သန္းေဌးေမာင္ - ကိုုေဌးၾကြယ္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၁၆.၃.၂၀၁၃ ဒီစီမိသားမ်ားေတြဆံုုျခင္း အမွတ္တရ...  မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၃  (ပန္းခ်ီဆရာရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္။ ခြင့္မေတာင္းမိဘူး) 

Read more of this post