[mrsorcerer:37782] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] စင္ကာပူ “ခ်န္ဂီ” ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ျခင္း---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/4/3
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] စင္ကာပူ "ခ်န္ဂီ" ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ျခင္း
To: lubo601@gmail.com


စိတ္ဧ။္နား ခိုရာ and Ei Mon Mon Oo shared Myat Thu's photo.
စင္ကာပူ

စင္ကာပူၿမိဳ႕သို႔ သြားမည့္သူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Transit ေခၚစင္ကာပူမွတဆင့္ အျခားႏိုင္ငံ၊ဂ်ပန္ ကိုရီးယား၊ ၾသစေတးလ်၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားရန္ ေလယဥ္ေျပာင္းစီး လိုသူမ်ားအ တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊စင္ကာပူမွ ထြက္ခြာမည့္သူမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမရွိေစရန္အက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္စင္ကာပူခ်န္ဂီေလဆိပ္သို႔ဆိုက္ေရာက္ျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစည္းျဖင့္စာ ဖတ္သူမ်ားအတြက္ျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(1) စင္ကာပူခ်န္ဂီေလဆိပ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ
သင္သည္ေလယဥ္ဆိုက္ၿပီးေလယဥ္ေပၚမွဆင္းတာႏွင့္တာမီနယ္လ္(၂)(Terminal2)ထဲသို႔၀င္ရမည္။TransitArea(ေလယဥ္ေျပာင္းစီးမည့္သူမ်ားအတြက္ေနရာ) အ၀င္ေပါက္၏အေပၚတြင္သင္၏လက္ ဆြဲအိတ္၀န္စည္စလယ္မ်ား ျပန္ေရြးရမည့္ေနရာ (Baggage Claim Belt )ကိုစာတမ္းထိုးျပထားသည္ကိုေတြ႕ရ မည္။၄င္းေနာက္ Arrival Hall ( ခရီးဆိုက္ေရာက္ခန္းမ) ႏွင့္လက္ဆြဲအိတ္၀န္စည္စလယ္မ်ားျပန္းေရြးသည့္ေန ရာကို ညြန္႔ျပသည့္ လမ္းျပတိုင္း၊ အမွတ္အသားသေကၤတမ်ားကို ေတြ႕ရမည္။လမ္းညႊန္ျပထားသည့္ အတိုင္းတက္သြားပါ။အခက္အခဲရွိပါက ေလဆိပ္၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးေကာင္တာ (Immigration Counter) သို႔ေရာက္ေသာအခါ အမ်ားနည္းတူ တန္းစီးၿပီးကိုယ့္အလွည့္ကို ေစာင့္ရသည္။ကိုယ့္အလွည့္သို႔ေရာက္ေသာအခါ စင္ကာပူသြားသူတိုင္း မျဖစ္မေနျဖည့္စြက္ရမည္ ၀ိႈက္ကဒ္ (White Card) ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးစာအုပ္တြဲၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာင္တာမွာျပရသည္။
Write Card ကိုေလယဥ္ေပၚမွာ ရယူၿပီးေလယာဥ္ မဆိုက္ေရာက္မီျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီးသား ျဖစ္ရမည္။အကယ္၍ျဖည့္စြက္ရန္အခက္အခဲရွိပါက သင္ေဘးမွာထိုင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားေသာ္လည္း ေကာင္း ေလယဥ္ အမႈထမ္းမ်ားအားေသာ္လည္းေကာင္းအကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိကခရီးသည္အားေမးတက္ေသာေမြးခြန္းမ်ား-
- ဘယ္ႏိုင္ငံကလာတာလဲ
- နာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ
- အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ
- ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ
- ဘာကိစၥအတြက္လာသလဲ (စာရြက္စာတမ္းပါလား)
- စင္ကာပူမွာဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမွာလ
- စင္ကာပူမွာေနတုန္း ဘယ္မွာတည္းမွာလဲ
- စင္ကာပူမွာေဆြမ်ိဳးရွိလား
- Show money (ပိုက္ဆံ) ဘယ္ေလာက္ပါသလဲ
