သန္း၀င္းလႈိင္ မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၃ ● ေတာင္ငူေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၂၇ - ၁၅၉၆) ေတာင္ငူေခတ္တြင္ ျမန္မာကဗ်ာသည္ အေတာ္ပင္ အေျခခိုင္ခံ့ေနေပၿပီ။ ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္တို႔မွ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာေသာ ျမန္မာကဗ်ာအင္အားစုသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္႐ွိေနသည္။   ေတာင္ငူေခတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ ကဗ်ာစာဆိုမ်ားမွာ ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး၊ ႐ွင္ေထြးနာသိန္၊ ျပည္န၀ေဒးႀကီး၊ ရေ၀႐ွင္ေထြး၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ မင္းေဇယ်ရႏၱမိတ္၊ ႐ွင္သံခိုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ဖြဲ႕ဆိုေရးသားခဲ့ၾကေသာ ကဗ်ာလကၤာစာေပမ်ား မွာ ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး၏ မင္းတရားေ႐ႊထီးဧခ်င္း၊ မင္းတရားေ႐ႊထီးနားေတာ္သြင္း၊ ႐ွင္ေထြးနာသိန္၏ အင္း၀ၿမိဳ႕သို႔ တမ္းတရတုပုိဒ္စံု၊ ျပည္န၀ေဒးႀကီး၏ မိုးဖြဲ႕၊ ေတာဖြဲ႕၊ ပန္းဖြဲ႕၊ ျပည္ဖြဲ႕၊ နန္းဖြဲ႕၊ စစ္ခ်ီေမာင္ဖြဲ႕၊ ဘုရားတိုင္မယ္ဖြဲ႕၊ ေမာင္ဖြဲ႕၊ အေမးအေျဖရတု၊ ေက်းေစရတု၊ သိၾကားတုိင္ရတု၊ [...]

Read more of this post