၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုေဌးၾကြယ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ ထပ္ဆင့္ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၃  

Read more of this post