ကမာပုုလဲ မတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၃ တညသားမွာ က်ေနာ့္ကုိ လက္တို႔ အိပ္ယာကေန လာလို႔ ႏႈိးတယ္ ေမေမ ...။ "ခ်စ္သား ... ငါ့ေနာက္လိုက္ခဲ့" တဲ့ ။ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္လား သစ္ပင္ႀကီးတပင္အနားဆီ ေခၚသြား "ခ်စ္သား ... အသင္ ဘာျမင္သလဲ" တဲ့ ။ ေညာင္ရြက္ကေလးေတြက စိမ္းျမ "က်ေနာ့္ ႏွလံုးသား က်ေနာ္ျပန္ျမင္ေနရတယ္ သခင္" ။ "ေကာင္းၿပီ ခ်စ္သား သူဟာ ငါျဖစ္တယ္" ။ ႐ုတ္တရက္ အိပ္ယာကေန လန္႔ႏုိး ေဇာေခၽြးေတြနဲ႔ စီးထန္းလာ "သစၥာသည္သာ အလွတရား" က်ေနာ္ ... က်ေနာ့္ဘ၀ကုိ ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီ ေမေမ။ ။ + ၈၈၈၈ [...]

Read more of this post