၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုုေဌးၾကြယ္ နယူးေယာက္ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီႏွင့္ မတ္ ၂၂ မွာ ေတြ႔ဆုုံမည္ မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုသိုု႔ အလည္အပတ္လာေရာက္မည့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုုေဌးၾကြယ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုရွိ ျမန္မာမိသားစုုမ်ားက ၾကိဳဆိုုေတြ႔ဆုုံၾကရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ နယူးေယာက္ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီက မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားမိသားစုုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ဖိတ္ၾကားလိုုက္သည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။             ဖိတ္ၾကားစာမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။ "ရင္းႏွီးစြာ အသိေပးဖိတ္ေခၚျခင္း"                        ေနစ­ြဲ  - ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ၂၀၁၃                         ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေဌးႂကြယ္ဟာ မတ္လ ၂၂ ရက္ေနမွာ နယူးေယာက္ျမိဳ့ကိုေရာက္ရွိလာ၍ နယူးေယာက္ျမိဳမွ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ားနဲ  ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ [...]

Read more of this post