ႏုိင္ငံေရးပဲ လုပ္ လုပ္ ဇာတ္ပဲ က က ျပည္သူခ်စ္ဖို႔ လိုသည္ တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၁၆ ရက္) (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရႏွင့္ အာဏာအေမြခံ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဒီခ်ဳပ္ကို ၿဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းရမည့္ဗ်ဴဟာႏွင့္ပရိယာယ္ေပါင္းစံုရွိသည္။သတင္းစာမ်ားတြင္အပုတ္ခ်ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေဖၚျပသည္မွအစ၊ အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ျခင္း၊ ေထာင္ခ် ျခင္းမ်ားအလယ္  ဒီပဲယင္းတြင္အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္သည္အဆံုး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိသည္။ လက္မရြံ႕သူေတြေပါလွသည္။ ယခုတစ္ေခါက္ လက္ပံေတာင္းေဒသသုိ႔ သြားသည့္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္သည္ "မီးေလာင္ဗံုး" ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို"မီးေလာင္ဗံုး"အျဖစ္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက လွလွႀကီးအသံုးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "အသံုးခ် ခံမည္"ဟု တဖြဖြေျပာဆုိေနသျဖင့္ ႀကံဳႀကိဳက္တုန္း အသံုးခ်လုိက္ပံုရပါသည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မ်က္လံုး၊စကားလံုးမ်ား၊ ဟန္ပန္အမူအရာမ်ားသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏အသည္း ႏွလံုးကို အလွ်ံညည္းညည္းေလာင္ကၽြမ္းေစခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုသုိ႔ေသာမီးေလာင္မ်က္လံုး၊ မီးေလာင္စကားလံုးမ်ား၊ မီးေလာင္ဟန္ပန္ အမူအရာမ်ားကို ယေန႔ေခတ္မီ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတန္ခုိးျဖင့္ [...]

Read more of this post