတမ္း ေစသည္။ ဘဝအျမင္ မွားေစသည္။ လူငယ္၏ ရပ္တည္မႈ သြင္ျပင္ ေျပာင္းႏိုင္သည္။

ယေန႔ လူငယ္ အခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္ပါက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရး အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္အမီဆံုး ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္ေပၚတင္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚ လူသံုး ပစၥည္းမ်ား ကိုသံုး ေနၾက ေသာ္လည္း ေထာက္ထားမႈ၊ စာနာမႈ၊ က႐ုဏာ ထားမႈ၊ ေမတၱာ ေစတနာ ထားမႈတုိ႔ကား ကင္းေဝး ေနေပၿပီ။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရး အလို႔ငွာ အခ်င္းခ်င္း မာန္ေထာင္ ေနၾကၿပီ။ ဟိတ္ထုတ္ ေနၾကၿပီ။ ပလႊား ေနၾကၿပီ။ ပညာတတ္ခ်င္း မာနျဖင့္ အႏိုင္ယူ ေနၾကၿပီ။

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ မပံ့ပိုးႏိုင္ ေသးသမွ်၊ ကိုယ္က်င့္ တရားကို ေစာင့္သိလိုမႈ နည္းေန ေသးသမွ် ပညာတတ္ မ်ားသာ မ်ားလာ ႏိုင္သည္။

ပညာရွိ မ်ား ကား ျဖစ္မ လာ ႏိုင္ေပ။ လူခြၽန္မ်ားသာ မ်ားလာ ႏိုင္သည္။ လူေကာင္းမ်ား ႏွလံုးသား အလွပိုင္ရွင္ မ်ားကား မဟုတ္ႏုိင္။

ယေန႔ေခတ္ စနစ္က ပညာတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္မ်ားကို ဆာေလာင္ ေတာင့္တၿပီး အသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္ အေတြးေခၚ သမားမ်ားကို လိုလို လားလား ေတာင့္တ ေနၿပီ။

ဤသည္ကို ယေန႔လူငယ္ အမ်ားစုက ေခတ္၏ လိုအပ္ခ်က္ စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိဖို႔လို သည္။ သိလွ်င္ ထပ္မံအင္အား ျဖည့္ႏိုင္ သူ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလိုပါသည္။

ျမန္မာ၏ က်က္သေရ၊ ျမန္မာ၏ ဂုဏ္၊ ျမန္မာ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ၏ အား၊ ျမန္မာ၏ မာန္၊ ျမန္မာ၏ စာေပ၊ ျမန္မာ၏ ေတးဂီတ၊ ျမန္မာ၏ ဓေလ့ စ႐ိုက္မ်ား အားလံုးကို ေမ့ထား ခ်င္ၾကသည္။

ဥေပကၡာ ျပဳ၍ အသစ္ အဆန္းတို႔ကို အလြယ္တကူ လက္ခံလိုလာ ၾကသည္။ ပိုဆိုး သည္ကား ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ေရေျမ၊ ကိုယ့္လူေနမႈ စနစ္ျဖင့္ လိုက္ဖက္သည္၊ မလိုက္ဖက္ သည္ကို မသံုးသပ္၊ မစစ္ေၾကာ မေဝဖန္ဘဲ ေက်ာခိုင္း ရဲ၍လည္း ယေန႔ေခတ္ အခ်ဳိ႕ လူငယ္တုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းမႈ အပိုင္း၌ အားနည္းလာရ သည္ဟု ထင္မိ ပါသည္။

ထိုအခါ ယေန႔ေခတ္ အခ်ဳိ႕ လူငယ္မ်ား သမိုင္း ေၾကးမံုျပင္၌ မည္သို႔အေရာင္ ထင္ဟပ္ မည္ နည္း။ မည္သုိ႔ေသာ အေသြးအေရာင္ကို ျခယ္မႈန္းၾက မည္နည္း။

မည္သုိ႔ေသာ ရပ္တည္မႈ အေန အထား၌ ရပ္တည္ၾကမည္ နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးၾကည့္ခ်င္သည္။ လူငယ္တို႔က ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ ေတြး၍ ျပတ္သားေသာ အေျဖကိုေတာ့ လိုခ်င္ ပါသည္။

လူငယ္တို႔ အေျဖ၌ ''အနာဂတ္ကို ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းမႈျဖင့္ အလွျခယ္ သြားမည္'' ဟူ၍ ေျဖဆိုၾကပါက အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သာယာလွပ ေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 3/24/2013 12:30:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.