ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၃   ကာတြန္းေအာင္ေမာ္၏ ေဖ့ဘုုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Read more of this post