ေက်ာ္ဟုန္း မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၃ ၾကားဖူးတယ္မို ့လား တခ်ိဳ ့က အျပာျမင္ အစိမ္းလို ့ေျပာ အစိမ္းျမင္ အျပာလို ့ဆို ျမင္လႊာရုံ အားနည္း။ ႀကံဳဖူးတယ္မို ့လား တခ်ိဳ ့က ေျပာလိုက္ေတာ့ ရဲရဲနီ လုပ္လိုက္ရင္ ပန္းႏုႏု ဒါေပမယ့္ ခြင္ေကာင္းရင္ ရဲရဲေတာက္နီ။ သူမ်ားကို ေျမွာက္ေပးရတာမ်ား ဘာခက္တာ မွတ္လို ့ ကိုယ္တိုင္ဆို ကိုယ္ေျပာသလို မလုပ္တတ္။ အဲ့ဒီ-လူမ်ိဳးေတြ သတိထား သူတို ့က ဒါရုိက္တာမ်ိဳး ကိုယ္တိုင္သာ သရုပ္မေဆာင္တတ္တာ သူမ်ားက် ဆရာလုပ္ ေခါင္းရင္းခန္း တက္ထိုင္တတ္တယ္ ကပ္ေက်းတလက္ လက္မွာကိုင္ရင္း။

Read more of this post