၀တ္မႈန္ မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၃ ● HISTORY ပညာဒါနအဖြဲ႕ ပင္နီဆူးလား သင္တန္းမ်ားကို (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႕တြင္ သင္တန္း (၁၀) ခုျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးေဆာင္ သူ (၁၀) ဦး၏ တူညီေသာအျမင္မွာ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား လိုအပ္ေနသည္ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔စတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသက္ႏိုင္စိုး၏ ကုမၸဏီရံုးခန္း "ပင္နီဆူးလားပလာဇာ (၇) လႊာ အခန္း (၂၁)" ၌ သင္တန္းမ်ားကို ပူးတြဲသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ပညာဒါနအဖြဲ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားစတင္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီရံုးခန္းအျပင္ အျခား လိုအပ္ခ်က္ကို လူအား၊ စိတ္အား၊ ပညာအား၊ ေငြအားတို႔ျဖင့္ပါ၀င္ခဲ့ျပီး အျခားဦးေဆာင္သူမ်ားမွလည္း တတ္အားသမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ [...]

Read more of this post