မွတ္ခ်က္။ ။ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားအား ဘာကိစၥနဲ႕လာတာလဲဟုေမးခဲ့လွ်င္အလုပ္လုပ္ဖို႔လာတာျဖစ္ တယ္။အလုပ္ပါမစ္ကဒီမွာအလုပ္လုပ္မယ့္လိပ္စာကဒီမွာစာရြက္စာတမ္းျပၿပီးေျဖရမည္။
(3)Baggage Claim
(လက္ဆြဲအိတ္၊ ၀န္စည္စလယ္မ်ားေရြးျခင္း)
Immigraiton Counter မွၿပီးသြားေသာအခါသင္၏ ခရီးစဥ္နံပါတ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ၀န္စည္ စလယ္သယ္ဆုံလည္နံပါတ္သို႔သြားၿပီး မိမိပစၥည္းမ်ားျပန္လည္ေရြးရမည္။ထိုေနရာတြင္ အခေပးစရာမ လိုေသာ Trolleys ေခၚလက္တြန္းလွည္းမ်ားရရွိႏိုင္သည္။အခက္အခဲရွိပါက ေလဆိပ္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
(4) CUSTOMS COUNTER (အေကာက္ခြန္ေကာင္တာ)
သင္၏ လက္ဆြဲအိတ္၊ ၀န္စည္စလယ္မ်ားျပန္ေရြးၿပီး သြားေသာအခါ Custom Counter သုိ႔ပစၥည္မ်ား ျပရသည္။သင္သည္အသက္18ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံကလြဲ၍ အျခားႏိုင္ငံကလာတာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Duty free (အခြန္မဲ့) ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာအရက္တစ္လီတာ၊ ၀ိုင္တစ္လီတာ၊ ဘီယာ (Stoutorale) တစ္လီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္သုံးရန္ အေရအတြက္မမ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တန္ဘိုးအားျဖင့္စင္ ကာပူေဒၚလာ ၃၀ မေက်ာ္ေသာအစားအေသာက္မ်ားကို Duty free (အခြန္မဲ့) ခံစားခြင့္ရွိသည္။
Custom Counter ၌ေမးတက္ေသာေမးခြန္းမ်ား
- ဘယ္ႏိုင္ငံကလဲ
- ဘာကိစၥလဲႏွင့္ဘာတာလဲ
- ဘာပစၥည္းေတြပါသလဲ
- ဘာပစၥည္း declare (ေၾကာ္ျငာ) လုပ္ဖိုရွိလဲ
အေကာက္ခြန္ေကာင္တာမွ ၿပီးသြားေသာအခါ Arrival Hall (ခရီးဆိုက္ေရာက္ရာခန္းမ)မွထြက္၍ မိမိ အစီအစဥ္ျဖင့္ Taxi, Bus, Car, AIA Hop, MRT စသည့္တို႔ျဖင့္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္
White Card (၀ိႈက္ကဒ္) သည္ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္သည့္အခါ သြားေရာက္မည့္ႏိုင္ငံ ၏ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူတိုင္းျဖည့္စြတ္ရမည့္ နာမည္၊ အသက္၊ အလုပ္အကိုင္ေ၊ ႏိုင္ငံကူးစာအုပ္နံပါတ္၊ တည္းခုိမည့္ေနရာ၊ ေနထိုင္မည့္ကာလ သြားေရာက္ရသည့္အေၾကာင္း စေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိ သည့္ျဖည့္စြတ္ရန္စာရြက္(သို႔) ကဒ္ျပားျဖစ္ၿပီး ေလယဥ္ေပၚမွာ ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေလယဥ္ ဆိုက္ေရာက္သည့္အခါ Immgartion Counter မွာ Passport ႏွင့္အတူျပရပါသည္။ White Card ကို ေလယဥ္ေပၚမွ အခမဲ့ေ၀လ်က္ရွိသည္။

(5) Mobile Phone Rental Service (မိုဘိုင္းဖုန္းငွားျခင္း)
First and Raffle class ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူသို႔လာလည္ေသာ solitaire and PPS ကလပ္၀င္မ်ားအားေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ မိုဘိုင္ဖုန္း(ရ) ရပ္ကထက္ပိုသုံးလိုပါက အထူးႏႈန္းအေန ျဖင့္တစ္ပတ္လွ်င္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ၂၀ႏႈန္းအခြန္ေပးရမည္။၄င္းတို႔ကိုဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသည္။
ဖုန္းကို Terminal 2 Arrival Hall ရွိ Singtel Mobile Phoneေကာင္တာမွာေလယဥ္လက္မွတ္ (သို႔)Cerdit card ၿပၿပီးထုတ္ယူႏိုင္သည္။
(၆) Changi ေလဆိပ္မွ ၿမိဳ႕ထဲသို႔သြားျခင္း
