ေက်ာ္သူ - နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုုန္) မတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၃   ● Sompo Japan Foundation ၏ ျမတ္ဒါန (၅.၃.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ Sompo Japan Foundation မွ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ရန္ကုန္)သို႔ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Sompo Japan Foundation မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ US$ 7552.87 အား လွဴဒါန္းေပးအပ္ၿပီး Mr. keiji Okada မွ "Sompo Japan Foundation သည္ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ပထမဦးဆံုးေ႐ြးခ်ယ္၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ကို လွဴဒါန္းရန္ ေ႐ြးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ [...]

Read more of this post