ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၁၃   ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔ ည (၁ဝး၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေဒၚေစာသဥၨာစိုးတို႔ ဦးေဆာင္၍ အသင္း သား/သူမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊစင္စၾကာ္ အေဝးေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းပိုင္႐ွင္ ဦးလွမိုးလိႈင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သားမ်ားတို႔ လက္တြဲ၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားေသာ မီးေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ျဗဟၼစိုရ္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕သို႔ ေ႐ႊစင္စၾကာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၄.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕႐ွိ ေ႐ႊအုန္းပင္မိသားစု ျမန္မာ ထမင္းဆိုင္သို႔ေရာက္႐ိွခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူမႈေရးသမားမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ မီးေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ားအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တပါးတည္း [...]

Read more of this post