Changi Airport မွ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ကား၊ တကၠစီ(သို႔) MRT ႏွင့္သြားလွ်င္ ၂၅မိနစ္မွ၃၀မိနစ္ပတ္၀န္း က်င္ၾကာၿပီး၊ ဘတ္စ္ကားႏွင့္သြားပါက ၄၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာပါသည္။
Transfer & Transitin Changi
(ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ ေလယဥ္ေျပာင္းစီးျခင္း)
ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ ေလယဥ္တက္လက္မွတ္ရွိသူမ်ားအတြက္အကယ္၍ သင္သည္ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ ေလယဥ္တက္လက္မွတ္ရွိၿပီးျဖစ္ခဲ့ပါက သင္၏ေလယဥ္မည္သည့္ဂိတ္မွာ ထြက္ခြာမည္ကိုေလယဥ္တစ္ ဆင့္ေျပာင္းစီးမည့္သူမ်ား နားေနသည့္ေနရာ (Transit Area ) ရွိခရီးစဥ္သတင္း အခ်က္အလက္ျပ တီ ဗြီေမာ္နီတာေပၚတြင္ ၏ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေလယဥ္တက္ဂိတ္မ်ားသည္ သင္ရွိေနသည္ ေနရာႏွင့္ ေ၀းေကာင္းေ၀းေနလိမ့္မည္ျဖစ္ သျဖင့္အခ်ိန္ေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ပိုေသခ်ာေအာင္ Terminal 1ႏွင့္2 မွဂိတ္ေပါက္မ်ားသို႔လမ္းေလွ်ာက္ သြားလွ်င္ေရာက္မည့္အခ်ိန္ကို ျပထားသည့္ ဇယား (diagram)ကိုေလ့လာႏိုင္သည္။သင္သည္ ေလယဥ္မထြက္မီွနာရီ၀က္အတြင္းသင္ထြက္ခြာမည့္ ဂိတ္ေပါက္ကိုအေရာက္သြားသင့္သည္။
အသုံးမျပဳရေသးေသာ ၇ထားခႏွင့္စရံကို ျပန္ေတာင္း၍ရသည္ SMRT Hotline at 1800 225 8900 သို႔မဟုတ္ Trainsitlink at 1800767 4333 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။
(1) ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ေလယဥ္တက္လက္မွတ္မရွိေသး သူမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္
သင္သည္ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ေလယဥ္လက္မွတ္မရွိေသးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း check-in ေခၚေလယဥ္တက္ စာရင္သြင္းျခင္းမလုပ္ရေသးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း Transfer counter သို႔သင့္ခရီးစဥ္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းအ ေၾကာင္းၾကားပါ။အကယ္၍သင္၏လက္ဆြဲအိတ္၊ ပစၥည္းမ်ားအပ္ထားၿပီး (check-in လုပ္ၿပီး) ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လက္ဆြဲ အိတ္ေပၚရွိလက္မွတ္အမွတ္အသား ( baggage tags )ကသင္သြားမည့္ခရီးစဥ္ႏွင့္ေနာက္ဆုံး ဆိုက္ေရာက္မည့္ ေနရာကိုျပလိမ့္မည္။
(2) ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ေလယဥ္လက္မွတ္(သို႔)ေလယဥ္ေပၚတက္လက္မွတ္မရွိေသးေသာခရီးသည္ မ်ားတြက္
ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ေလယဥ္လက္မွတ္ဘြတ္ကင္း (booking) မလုပ္ရေသးေသာခရီးသည္မ်ား သည္ (Transfer counter တြင္အေၾကာင္းၾကားကူအညီ ေတာင္းႏိုင္သည္။
c. Delayed Arrival
(ေလယဥ္ေနာက္က်ျခင္း)
အကယ္၍အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေယယဥ္ဆိုက္ခ်ိန္ေနာက္က်ခဲ့လွ်င္ေလေၾကာင္းဌာနကသင့္အတြက္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေအာင္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ ေလယဥ္ဆိုက္ေရာက္သည္ႏွင့္ေလေၾကာင္း လိႈင္းမွသင့္ အတြက္သူတို႔၏အစီအစဥ္မ်ား ေၾကညာအသိေပးပါလိမ့္မည္။သင့္အဆင္ေျပမႈ႔အတြက္သူတို႔က အားလုံးတာ၀န္ယူပါလိမ့္မည္။
D. စင္ကာပူခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ check-in (ေလယဥ္တက္စာရင္သြင္) လုပ္ျခင္း
