မတ္ ၁၀၊ မိုုးမခေရဒီယိုု - ဆစ္ဒနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အၾကီးျမတ္ဆုုံးဂုုဏ္ - ရီရီသန္႔၊ ရဲႏိုုင္လင္းဆိုုင္း (ဒုုတိယအၾကိမ္၊ လြတ္လပ္ျခင္းရုုပ္ရွင္ဂီတပြဲေတာ္၊ ျမန္မာ့ဂီတပထမဆုုရ ေတး၊ ဇန္ ၃၁၊ ၂၀၁၃) သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ၊ ေၾကာ္ျငာက႑ ေျမာက္ဥကၠလာပမိသားစုု Hip Hop အရႈိင္း (၀ီလီယံဖမ္း) ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ ျမန္မာျပည္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ႏိုုင္ငံေရး - ရဲေဘာ္ဖိုုးသံေခ်ာင္း မတည့္ေသာအစားအစာကိုု သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စားေသာက္နည္း - ကြန္ပ်ဳတာဦးေအာင္ေဇာ္ ကမာၻတလႊားသတင္းစကား - ႏွင္းျမတ္ခိုုင္ ရွင္ေမြးလြန္းနဲ႔ ကိုုမ်ဳိးေအာင္၊ ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုု ဘယ္သူလဲ (ဦးဘုုန္းဓာတုု) လူရႊင္ေတာ္ေမာ့စ္ အလြမ္းေျပ ႏွစ္ပါးခြင္ ဘီအိုုင္ေအ၊ ဘီဒီေအ ရဲေဘာ္၊ ေမာ္ကြန္း၀င္ပထမဆင့္၊ ျမ၀တီ၊ ေခတ္ျပိဳင္ အယ္ဒီတာေဟာင္း ျမ၀တီရဲေခါင္ [...]

Read more of this post