အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ တူေမာင္ညိဳ။ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္) လက္ပံေတာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ "အၿပီးသတ္အစီရင္စာ" (၁၁ - ၃ - ၂၀၁၃) ထြက္လာခဲ့ၿပီ။             အစီရင္ခံစာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သေဘာကေတာ့ "လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း" ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မီးစိမ္းျပ လုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စစ္ခရိုနီကုမၸဏီ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္ (MEHL)ကို ျပတ္ျပတ္သားသား မဂၤလာေရစင္သြန္း၍ ခ်ီးျမွင့္လုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ "လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း"လံုးဝဖ်က္သိမ္းေရးဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ အတြက္ အခ်က္ေကာင္းရသြားျခင္းျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း လံုးဝဖ်က္သိမ္းလိုေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကိုလ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။  "မီးခိုးဗံုး"ဟုေျပာသည့္အခ်က္ကလည္း "မီးေလာင္ဗံုး"ေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားအသည္းကို ကၽြဲခတ္ခံရသည့္ႏွယ္ ျဖစ္ရ သည္။    ယခုဆုိလွ်င္ "လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း" လံုးဝဖ်က္သိမ္းလိုသူမ်ားႏွင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုသူတို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾက ဖုိ႔ [...]

Read more of this post