စင္ကာပူမွျပန္လည္ထြက္ခြာလိုသူမ်ားအတြက္ check-in လုပ္ႏိုင္သည့္နည္းမ်ိဳးစုံကိုေအာက္ ပါတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၁) ၿမိဳ႕ထဲကေန check-in လုပ္ျခင္း
(၂) Premium Check-in လုပ္ျခင္း
(၃) Early Check-in လုပ္ျခင္း
(၄) Express Check-in လုပ္ျခင္း
(၅) Return Check-in လုပ္ျခင္း
(၆) Telephone / fax ႏွင့္ Check-in လုပ္ျခင္း
(၇) E-mail ျဖင့္ Check-in လုပ္ျခင္း
စင္ကာပူႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္း(SIA) သည္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ Check-in လုပ္ႏိုင္ေသာရုံးခန္း ၂ခန္းရွိသည္။၄င္းရုံး ခန္းတြင္ႀကိဳတင္၍ ၄၈နာရီမွ သင္၏ေလယာဥ္မထြက္မီ ၂နာရီအထိ Check-in လုပ္၍ရပါသည္။တည္ေနရာႏွင့္ ရုံးခန္းမ်ား-
(a) Paragon Shopping Centre
ေန႔တိုင္းမနက္၈း၃၀နာရီမွ ညေန၅း၄၅နာရီထိ
(b) SIA Building
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ မနက္၈း၃၀ နာရီမွညေန၅း၄၅နာရီထိစေနေန႔ မနက္၆း၃၀နာရီမွ
ညေန ၁၂း၄၅နာရီထိတနဂၤေႏြေန႔တိုင္းပိတ္သည္။
လုံျခဳံေရးအတြက္ဤရုံးခန္းမ်ား၌ လက္ဆြဲအိတ္ႏွင့္၀န္စည္စလယ္မ်ားလက္မခံပါ။သင္သည္ေလယာဥ္ မထြက္မွီ ၄၅မိနစ္တြင္ခ်န္ဂီေလဆိပ္သို႔အေရာက္သြားၿပီးသင္၏ ပစၥည္းမ်ားကို Terinal(2)ေကာင္တာ (၁၀)အတန္း (Row) ၅ႏွင့္၇တြင္ Check-in လုပ္ရမည္။
(2)Premium Check-in လုပ္ျခင္း
ပထမတန္းခရီးသည္မ်ားႏွင့္ Solitaire PPS အသင္းသားမ်ားအားခ်န္ဂီေလဆိပ္ရွိ Departure hall အ၀င္၀မွာရွိေသာ Premium Check-in service ကိုအားေပးႏိုင္ပါသည္။သင္Check-inလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ Imigration Counter ကိုတိုကိရိုက္သြားႏိုင္ေအာင္အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္စီစဥ္ေပးၾကပါလိမ့္မည္။
(3) အေစာႀကီး Check-in လုပ္ျခင္း
သင္၏၀န္စည္စလယ္မ်ားႏွင့္အတူ ၄၉ နာရီေစာ၍ Check-in လုပ္ႏိုင္သည္။ Raffles class ႏွင့္ PPS Club ခရီးသည္မ်ားက Row (4) မွာ၄င္း Economy Class ခရီးသည္မ်ားက Row (5) or (7) ၌ ၄င္း Check-in လုပ္၍ရပါသည္။
(4) Express Check-in လုပ္ျခင္း
အကယ္၍သင့္ဆီမွာ ခရီးစဥ္ႀကိဳးတင္စီစဥ္ထားမႈအတည္ ျဖစ္ၿပီး မနက္ ၆း၃၀ နာရီမွ ညသန္းေခါင္ထိ လက္ဆြဲအိတ္ႏွင့္ ခရီးသြားသူျဖစ္ပါက Express Check-in ေကာင္တာကိုအသံုး ျပဳႏိုင္သည္။ တန္းစီစရာမလိုပဲ Row3 ႏွင့္ 4 တြင္ Raffle Class ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ Rows 5 ႏွင့္ 6 တြင္ Economy Class ခရီးသည္မ်ား Check-in လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
(5) Return Check-in လုပ္ျခင္း
စင္ကာပူမွ ကြာလာလမ္ပူ၊ ပီနံ၊ ဘန္ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တိုင္ေပ၊ ဂ်ာကာတာ၊ ဆူရာဘာယာ၊ အင္ပါရာ၊ ပတ္သ္၊ မဲလ္ဘြန္း၊ ဆစ္ဒၵနီ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားမည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ (၄၈)နာရီ အတြင္းစင္ကာပူျပန္၀င္မည္ဆိုလွ်င္ အျပန္ခရီးအတြက္ တခ်ိန္ထဲမွာ Check-in လုပ္ႏိုင္သည္။
(6) Telephone/ Fax ျဖင့္ Check-in လုပ္ျခင္း
တယ္လီဖုန္း(သို႔)ဖက္စ္ျဖင့္ မနက္ ၆း၃၀ နာရီမွ ေနာက္ေန႔မနက္ ၁း၀၀ အထိ Check-in လုပ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားေပးထားခဲ့ရမည္။
အမည္ -----------
(ေလယာဥ္တက္လက္မ်တ္ေပၚကအတိုင္း)
