၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုုေဌးၾကြယ္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာျမန္မာကြန္ျမဴနီတီ ေတြ႔ဆုုံမည္၊ မတ္ ၂၉ မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး ဖိတ္စာ၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၃ ဖိတ္စာအျပည့္အစုုံမွာ ေအာက္ပါအတိ္ုုင္းျဖစ္ပါသည္။ မွ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စား San Francisco Burmese Community Organizers and Friends PO Box 320207, San Francisco, CA 94130-0207 email – SFBC.contacts@gmail.com web – http://BurmeseCommunity.net ေန႔စြဲ - မတ္ ၅၊ ၂၀၁၃ သို႔ ---- ---- ---- ---- --- --- --- ျမန္မာျပည္အေရး စိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ [...]

Read more of this post