မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၃ မီးေလာင္ျပီး ျမင္ကြင္းတစ္ခုကုိ ယေန႔ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Reuters) မီးမေလာင္ခင္ တစ္ခ်ိန္က ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ - မတ္တီခြ်န္း ထုိင္းသတင္းစာ) မီးေလာင္ျပီး ျမင္ကြင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပုံ - EPA) မီးေလာင္ျပီး ျမင္ကြင္းတစ္ခု (ဓာတ္ပုံ - EPA)

Read more of this post