လူမ်ိဳး -----------
ႏိုင္ငံ -----------
ခရီးစဥ္အမွတ္ႏွင့္ေန႔စြဲ -----------
သြားရမည့္ေနရာ -----------
ခရီးသြားလက္မွတ္အတန္းအစား -----------
ဆက္သြယ္ရန္တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ -----------
ပထမတန္းခရီးသည္မ်ားႏွင့္ Raffle Class ခရီးသည္မ်ားအတြက္ Tel:5403033 (သို႔) Fax 5430979 မနက္ ၆း၀၀ နာရီမွ ညေန ၁၂း၀၀ နာရီအထိ၄င္း
Economy Class ခရီးသည္မ်ားအတြက္
Tel :2432546 (သို႔) Fax 2433939
မနက္ ၆း၀၀ နာရီမွ ညေန ၁၀း၃၀ နာရီထိ
Check-in လုပ္ၿပီးေသာအခါပထမတန္းခရီးသည္ မ်ားႏွင့္ Raffle Class ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေလယာဥ္ မထြက္မီ ၄၅မိနစ္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲစာရင္းသြင္းေကာင္းတာ Row 4 မွ လက္ဆြဲ အိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား Check-in လုပ္ၿပီးေလယာဥ္တက္လက္မွတ္ထုတ္ရမည္။ Economy Class ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ပထမေကာင္တာတြင္ Check-in လုပ္ရမည္။
(7) E-mail ျဖင့္ Check-in လုပ္ျခင္း
ေသခ်ာစြာဘြတ္ကင္ (booking)လုပ္ထားၿပီးေသာ ခရီးစဥ္ အတြက္ မနက္ ၆း၃၀ မွ ေနာက္ေန႔ မနက္ ၁း၀၀ နာရီအထိ အင္တာနက္ျဖင့္ Check-in လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
E-mail နံပါတ္မွာ -www Singapore aie.com or check-in@singapore air.com sg ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားထည့္ပို႔ရပါမည္။
-အမည္ (ေလယာဥ္တက္လက္မွတ္ေပၚအတိုင္း)
-ခရီးစဥ္အမွတ္ႏွင့္ေန႔စြဲ
-သြားရမည့္ေနရာ
-လက္မွတ္အဆင့္အတန္းႏွင့္
-ဆက္သြယ္ရန္တယ္လီဖုနး္နံပါတ္ တို႔ျဖစ္သည္။
E-mail ႏွင့္ Check-in လုပ္ျခင္းက ေလယာဥ္မထြက္မီ ၁၈နာရီ မွ ၂နာရီအတြင္းစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္၍ရပါသည္။ E-mail ႏွင့္ Check-in လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္သင္သည္ေလယာဥ္မထြက္မီ ၄၅မိနစ္ ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲလူကိုယ္တိုင္လက္ဆြဲအိတ္ႏွင့္ Check-in လုပ္ၿပီး ေလယာဥ္တက္လက္ မွတ္ ထုတ္ရသည္။
မွတ္ခ်က္
Check-in လုပ္ျခင္း
Check-in လုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေလယာဥ္မထြက္ခြာမီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ခရီးသည္က သူလိုက္ မည့္ေလေၾကာင္းေကာင္တာသို႔ သတင္းပို႔ျခင္း၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားျပ ျခင္း၊ ၀န္စည္စလည္မ်ား ေပါင္ခ်ိန္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း(ဥပမာ-ေလယာဥ္ တက္လက္မွတ္) မ်ားထုတ္ယူျခင္းစသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို Check-in လုပ္သည္ဟု ေခၚသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေလယာဥ္တက္စာရင္းသြင္းျခင္း ဟုလည္းေခၚ၍ ရပါသည္။
အခြင့္အေရး၊ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိေစရန္အတြက္ Transit Area မွာရွိေသာ Terminal 1 ႏွင့္ 2 အတြက္ ခရီးသည္ လမ္းညႊန္စာရြက္ကိုယူဖတ္ပါ။

စတီဗင္ဇာခိုင္SINGAPORE CITYစာအုပ္မွေကာက္ႏွတ္တင္ျပပါသည္။
koMyatThu (STG)
mrmyatthu82@gmail.com ,
www.facebook.com/komyatthu82


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 4/04/2013 07:35:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.