မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၃ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အင္အားသံုးေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္က ၄င္းတို႔၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္တိုင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္ပမွအေထာက္အပံ့မ်ားရယူ၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားအား ႀကိဳးကိုင္ လႈပ္ရွားေနသူ ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ေနသူဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္ႏွင့္The Messenger ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။     [...]

Read more of this post