သန္း၀င္းလႈိင္ မတ္လ ၉၊ ၂၀၁၃ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ "ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္" စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၅ ၌လည္း - "ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ယိမ္းယိုင္လာျခင္း၊ စီးပြားေရးပိုမိုေသာင္းက်န္းလာျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡပိုမို ႀကီးမားလာျခင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ပိုမိုထၾကြလာျခင္း၊ ျပည္ပအားကိုးေသာ ပေဒသရာဇ္တို႔က ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ၿဖိဳခြဲရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္း စသည့္ အဖက္ဖက္မွ အေျခအေနယိုယြင္းပ်က္ျပားလာသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ လက္ပိုက္၍ ၾကည့္မေနႏုိင္ေတာ့ဘဲ သမိုင္းကေပးအပ္လာေသာ တာ၀န္အရ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို အဖြဲ႕၀င္ (၁၇) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနကို [...]

Read more of this post