ကာတြန္းကူမိုုးၾကိဳး - ကိုုကိုုဖြတ္၀န္ၾကီးက တရုုတ္ကိုု ေၾကာက္သတဲ့လား … မတ္ ၄၊ ၂၀၁၃

Read more of this post