ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) မတ္လ ၄၊ ၂၀၁၃ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡခံစားေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ထံသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးခရီးစဥ္အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၁၄.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏  အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္း ဦး၊ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၅) ခုႏွင့္ (ABC) မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေစာင့္ေ႐ွာက္ ေရးေဂဟာမ်ားသို႔ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကကာ တာဝန္႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၁၅.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြား ေရာက္ ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းေဒသ႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပဲ၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ ေရစုတ္စက္၊ လက္တြန္းထြန္စက္ စသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းခဲ့ၾကၿပီး ၁၆.၂.၂ဝ၁၃ [...]

Read more of this post