ထိုင္း၊ ၀ပ္ဆိုင္းမြန္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အႏၱိမစ်ာပနသို႔ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ၾကြေရာက္ ေဇာ္သူရ (မဲေဆာက္)၊ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၃၊ မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း ထိုင္းႏိူင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ဝပ္ဆိုင္းမြန္ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲအာသဘမဟာေထရ္ျမတ္၏အႏၲိမစ်ာပနာသို႕ဗေမာ္ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္းေသာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ့မဟာဏာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားသာသနာေရဒုတိယဝန္ၾကီးဦးေဆာင္ေသာဌါနဆိုင္းရာဝန္ထမ္းမ်ားစုစုေပါင္းအေယာက္(၃၀)ေက်ာ္ပါေသာအဖြဲ႕သည္ယေန႕ေန႕လယ္တြင္ထိုင္းနိုင္ငံခ်င္းမိုင္ေလဆိပ္သို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 

Read more of this post