စကားေျပာေသာ လိပ္ကေလး  ဘုုန္းသွ်ံ၊ (လန္ဒန္၀ိဟာရ)၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၃ လိပ္ကေလးက စကားေျပာတယ္လိုု႔ဆိုုလွ်င္ စာဖတ္သူတိုု႔ ယုုံၾကည္မႈ ရွိႏိုုင္ၾကပါမလား? ယုုံခ်င္ယုုံ- မယုုံခ်င္ အဂၤလန္က ပုုံျပင္တစ္ခုုလိုု႔သာ မွတ္ၾကပါ။ တကယ္ေတာ့ လူေတြကသာ နားမလည္ၾကတာပါ၊ အဟိတ္ တိရ စၦာန္ေတြဟာ သူတိုု႔၏ ဘာသာဘာဝ စကားကိုု ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေကာင္နဲ႔ တစ္ေကာင္ ေျပာဆိုုၾကတာကို သူတိုု႔က အခ်င္းခ်င္း နားလည္ၾကပါတယ္။ သာယာျမည္ေကြ်း ေတးကေလးေတြလည္း သီဆိုုတတ္ၾကလိုု႔ ကလူၾကည္ဆယ္ ေပ်ာ္ျမဴးၾကလိုု႔ ဟုုိျပန္ ဒီေျပး လုုပ္ေနတတ္တာကိုု ေတြ႔ဘူးေနၾကမွာပါ။ ဟိုုေရွးေရွးကဆိုု လူေတြဟာ ငွက္ကေလးတိုု႔ ေျပာစကားကိုု နားလည္ၾကသလိုု လူတိုု႔၏ စကားကိုုလည္း ငွက္တိုု႔က နားလည္ၾကပါတယ္။ သူတိုု႔၏စကား ၾကားၿပီးေတာ့ အေကာင္းအဆိုုး အက်ိဳးအျပစ္ေတြကိုု [...]

Read more of this post