ကာတြန္း ေစာငိုု - လက္ခုုပ္ထဲက ဥပေဒ ေမွာက္လိုုက္ လွန္လိုုက္ ျပင္ဆင္လိုုက္ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၃

Read more of this post