ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာျမန္မာမိသားစုုမ်ားအတြက္ အသည္းေရာဂါ ဘီပိုုး ပညာေပးမည္ မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၃ USBMA (ျမန္မာေဒါက္တာအဖြဲ႔)က ေလာကနာထဘုုန္းၾကီးေက်ာင္း ရန္ပုုံေငြပြဲမွာ မတ္လ ၁၇။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ ဘီပိုုးအခမဲ့ စစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားျခင္းတိုု႔ ျပဳလုုပ္ေပးမယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။

Read more of this post