သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ေျပာတဲ့ "ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား" အေၾကာင္း တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ ရက္ ) မူႏွင့္သေဘာထားကိုေဖၚျပဖို႔ဆိုလွ်င္"ေဝါဟာရ၊စကားလံုး"တို႔ျဖင့္ေဖၚျပရမည္သာျဖစ္သည္။ သံုးစြဲေဖၚျပေသာ "ေဝါဟာရ၊စကားလံုး"တို႔၏ အႏုအရင့္၊ အေပ်ာ့အမာ အေပၚမူတည္ၿပီး သံုးစြဲသူ၏ သေဘာထားကို ရွင္းလင္း စြာသိရွိႏုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေလသံ၊ ဟန္ပန္အမူအရာျဖင့္လည္း သေဘာထားကိုေဖၚျပၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္သည္ သူတုိ႔ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ/သေဘာထားအေပၚ စြဲၿမဲစြာရပ္သည္ဟု ေျပာရမည္ထင္သည္။ "ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ" ဟူေသာသေဘာထားကို သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရတစ္ဖြဲ႔လံုးႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ အားလံုးကတညီတညာတည္း ယေန႔အထိ စြဲကုိင္ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။  အဆိုပါသေဘာထားကိုအလြယ္တကူစြန္႔လႊတ္မည့္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ ယေန႔အထိ မေတြ႔ျမင္မိေသးပါ။ "ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ" ဟူေသာသေဘာထားသည္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ သေဘာထားျဖစ္သည္။  ယင္းသေဘာထားကို (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ [...]

Read more of this post