ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ငါ မအိုေသး ... မတ္ ၉၊ ၂၀၁၃

Read more of this post