ကာတြန္းေ၀ယံ (ေတာင္ၾကီး) - သူတိုု႔ေကာင္းမႈအစုုစုု နတ္လူ သာဓုုေခၚေစေသာ္ မတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၃

Read more of this post