ကမာပုုလဲ မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၃ ေခတ္က ပ်က္ေတာ့ အရပ္ပ်က္ ဇာတ္ပ်က္နဲ႔ လူပ်က္ေတြသာ ေခတ္စား ...။ ေခတ္က ပ်က္ေတာ့ အဲဒီ ေခတ္ပ်က္ႀကီးနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိဖို႔ရာ ကုိယ္ဟန္ျပသူေတြ ေခတ္စား ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေအာက္ေစ်းနဲ႔ ခ်ေရာင္းေနသူေတြ ေခတ္စား ကိုယ့္နာမည္ ကုိယ္ ေရာင္းစားသူေတြ ေခတ္စား ကုိယ့္ရပ္တည္ခ်က္ ကုိယ္ခ်ေရာင္းေနသူေတြ ေခတ္စား ႏွလံုးသား သစ္ေခါင္းေပါက္နဲ႔ လူပ်က္ ဦးေခါင္းေတြ ေခတ္စား အႏုပညာလိုလုိ ... ေမတၱာတရားလိုလို ... ေၾကာင္သူေတာ္လိုလို ... သူရဲေကာင္းလိုလို ... ေခတ္ေရွ႕ေျပးသူေတြ လိုလို ... နိဗၺာန္ကုိ အေရာက္ပုိ႔မယ့္ ေဖါင္ကူးတို႔ေတြလိုလို ...။ က်ေနာ္ မေမြးခင္ကတည္းက ပ်က္စီးေနတဲ့ ေခတ္ပ်က္ႀကီး အဲဒီ [...]

Read more of this post